İlke ve Değerlerinden Ödün Vermeden
Özgür Yayın Platformu Olarak Kalsın Diye
Öğle13:11 İkindi17:11 Akşam20:47 Yatsı22:38 İmsak03:24 Güneş05:25 İşrak06:08
Hava - Açık 25°C Nem %73
Türkçe
12 Zilka'de 1442 22 Haziran 2021 Salı
Giriş Yap

e-ticarete ürün güvenliği şartı

12.03.2021    |

Yayımlanan ürün güvenliği yönetmeliğine göre üreticiler ile dağıtıcılar, piyasaya sunulan ürünlerinin güvenliğinden sorumlu olacak. Yeni dönemde e-ticaret platformları ve buralarda ürün satan mağazalar takip altına alınacak.

“Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği”yle de ürünlerin üzerinde model, parti, seri numarası, isim, ticari unvan veya açık adresi yer alacak. 

Üreticiler, mümkün olduğu hallerde piyasaya arz ettiği ve burada bulundurduğu ürünlerden numune alarak test yapacak ve incelemelerde bulunacak. 

Üreticiler, ürünün kullanım süresinde taşıdığı riskler hakkında tüketiciyi bilgilendirecek. Gerekirse ürünün arzını durduracak ya da geri çağıracak. 

Dağıtıcılar, ürünün risk taşıması durumunda üretici ve yetkili kuruluşu bilgilendirecek.

İnsan sağlığı ve güvenliğinin gerektirdiği hallerde, ticari sır veya fikri mülkiyet hakkına ilişkin gizlilik uygulanmayacak. Düzenlemeler, elektronik ortamda yapılan satışlar için de geçerli olacak.

Ürün güvenliği ve teknik düzenlemeler kanununa uygun hazırlanan teknik düzenlemelerin insan sağlığı ve güvenliği ile ilgili hükümlerine uygun ürün, aksi ispatlanana kadar güvenli olarak kabul edilecek. 

Riskli üründen hem üretici hem dağıtıcı sorumlu olacak. Güvensiz ürün satana 50-500 bin TL arası para cezası verilecek.

Daha yüksek bir güvenlik seviyesinin olabilirliği veya piyasada daha düşük riskli ürünlerin varlığı, bir ürünün tehlikeli ürün olduğu anlamına gelmeyecek. Üreticiler ancak güvenli ürünleri piyasaya arz edebilecek.

Piyasaya arz ettikleri veya piyasada bulundurdukları ürünün yönetmelik hükümlerine uygun olmadığını tespit edip yetkili kuruluşun talebi ve uyarısı olmadan uygunsuzluğun giderilmesi ve riskin ortadan kaldırılması için ürünün geri çağrılması da dâhil olmak üzere gerekli tedbirleri kendiliğinden alan ve uygunsuzluğu tamamen gideren üreticiler ve dağıtıcılar için ilgili kanunda düzenlenen idari yaptırımlar uygulanmayacak.

AA

­

 

 

Canlı Yayın
Canlı Yayın
AKRA CANLI
 / 
AKRA CANLI
Canlı Yayın
 / 
Canlı Yayın
Playlist
Bu özelliği kullanabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir
  
Fikrini Paylaş
TAAHHÜTNAME

Hazırlamış olduğum ve sitenize gönderdiğim/ teslim ettiğim, tamamen orjinal ve bana ait olan, projemin/görüntü veya kaydımın, AKRA MEDİA tarafından kendisine ait kablolu/karasal/uydu, şifreli/şifresiz, free/paralı TV, video, DVD, VCD,VHS ,radyo, kaset, sinema ve sair mevcut yada ortaya çıkacak her türlü İşaret, ses ve /veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkı ve tüm internet siteleri ve sosyal medya platformlarında yayınlamasına, çoğaltma hakkı, yayma hakkı, işleme hakkı ve temsil hakkının kullanılmasına süresiz olarak müsaade ediyorum.

Projemin/görüntü veya kaydımın, bant, CD, VCD, DVD, GSM, MP3 Player, dijital kayıt vb. tüm yollarla kayıt, çoğaltma ve dağıtım haklarını, bilişim veya iletişim ortamında görüntülenmesini, iletilmesini, okunmasını, izlenmesini, dinlenmesini vb. interaktif veya normal CD, VCD, DVD, GSM, MP3 Player vb. şekilde basılarak veya ses kayıtlarının metin haline getirilip kitap olarak piyasaya sunulmasını sağlayacak her türlü materyal üzerine kaydı ile çoğaltılması, kullanılması, işlenmesi, yeniden ve genişletilmiş şekilde sesli, yazılı ya da görüntülü yayın haklarını, bu suretle de çoğaltılarak kullanılması, dağıtılması, pazarlanması vb. fikri, mali ve manevi haklarımın tamamını, programda gerekli görülen değişiklikleri yapma haklarımı bila bedel olacak şekilde, AKRA.MEDİA sitesine ve bu site'nin yetkilisi ve sahiplerine devir ve temlik ettiğimi, beyan, kabul ve taahhüt ederim.

Şehir Seçin