İlke ve Değerlerinden Ödün Vermeden
Özgür Yayın Platformu Olarak Kalsın Diye
İmsak05:44 Güneş07:09 Öğle12:55 İkindi15:59 Akşam18:30 Yatsı19:50
Hava - Çok Bulutlu 18°C Nem %94
Türkçe
10 Rebi'ül-evvel 1443 15 Ekim 2021 Cuma
Giriş Yap

Berat Kandili duası

27.03.2021    |

Ramazan ayının müjdecisi Berat Kandilini idrak ediyoruz.

Şaban ayının 15. gecesi mübarek Berat Kandili. Bu gece ile ilgili had-i şerifte şöyle buyrulur:

"O gece Allahü Teâlâ buyurur ki: “Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona âfiyet vereyim, yok mu şöyle, yok mu böyle!’ der" ( İbn-i Mace)

Berat Kandili vesilesiyle; gönül dostu Âlim, Mahmud Es’ad Coşan Hocamızın İskenderpaşa Camii'nde yapmış oldukları duayı istifadenize sunuyoruz.

Allahümme yâ Rabbena, yâ Rabbena, yâ Rabbe'l-âlemîn!

Bu gece, Mevlaya yalvarın da sizi, bizi mağfiret eylesin, adımızı “Dîvân-ı Süedâ”ya kayıt buyursun, bahtımızı güzel kılsın, rızkımızı bol versin, nusretiyle bizleri ve mücahid kullarını takviye etsin, zaferlere erdirsin; fütûhât ve füyûzâta mazhar kılsın, başımızdan musibetleri, belaları, cezaları, kötülükleri uzaklaştırsın, bizleri iki cihanda aziz ve bahtiyar eylesin!

Yoksa bu âlemin hayhuyu bitecek gibi değil; dünya boş ve fâni; baki ve ebedî olan âhiret! Allah cümle ümmet-i Muhammed’i nevm-i gafletten ikaz buyursun, hakkı görüp ona uymayı, batılı sezip ondan korunmayı, âhirete iyi ve tam hazırlanmayı nasip ve müyesser eylesin!

Allàhümme  yâ  rabbenâ,  yâ  rabbenâ,  yâ  rabbenâ... 

Şu  gecede bizim  için  hayırlar  yaz  yâ  Rabbi!.. 

Müstakbel  ömrümüzde  bizi hayırlarla karşılaştır yâ Rabbi!... 

Eğer bizim ismimizi şakîler divanına yazmışlarsa, bizi oradan sil  yâ  Rabbi!.

Bizi  saidler  defterine  kaydet  yâ  Rabbi!..  

Eğer ismimiz süedâ zümresine, saidler defterine yazılmışsa, bizi orada sabit   eyle  yâ   Rabbi!..   

Oradan   sildirme   yâ   Rabbi!..   Senin kulluğundan uzak etme yâ Rabbi!.. 

Kapından koğma yâ Rabbi!.. İzzetten  sonra  zillete  uğratma  yâ  Rabbi!..  

İmandan  sonra  küfre düşürme yâ Rabbi!.. 

Kabulden sonra reddetme yâ Rabbi!.. 

Ümmet-i  Muhammed’i umûmen  azîz  eyle  yâ  Rabbi!.. 

Ümmet-i Muhammed’e umûmen rahmeyle yâ Rabbi!.. 

Mücâhid kardeşlerimizi  mansur,  müeyyed,  muzaffer  ve  gàlip  eyle  yâ Rabbi!.. 

Dünyanın her yerinde bizleri gàlip eyle yâ Rabbi!.. 

Ezilen kardeşlerimizi  zulümden  kurtar  yâ  Rabbi!..  Esir  kardeşlerimizi esaretten  halâs  eyle  yâ  Rabbi!..  

Hapis  kardeşlerimizi  hapisten kurtar  yâ  Rabbi!..  

Mazlum kardeşlerimizi  zulümden  kurtar  yâ Rabbi!.. Şaşıran kardeşlerimize hidayet eyle yâ Rabbi!.. 

Yolunda yürüyenlere yardım eyle yâ Rabbi!.. 

Tevfîkini refîk eyle yâ Rabbi!..

Bizi  kimsenin  önünde  hor,  zelil  etme  yâ  Rabbi!..

Kimsenin karşısında mağlup ve mahcub etme yâ Rabbi!.. 

Kimseye muhtac etme  yâ  Rabbi!.. 

 Fazl  u  kereminden  bizlere  ihsan  eyle  yâ  Rabbi!.. 

Fazl  u  kereminle  bizi  gayriden  müstağni  eyle  yâ  Rabbi!..

Bizi helâl rızıklarla merzuk eyle yâ Rabbi!.. 

Haramlardan mahfuz ve uzak eyle yâ Rabbi!.. 

Günahlara düşürme yâ Rabbi!.. 

Kulluğunda yardım eyle yâ Rabbi!.. 

Sana lâyık kulluk etmeğe gücümüz  yetmez,  günahlara  düşürme  yâ  Rabbi!..  

Şeytana uydurma  yâ  Rabbi!..  Nefsin  esiri  etme  yâ  Rabbi!.. 

Mehmâ  imkân, sana  gücümüz  yettiğince  güzel  kulluk  etmeyi  nasîb  eyle  yâ Rabbi!.. 

Gönüllerimizin muradlarını bizlere ihsân eyle yâ Rabbi!.. Yâ  Rabbe’l-àlemîn,  bizi  Kur’an-ı Kerim’in  yolunda  dâim  eyle!.. 

Kur’an-ı  Kerim’e  hàdim  eyle...  

Kur’an-ı  Kerim’in  şefaatine  nâil eyle... 

Peygamber Efendimiz’in sünnetini ihyâ etmeyi nasîb eyle...

Böylece  şehid  sevapları  kazanmayı  nasîbeyle...   Ömrümüzü sünnet-i seniyye-i nebeviyyeye uygun geçirmeyi nasîb eyle... 

Senin  sevgini  gönlümüze  yerleştir  yâ  Rabbi!..  Rasûlünün sevgisini, saygısını gönlümüze yerleştir yâ Rabbi!.. 

Biz Peygamber Efendimiz’den    çok    sonralar    dünyaya    geldik,    bizi    ahirette Peygamber Efendimiz’den ayırma yâ Rabbi!.. 

Ahirette Peygamber Efendimiz’e  komşu  eyle  yâ  Rabbi!..  

Firdevs-i  A’lâ’da  ona  yakın olmayı nasîb eyle yâ Rabbi!.. Yâ  Rabbe’l-àlemîn,  hastalarımıza  âcilen  şifalar  ihsân  eyle... 

Dertlilerimize  devâlar  nasîb  eyle...  

Müşkil  işlerimizi  âsân  eyle... Müslümanların başına müslüman idareciler nasîb eyle... 

Yâ   Rabbe’l-àlemîn,  zalimlere,  fasıklara,  fâcirlere,  kâfirlere fırsat  verme...  Beldelerimizi  ve  sâir  İslâm  beldelerini  kâfirlere çiğnetme... 

Yâ Rabbi, bizleri zalimlerin zulmü altında inletme... Günahlarımızı  fazl  u  kereminle  bu  gecede  affeyle...  

Bizi kâfirlerle  terbiye  etme  yâ  Rabbi!..  

Cümlemize  hayırlı,  sıhhatli, afiyetli uzun ömürler ihsân eyle... 

Son nefeste ol kelime-i tayyibe-i münciye-i mübâreke ki buyurun beraber diyelim: “—Eşhedü en lâ ilâhe illa’llàh, ve eşhedü enne muhammeden abdühû  ve  rasûlühû” diye diye, abdesliyken, oruçluyken, dilimiz zikrinle   meşgulken,   sevdiğin   bir   amel   üzereyken,   cami yolundayken,  hac  yolundayken,  canımızı  sevdiğin  bir  kul  olarak teslim etmemizi bizlere nasîb eyle yâ Rabbi!.. 

Kabre  girdiğimiz  zaman,  kabrimizi  cennet  bahçesi  eyle  yâ Rabbi!.. 

Münkereyn’in  sorularını  âsan  vech  ile  cevaplandırmayı nasîb    eyle    yâ    Rabbi!..

Kabirden  kalktığımız  zaman,  bizi Peygamber  Efendimiz’in  Livâü’l-Hamd’i  altında  böylece  haşreyle yâ Rabbi!.. 

Bizi mahrumlardan etme yâ Rabbi!.. 

Mahşer gününün sıkıntılarına  düşürme  yâ  Rabbi!..  Terlere  batanlardan  etme  yâ Rabbi!..  

Korkularla  çırpınanlardan  etme  yâ  Rabbi!..  

Kitabı sağından verilenlerden eyle yâ Rabbi!..

Birbirlerimizle  ihvanlığımızı  güzel  yapmayı  nasîb  eyle  yâ Rabbi!..  

O  muhabbet  bereketine  Arş-i    A’lâ’nın  gölgesinde gölgelenenlerden eyle yâ Rabbi!.. 

Senin zikrinden gàfillerden etme yâ  Rabbi!..  

Zikrinle  geceleri  gözlerimizden  yaşlar  dökerek,  Arş-i A’lâ’nın  gölgesinde  gölgelenen,  (ve  racülün  zekera’llàhe  hàliyen tefâdat aynâhü) zümresinden eyle yâ Rabbi!.. 

Yâ    Rabbe’l-àlemîn,    Peygamber    SAS    Efendimiz’e,    Havz-ı Kevseri  başında,  sevdiği  ümmetler  olarak,  kendisinin  gel  diye davet  ettiği  ikram  ettiği  ümmetlerden  eyleyâ  Rabbi!.. 

Firdevs-i A’lâ’yı  bizlere  nasîb  eyle  yâ  Rabbi!..  

Rıdvân-ı  ekberini  bizlere bahşeyle yâ Rabbi!.. 

Cemâlini göster yâ Rabbi!.. Kelâmına mazhar eyle yâ Rabbi!.. 

Kelâmını senden duyur yâ Rabbi!.. 

Bi-hürmeti  esmâike’l-hüsnâ,  ve  bi-hürmeti  habîbike’l-müctebâ, ve  bi-hürmeti  şehri  rasûli’llâhi  şa’bâne’l-mübârek,  ve  bi-hürmeti leyleti’n-nısfi min şa’bân  leyleti’l-berâah,  ve  bi-hürmeti  hatemâti’l-kur’âni’l-azîm,  ve  bi-hürmeti’s-salevâti’ş-şerîfeh,  ve  bi-hürmeti’t-tehlîlâtı’ş-şerîfeh, ve bi-hürmeti esrârısûreti’l-fâtihah!..

11. 03. 1990 - İskenderpaşa Cami

­

 

Canlı Yayın
Sükunetin Sesi
AKRA CANLI
 / 
AKRA CANLI
Sükunetin Sesi
 / 
Canlı Yayın
Playlist
Bu özelliği kullanabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir
  
Fikrini Paylaş
TAAHHÜTNAME

Hazırlamış olduğum ve sitenize gönderdiğim/ teslim ettiğim, tamamen orjinal ve bana ait olan, projemin/görüntü veya kaydımın, AKRA MEDİA tarafından kendisine ait kablolu/karasal/uydu, şifreli/şifresiz, free/paralı TV, video, DVD, VCD,VHS ,radyo, kaset, sinema ve sair mevcut yada ortaya çıkacak her türlü İşaret, ses ve /veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkı ve tüm internet siteleri ve sosyal medya platformlarında yayınlamasına, çoğaltma hakkı, yayma hakkı, işleme hakkı ve temsil hakkının kullanılmasına süresiz olarak müsaade ediyorum.

Projemin/görüntü veya kaydımın, bant, CD, VCD, DVD, GSM, MP3 Player, dijital kayıt vb. tüm yollarla kayıt, çoğaltma ve dağıtım haklarını, bilişim veya iletişim ortamında görüntülenmesini, iletilmesini, okunmasını, izlenmesini, dinlenmesini vb. interaktif veya normal CD, VCD, DVD, GSM, MP3 Player vb. şekilde basılarak veya ses kayıtlarının metin haline getirilip kitap olarak piyasaya sunulmasını sağlayacak her türlü materyal üzerine kaydı ile çoğaltılması, kullanılması, işlenmesi, yeniden ve genişletilmiş şekilde sesli, yazılı ya da görüntülü yayın haklarını, bu suretle de çoğaltılarak kullanılması, dağıtılması, pazarlanması vb. fikri, mali ve manevi haklarımın tamamını, programda gerekli görülen değişiklikleri yapma haklarımı bila bedel olacak şekilde, AKRA.MEDİA sitesine ve bu site'nin yetkilisi ve sahiplerine devir ve temlik ettiğimi, beyan, kabul ve taahhüt ederim.

Şehir Seçin