İlke ve Değerlerinden Ödün Vermeden
Özgür Yayın Platformu Olarak Kalsın Diye
Katkıda bulunmak istiyorum
×
Katkıda bulunmak istiyorum
×
Akşam18:54 Yatsı20:13 İmsak05:28 Güneş06:53 İşrak07:31 Öğle12:59 İkindi16:16
Hava - Parçalı Bulutlu 21°C Nem %49
Türkçe
13 Safer 1442 30 Eylül 2020 Çarşamba Saat: -
13 Safer 1442
Akşam
18:54
Yatsı
20:13
İmsak
05:28
Güneş
06:53
İşrak
07:31
Öğle
12:59
İkindi
16:16
Menü

M. Zâhid Kotku Hocaefendi İskenderpaşa Camii’nde yâd edildi

24.11.2014    A+ | A-

20. yüzyılın önde gelen mürşidi kâmillerinden gönüller sultanı Mehmed Zâhid Kotku Hocaefendi, dünyaya gelişinin Hicri 121. yıldönümünde Kur'an-ı Kerim hatimleriyle ve özel programlarla yâd edildi. 

M. Zâhid Kotku Hocaefendi, AKRA FM'de özel yayın akışıyla, akşam namazını müteakiben ise İskenderpaşa Camii'nde sevenleriyle tarafından anıldı. 

İskenderpaşa Camii’nde 30 Muharrem 1436, 23 Kasım 2014 Pazar günü akşam namazını müteakiben başlayan yâd programında, Mahmud Es’ad Coşan Araştırma ve Eğitim Merkezi Tasavvuf Tarihi Uzmanı Fatih Yıldız, “İlim ve İrfan İnsanı Olarak Mehmed Zâhid Efendi”konusunda cemaate hitap etti. 

İlim ve irfan kavramlarını tanımlayarak konuşmasına başlayan Fatih Yıldız, “İlim insanlara bahşedilmiş bir nimettir. İlahî bir sıfatın ve esmanın tecellisidir. İlim bilgiyi ortaya çıkarır, irfan onu insanlığın yararına dönüştürür, şuur oluşturur. İlim, öğrenmenin yapı taşıdır, irfan ise marifettir. Nihaî hedefmarifetullahtır. İlim insanı Allah’a ulaştırmıyorsa Kur’an onu gerçek ilim olarak nitelendirmez. İlim ve irfanın birlikteliği önemlidir. Mehmed Zâhid Kotku Hocamızın da müntesip olduğu Nakşî-Halidî-Ziyâîyye geleneğinde ilim ile irfanın tevhid edildiğini, bir arada düşünüldüğünü görüyoruz. İlim ve irfan birlikteliğindeki temel gaye, haricî ve dahilî etkiler nedeniyle zamanla insanoğlunun zihninde oluşan algı bölünmelerini tevhid etmek, bütünleştirmektir. İslam’da önemli olan bilginin çokluğu değildir. Bir kişinin bilgisi az olabilir ama samimi şekilde derinlemesine o bilgiye sahipse ve gereğini yerine getiriyorsa o kişiâlimdir. Aslolansahih bilgidir. Bilginin kaynağı sahih olmadan da doğru bilgiye, tevhide ulaşmak mümkün değildir. Sahih olmayan, sonucunda hidayete ve külli kaide olarak insanı Allah’a götürmeyen bilgi Allah ile kulları arasında perdedir. İslam dünyasında bugün üzüntü verici gelişmeler yaşanıyor. Bu sorunların temeli ilim ver irfan eksikliği ve Müslümanların zihninde bunların bölünmüş olması, bağlantının kurulamamasıdır. İslam dünyasındaki güncel sorunların çözümü için ilim ve irfanın tekrar bütünleşmesi elzemdir” diye konuştu. 

Âlimlerin, ariflerin en önemli vazifesinin insanları, İslam’dan uzaklaşmaya başladığı bir dönemde ana çizgiye çekmek olduğunu vurgulayan Mahmud Es’ad Coşan Araştırma ve Eğitim Merkezi Tasavvuf Tarihi Uzmanı Fatih Yıldız, “Mehmed Zâhid Kotku Hocamız, zamanla tesirini yitirmeye yüz tutmuş İslamî müesseselere gerçek hüviyetini yeniden kazandırmıştır. İslami kavramları,anlam kaymalarından salim bir şekilde yeniden insanların zihinlerine yerleştirmiştir. Tıpkı temsilcisi olduğu yolun büyükleri İmâm-ı Rabbanî, Hâlid-i Bağdadî, AhmedZiyâüddîn-i Gümüşhanevî hazretleri gibi. Zâhid Kotku Hocamız, yaşadığı dönemde büyük bir yenileme, yenilenme hareketi başlatmıştır. İlim ile ameli birleştirmiştir. Müesseselere gerçek kimliklerini vermeye çalışmıştır. Sözgelimi particiliğe karşıdır ama –İslam ilim tasnifine olduğu gibi- ahlak ilminin bir alt dalı olarak siyaseti önemsemiş, ahlaklı siyaset yapılması, erdemli bir yönetim anlayışının hâkim olması için takipçilerini harekete geçirmiştir. Para, maddiyat, dünya gibi insanların kafasında sahih çizgiye oturmamış kavramları yerine oturtmuştur.Ekonomik gelişmeyi haram-helal gibi ölçülerle, ahlakî ilkelerle buluşturarak Müslümanların önüne bir sistem sunmuş, bu çerçevede atılımlara yol açmıştır” dedi. 

Fatih Yıldız, Mehmed Zâhid Kotku Hocaefendi’yi bir âlim ve arif olarak tanımak isteyenlereeserlerinidikkatlice okunmalarını, varislerini ve onların ortaya koyduğu hedefleri iyi kavramalarını tavsiye etti.

Konuşmanın ardından Türkiye ve dünya genelinde yâd günü vesilesiyle okunan hatimlerin ve tesbihatın kabulü niyazıyla İskenderpaşa Camii İmam Hatibi Mikdat Kutlu tarafından hatim duası yapıldı. 

İlim, fikir ve gönül önderi M. Es'ad Coşan Hocaefendi ise doğumlarının 79. yılında, Hicri 13 Safer 1436, Miladi 6 Aralık 2014 Cumartesi günü akşam namazına müteakip İskenderpaşa Camii'nde, gün boyu daAKRA FM'de özel programlarla ve hatim dualarıyla yâd edilecek.

İskenderpaşa Camii’ndeki programda Mahmud Es’ad Coşan Araştırma ve Eğitim Merkezi Başkanı Dr. Necdet Yılmaz, “Muttakilerin İmamı: Mahmud Es'ad Coşan” konusunda katılımcılara hitap edecek. 

AKRA FM

Dünyadan Sesler
Sırada >>
×
Sıradaki

Ummandan İnciler

Dünyadan Sesler
5sn
5sn
Playlist
Bu özelliği kullanabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir
  
Fikrini Paylaş
TAAHHÜTNAME

Hazırlamış olduğum ve sitenize gönderdiğim/ teslim ettiğim, tamamen orjinal ve bana ait olan, projemin/görüntü veya kaydımın, AKRA MEDİA tarafından kendisine ait kablolu/karasal/uydu, şifreli/şifresiz, free/paralı TV, video, DVD, VCD,VHS ,radyo, kaset, sinema ve sair mevcut yada ortaya çıkacak her türlü İşaret, ses ve /veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkı ve tüm internet siteleri ve sosyal medya platformlarında yayınlamasına, çoğaltma hakkı, yayma hakkı, işleme hakkı ve temsil hakkının kullanılmasına süresiz olarak müsaade ediyorum.

Projemin/görüntü veya kaydımın, bant, CD, VCD, DVD, GSM, MP3 Player, dijital kayıt vb. tüm yollarla kayıt, çoğaltma ve dağıtım haklarını, bilişim veya iletişim ortamında görüntülenmesini, iletilmesini, okunmasını, izlenmesini, dinlenmesini vb. interaktif veya normal CD, VCD, DVD, GSM, MP3 Player vb. şekilde basılarak veya ses kayıtlarının metin haline getirilip kitap olarak piyasaya sunulmasını sağlayacak her türlü materyal üzerine kaydı ile çoğaltılması, kullanılması, işlenmesi, yeniden ve genişletilmiş şekilde sesli, yazılı ya da görüntülü yayın haklarını, bu suretle de çoğaltılarak kullanılması, dağıtılması, pazarlanması vb. fikri, mali ve manevi haklarımın tamamını, programda gerekli görülen değişiklikleri yapma haklarımı bila bedel olacak şekilde, AKRA.MEDİA sitesine ve bu site'nin yetkilisi ve sahiplerine devir ve temlik ettiğimi, beyan, kabul ve taahhüt ederim.

Şehir Seçin