İlke ve Değerlerinden Ödün Vermeden
Özgür Yayın Platformu Olarak Kalsın Diye
İşrak08:54 Öğle13:01 İkindi15:22 Akşam17:44 Yatsı19:10 İmsak06:39 Güneş08:10
Hava - Hava durumuÇok Bulutlu 7°C Nem %87
Türkçe
26 Cemaziyelevvel 1445 9 Aralık 2023 Cumartesi
26 Cemaziyelevvel 1445
İmsak
06:41
Güneş
08:12
İşrak
08:54
Öğle
13:01
İkindi
15:22
Akşam
17:44
Yatsı
19:10
Giriş Yap

Ramazan’dan sonra ne olacak?

Özel Haber
Özel Haber
01.05.2022    |

Hocamız, Gönül Dostumuz, Mürebbi'miz Mahmud Es'ad Coşan'ın, Ramazan ayı sonrası hali anlatan, İslam Dergisinde kaleme aldığı başmakaleyi istifadenize sunuyoruz.  

İbadetlerin bir “zâhir”i, yani dış görünüşü, şekli, zarfı, kalıbı, maddesi, merasim yönü, kabuğu vardır; bir de “bâtın”ı, yani iç yüzü, mazrufu, özü, mânası, hakikati, aslı ve ruhu. Eğer batını bozuk, çürük, hasta, sakat, çarpık, eğri, yanlış, çirkin olursa, o ibadetin değeri sıfıra kadar düşebilir; hatta sevap değil, günah ve vebal kazanmaya sebep olabilir.

Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) bazı hadîs-i şerîflerinde buyurmuşlar:

“Nice oruç tutan insan vardır ki (hiç sevap kazanmaz) akşamleyin kârı aç ve susuz kalmaktan ibaret olur.” (Ahmed b. Hanbel, İbn Mâce, “Sıyâm”)

“Nice namaz kılan insan vardır ki kıldığı namaz o kişiyi [Allah’a (cc.) yaklaştırmaz, bilakis] ancak Allah’tan uzaklaştırmaya yarar.”

“Nice bilgi hamalı insan vardır ki aslında hakikî alim ve fakih kişi değildir. Eğer bir kimseye, bilgisi mânevî fayda sağlamıyor ise onun bu gabî hali ve cahilliği elbette ona zarar verecektir. Kur’ân-ı Kerîm’i seni kötülüklerden alıkoyacak şekilde (etkilenerek) oku; çünkü eğer o seni haramları irtikap etmekten alıkoymuyorsa, sen onu gerçekten okuyor sayılmazsın.” (Ebû Dâvûd, “İlim”)

Ramazan gibi nurlu ve feyizli bir ay geçirdik; oruçlar tuttuk, teravihler kıldık, ibadetler ve hayırlar işlemeye çalıştık. Acaba bunlar kabul oldu mu? Bunun en bariz ve sağlam alâmeti, hadîs-i şerîflerde bildirildiğine göre, güzel hal ve hareketlerimizin Ramazan’dan sonra kesilivermemesi, devam etmesidir. O halde Ramazan’dan sonra ibadetlerimize daha çok itina gösterelim, gerilememeye çalışalım.

İyi bilelim ki Allah (celle celâlüh) ancak muttakîlerin, yani takva ehli kişilerin, ihlaslı, iyi niyetli, temiz kalpli kulların hayır ve hasenâtını, ibadet ve taatini kabul buyurur; riyakâr, mütekebbir, laubali, pervasız, dikkatsiz, kötü maksatlı, fesat fikirli, maddeci, dünyaperest kimselerinkini ise reddeyler, hatta meleklerine, “Götürün bu perişan ibadetleri o kötü kulların yüzlerine çarpın.” diye emreder.

O halde Allah’a ve âhiret gününe gerçekten inanan her akıllı kişinin, yaptığı ibadetlerinin kabulü için gerekli şartları öğrenmesi; bilakis reddine yol açan mânevî kusurları bilip onlardan sakınması en önemli işi olmaktadır. Aksi halde emekleri zayi olmuş, boşa yorulmuş, yerinde saymış, akıntıya kürek çekmiş olur.

Ramazan orucunun en büyük hedefi kula takvayı öğretmek, onu nefsi yenmeye alıştırmak idi. İnşallah hepimiz bu mânevî eğitimi başarıyla tamamlamış, müttakîler safına katılmışızdır. Yüce Rabbimiz bizi takva yolunda, sırât-ı müstakîmde, sebîlü’r-reşâdda, doğru çizgide, kendi rızası istikâmetinde, Resûlü’nün izinde, müteşerrî, mütebahhir, muhakkik, kâmil, arif, salih, edip, ulema ve sâdâtımızın peşinde gidenlerden eylesin.

Ramazan’da kesbettiğimiz iyi hâlât ve kemâlâtı kaybettirmesin.

Nice mutlu ve kutlu Ramazan’lara, gerçek bayramlara sevdiklerimizle birlikte afiyet ve saadetle erdirsin. Âmin bi-hürmeti seyyidi’l-mürselîn sallâllâhu aleyhi ve âlihî ve selleme ecmaîn.

Mahmud Es'ad Coşan - Haziran 1987

 

­

© İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

Kabe
Canlı Yayın
Şuan canlı Yayın
Dua Vakti
AKRA CANLI
 / 
close icon close icon
AKRA CANLI
Dua Vakti
Dua Vakti Add Icon volume up
 / 
Canlı Yayın
fast rewind
fast forward
Playlist
Bu özelliği kullanabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir
  
Fikrini Paylaş
TAAHHÜTNAME

Hazırlamış olduğum ve sitenize gönderdiğim/ teslim ettiğim, tamamen orjinal ve bana ait olan, projemin/görüntü veya kaydımın, AKRA MEDİA tarafından kendisine ait kablolu/karasal/uydu, şifreli/şifresiz, free/paralı TV, video, DVD, VCD,VHS ,radyo, kaset, sinema ve sair mevcut yada ortaya çıkacak her türlü İşaret, ses ve /veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkı ve tüm internet siteleri ve sosyal medya platformlarında yayınlamasına, çoğaltma hakkı, yayma hakkı, işleme hakkı ve temsil hakkının kullanılmasına süresiz olarak müsaade ediyorum.

Projemin/görüntü veya kaydımın, bant, CD, VCD, DVD, GSM, MP3 Player, dijital kayıt vb. tüm yollarla kayıt, çoğaltma ve dağıtım haklarını, bilişim veya iletişim ortamında görüntülenmesini, iletilmesini, okunmasını, izlenmesini, dinlenmesini vb. interaktif veya normal CD, VCD, DVD, GSM, MP3 Player vb. şekilde basılarak veya ses kayıtlarının metin haline getirilip kitap olarak piyasaya sunulmasını sağlayacak her türlü materyal üzerine kaydı ile çoğaltılması, kullanılması, işlenmesi, yeniden ve genişletilmiş şekilde sesli, yazılı ya da görüntülü yayın haklarını, bu suretle de çoğaltılarak kullanılması, dağıtılması, pazarlanması vb. fikri, mali ve manevi haklarımın tamamını, programda gerekli görülen değişiklikleri yapma haklarımı bila bedel olacak şekilde, AKRA.MEDİA sitesine ve bu site'nin yetkilisi ve sahiplerine devir ve temlik ettiğimi, beyan, kabul ve taahhüt ederim.

Şehir Seçin
Close