İlke ve Değerlerinden Ödün Vermeden
Özgür Yayın Platformu Olarak Kalsın Diye
Öğle13:10 İkindi17:10 Akşam20:45 Yatsı22:37 İmsak03:23 Güneş05:24 İşrak06:07
Hava - Hava durumuAçık 30°C Nem %45
Türkçe
12 Zilhicce 1445 18 Haziran 2024 Salı
12 Zilhicce 1445
İşrak
06:07
Öğle
13:10
İkindi
17:10
Akşam
20:45
Yatsı
22:37
İmsak
03:23
Güneş
05:24
Giriş Yap

Camiler Hayatın Kalbi

30.09.2022    |

İnsan toplumsal bir varlıktır; daha net bir tabirle “Toplumsal hayat onun doğasında vardır” ve tarih de insanın ilk baştan beri toplumsal olarak yaşadığının şahididir.

İslam dini de insanın fıtratında olan bu özelliğini en güzel şekilde biçimlendirip, hayatın merkezine mabet ve mescidi yerleştirerek cami merkezli bir medeniyet oluşturdu.

Hz. Adem tarafından yeryüzünde inşa edilen ilk mescit olan Kâbe’den beri, yapılan her cami, her mescit Müslümanların dini, ilmi ve sosyal hayatının merkezi oldu.

Camiler ve mescidler

Peki nedir cami? Arapça cem‘ kökünden türeyen, ‘toplayan, bir araya getiren’ anlamındaki câmi‘ kelimesi, başlangıçta sadece cuma namazı kılınan büyük mescitler için kullanılan el-mescidü’l-câmi‘ (cemaati toplayan mescit) tamlamasının kısaltılmış şeklidir. Daha sonra, içinde cuma namazı kılınan ve hatibin hutbe okuması için minber bulunan mescitler cami, minberi bulunmayan yani cuma namazı kılınmayan küçük mabetler ise sadece mescid olarak anılır olmuştur.

Hz. Peygamber’in vahye başladığı ilk andan itibaren camiler hayatın merkezi haline geldi. Mekke’de putlarla dolu olan Kâbe’den mabet olarak yararlanamayan Resul-u Ekrem, Erkam b. Ebi’l-Erkam’ın evini bir eğitim merkezi haline getirdi. Hicretin ardından Medine’de yapılan ilk iş de Müslümanların toplanıp, her türlü ilmi ve toplumsal faaliyetlerini yapacakları bir mescit inşa etmek oldu.

Her hal ve iş için mescid

Peygamberimiz döneminde mescitlerin fonksiyonlarını aktaran rivayetler bize, dertlerine derman, sıkıntılarına çare, yaralarına şifa bulmak isteyenlerin hep mescide müracaat ettiğini bildiriyor. Bir sahabi diyor ki: “Yağmur yağsa, şimşek çaksa, gök gürlese hemen mescide sığınırdık.”

Bizzat Hz. Peygamberin mescidi, şair sahabiler için şiir kürsülerinin ayrıldığı, kalkan gösterilerinin yapıldığı, devlet işlerinin görüşüldüğü, evlilik akdinin gerçekleştirildiği, öğle uykusunun uyunduğu ve sosyal hayata dair daha birçok meselenin halledildiği bir mekan olmuştur.

Şehrin ve medeniyetin merkezi

Asr-ı Saâdet’te hayatın merkezi haline gelen cami, İslam medeniyet tarihi boyunca bu fonksiyonunu sürdürdü. Asr-ı Saâdet’ten sonra kurulan ve gelişen eğitim öğretim kurumları medreseler, kışlalar, sosyal dini hayatın parçası haline gelen tekke ve zaviyeler ile ticari hayatın merkezi sayılan bedesten, çarşı ve pazarlar, cami merkezli gelişti.

Özellikle Selçuklu ve Osmanlı döneminde medreseler, camilerin etrafındaki ilim yuvaları olurken, köyler, cami ve musalla merkezli olarak kurulmuştur. Camilerin yanına açılan imaret, aşevi ve kütüphane ile şifahaneler, mescitlerin ne derecede hayatın merkezinde olduğunu gösterir.

Camilerin taş yapılar olarak sağlam ve son derece estetik inşa edilmesinin yanında, hayat mekanı sayılan evlerin ve diğer binaların ahşap ya da topraktan yapılmış olması, İslam tarihindeki cami merkezli medeniyet anlayışının çok önemli bir göstergesi. Çünkü cami merkezli medeniyet mekan öncelikli değil, zaman öncelikli bir medeniyetin doğmasını sağlamıştır. Camilerin etrafında oluşan sosyal yapı, hayatlarını minarelerden okunan ezana göre düzene koyup, hayatı onunla tanzim etmeye başlar.

İmar ve ihya etmek

Allah Kur’an-ı Kerimde: “Allah’ın mescitlerini ancak Allah’a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah’tan başkasından korkmayan kimseler imar eder” buyurmaktadır. Ayette yer alan “imar etmek” ifadesi inşaatın yanı sıra ibadet, zikir ve ilim için camilere gitmeyi alışkanlık edinmek anlamına da gelmektedir. Dolayısıyla müminler olarak bizler, ilim ve ibadet için camilere gitmeyi alışkanlık edinerek camileri ikinci adresimiz haline getirmek ve böylece onları mamur etmekle mükellefiz.

Camiler evimiz olsun

Sahabeden Ebu’d-Derda (ra) arkadaşı Selman’a gönderdiği mektubunda bu sorumluluğa şu öğütlerle yer vermiştir: “Ey Kardeşim! Kulun geri çeviremeyeceği belalar başına gelmeden önce sağlığını ve boş vaktini ganimet bil. Sıkıntıda olan insanların dualarını almayı da ganimet bil. Ey Kardeşim! Cami evin olsun!

Çünkü ben Resulullah’ın (sav) şöyle dediğini işittim: “Cami bütün müttakilerin evidir. Yüce Allah camiyi ev edinenlere, rahatlığa, rahmete ve sıratı geçerek Allah’ın rızasına erişme konusunda garanti vermiştir.”

Y. Şafak­

­

 

 

 

Kabe
Canlı Yayın
Şuan canlı Yayın
Canlı Yayın
AKRA CANLI
 / 
close icon close icon
AKRA CANLI
Canlı Yayın
Canlı Yayın Add Icon volume up
 / 
Canlı Yayın
fast rewind
fast forward
Playlist
Bu özelliği kullanabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir
  
Fikrini Paylaş
TAAHHÜTNAME

Hazırlamış olduğum ve sitenize gönderdiğim/ teslim ettiğim, tamamen orjinal ve bana ait olan, projemin/görüntü veya kaydımın, AKRA MEDİA tarafından kendisine ait kablolu/karasal/uydu, şifreli/şifresiz, free/paralı TV, video, DVD, VCD,VHS ,radyo, kaset, sinema ve sair mevcut yada ortaya çıkacak her türlü İşaret, ses ve /veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkı ve tüm internet siteleri ve sosyal medya platformlarında yayınlamasına, çoğaltma hakkı, yayma hakkı, işleme hakkı ve temsil hakkının kullanılmasına süresiz olarak müsaade ediyorum.

Projemin/görüntü veya kaydımın, bant, CD, VCD, DVD, GSM, MP3 Player, dijital kayıt vb. tüm yollarla kayıt, çoğaltma ve dağıtım haklarını, bilişim veya iletişim ortamında görüntülenmesini, iletilmesini, okunmasını, izlenmesini, dinlenmesini vb. interaktif veya normal CD, VCD, DVD, GSM, MP3 Player vb. şekilde basılarak veya ses kayıtlarının metin haline getirilip kitap olarak piyasaya sunulmasını sağlayacak her türlü materyal üzerine kaydı ile çoğaltılması, kullanılması, işlenmesi, yeniden ve genişletilmiş şekilde sesli, yazılı ya da görüntülü yayın haklarını, bu suretle de çoğaltılarak kullanılması, dağıtılması, pazarlanması vb. fikri, mali ve manevi haklarımın tamamını, programda gerekli görülen değişiklikleri yapma haklarımı bila bedel olacak şekilde, AKRA.MEDİA sitesine ve bu site'nin yetkilisi ve sahiplerine devir ve temlik ettiğimi, beyan, kabul ve taahhüt ederim.

Şehir Seçin
Close