İlke ve Değerlerinden Ödün Vermeden
Özgür Yayın Platformu Olarak Kalsın Diye
İkindi15:22 Akşam17:44 Yatsı19:10 İmsak06:39 Güneş08:10 İşrak08:54 Öğle13:01
Hava - Hava durumuYağmurlu 7°C Nem %87
Türkçe
26 Cemaziyelevvel 1445 9 Aralık 2023 Cumartesi
26 Cemaziyelevvel 1445
Öğle
13:01
İkindi
15:22
Akşam
17:44
Yatsı
19:10
İmsak
06:41
Güneş
08:12
İşrak
08:54
Giriş Yap

Gönül dostlarının diyarı: Buhara - 2

Özel Haber
Özel Haber
01.11.2021    |

Buhara’da mânâ büyüklerini ziyâretle geçirdiğimiz bir günün ardından civar köy ve kasabalarında ziyaretlere ve bir nebze aşina olduğumuz Özbek kültürünü mutfağıyla birlikte tanımaya devam ediyoruz. 

Buhara şehrinin kuzey ve batı tarafındaki yerleşim yerlerini geride bıraktık. İlk durağımız şehir merkezinin doğusunda, 15 km mesafede bulunan Yangikhayat semti.

Mir Külâl Semtine İsmini Veren Gönül Dostu

Emâr Külâl (ks.) 1284 yılında Buhara’nın Sûhârî köyünde doğan, baba tarafından Peygamber Efendimiz (SAS)’in soyundan geldiği için “Emîr” lakâbı ile anılan gönül dostu mürebbî. Babası Medîne’den gelip, Buhara’nın Efşene köyüne yerleşmiş olan Seyyîd Hamza’dır. Bütün hayatını orada ve Buhara’nın diğer bazı köylerinde geçirmiş, Sûhârî’den beş fersah -30 km kadar- uzakta bulunan ve hocasının ikâmet ettiği Semmas’a gidip gelmiş, ilmini tamamlamış. Onun vesilesiyle gençliğinde pehlivanlıkla meşgulken kendini mânâ ilimlerine vermiş.

Buhara’nın Farsça veya Tacikçe lehçesinde “çömlekçi” mânâsına gelen “Külâl” mesleğiyle anılmış; köyünün ismi kendisine nisbetle Mîr Külâl diye tanınmaya başlamış. Türbesi 1370 yılında vefat ettiği bu yerde bulunuyor.