İlke ve Değerlerinden Ödün Vermeden
Özgür Yayın Platformu Olarak Kalsın Diye
İşrak06:08 Öğle13:08 İkindi17:07 Akşam20:39 Yatsı22:28 İmsak03:26 Güneş05:25
Hava - Hava durumuParçalı Bulutlu 18°C Nem %82
Türkçe
17 Zilka'de 1444 6 Haziran 2023 Salı
Giriş Yap

17.10.1987 - Üç Şey İmanı Kemal Olur,Kınayana Aldırmamak,Riyakarlık Yapmamak,Ahireti Tercih Etmek

Hadisler Deryası

Bismillâhirrahmânirrahîm.

Elhamdülillâhi Rabbi'l-âlemîn. Hamden kesîran tayyiben müberaken fîh. Alâ külle hâlin ve fî külle hîn. Ve's-salâtu ve's-selâmu alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ve sahbihî ve men tebi'ahû bi-ihsânin ilâ yevmi'd-dîn. Emmâ ba'd:

Fa'lemû eyyühe'l-ihvân fe-inne efdale'l-hadîsi kitâbullah ve efdale'l-hedyi hedyu seyyidinâ Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerre'l-umûri muhdesâtuhâ ve külle muhdesetün bid'atün ve külle bid'atin dalâletün ve külle dalâletin ve sâhibehâ fî'n-nâr. Ve bi's-senedi'l-muttasılı ile'n-nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme ennehû kâl:

Selâsetün men künne fîhi yestekmilü îmânehû racülün lâ yehâfu fillâhi levmeti lâimin velâ yürâî bi-şey'in min amelihî ve izâ uriza aleyhi emrâni ehadühümâ li'd-dünyâ ve'l-âherü li'l-âhireti ehtâre emre'l-âhireti ale'd-dünyâ.

İbn Asâkir'in rahmetullâhi aleyh rivayet ettiği, Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın râvisi olduğu bir hadis-i şerif… Çok dikkatle dinlemenizi rica edeceğim. Bu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz buyuruyor ki;

Selâsetün. "Üç şey vardır ki…" Üç vasıf, üç duygu, üç davranış, haslet vardır ki… Men künne fîhi. "Kimde bu üç haslet bulunursa..." Yestekmilü îmânehû. "O kimse imanını kemale erdirmiş, sağlamlaştırmış, olgunlaştırmış olur."

Şu üç şey kimde bulunursa o kimsenin imanı kale gibi sağlamdır. Sağlam imanlı bir kimsedir, iyi Müslümandır.

Neymiş bu üç şey?

Racülün lâ yehâfu fillâhi levmeti lâimin. "Bir adam ki Allah yolunda, Allah uğrunda kınayanın kınamasına aldırış etmeden çalışıyor, devam ediyor." Hiç pervası yok; kızarlarmış, küserlermiş, beğenirlermiş, ayıplarlarmış hiç aldırmıyor. Bu Allah'ın rızasına uygun iş, bunu yapıyor. Bu Allah'ın rızasına aykırı iş, onu yapmıyor. Yani Allah'ın rızasını düşünüyor. İnsanların beğenmesine, beğenmemesine hiç aldırış etmiyor; bu önemli bir sıfattır. Müslümanda olması gereken çok önemli bir sıfattır.

İnsan kınayanın kınamasına aldırdı mı, başkasının kendisine karşı alkış veya ayıplama tarzındaki değerlendirmesine dikkat ederek hareketlerini tanzim etmeye çalıştı mı, olmaz…

Neye dikkat edecek?

Allah-u Teâlâ hazretlerinin sevgisini, rızasını kazanmaya ve işini İslâm'a uygun yapmaya dikkat edecek.

"Sen bu işi yaptığın zaman seni ayıplarlar. Bu cemiyette bunu biraz garip karşılarlar."

"Vallahi isterlerse ayıplasınlar. Kızan kızının evine gitsin. Kınayan ne yaparsa yapsın. Ben hiç aldırmam, bu işi yaparım. Çünkü bu hadis-i şerifte geçiyor. Allah-u Teâlâ hazretlerinin rızasına uygun." diyebilecek Müslüman.

"Efendim sen böyle yapmazsan seni ayıplarlar."

"Ne yaparlarsa yapsınlar!"

"Küserler."

"Küserlerse küssünler; bu iş Allah'ın yasak ettiği bir şeydir, ben bu işi yapamam."

İçki meclisi kurmuşlar, "Sen de bir tane iç."

"İçmem!"

Düşmüş oraya aralarına; kaderin sevkiyle, yolculukla, şunuyla bunuyla…

"Bir tane de sen al."

"Almam!"

"Niye almıyorsun ya. Bak, bu kadar arkadaş rica ediyoruz. Şimdi topluluğumuzun keyfini kaçırma, olmaz…"

İnsana böyle yüklenirler, zorla içirmeye çalışırlar. Şerde, günahta öyle gayretle çalışırlar ki o adamların günahları yaptırmak hususundaki gayreti kadar bizim sevapları yaptırmakta gayretimiz olsa dünyayı düzeltiriz. Dünya gül gülistan olur. Adamlar günaha düşürmekte [bizden iyiler.] Sigaraya başlattırırken, "Yak bir sigara… Çek bir sigara… İç bir kadeh… Parası benden, gel bu akşam felekten kâm alalım. Merak etme, paran yoksa bak, cebimde tomarla para var. Benim misafirim ol…" filan. Ne cömertlik! Ne arkadaşlık! Ne samimiyet! Maşallah! İnsanın gözleri yaşarıyor.

Günaha sokmak için böyle harıl harıl çalışırlar. Onları dinlersen, "Kırmayım şu arkadaşlarımı." dersen… Ama sen öyle yaptığın zaman Allah memnun olmayacak. O zaman onu yapmamamız lazım!

Herkes burada oturmuş, bir toplantı devam ediyor. Namazın vakti de geçmek üzere. "Eyvah! Akşam ezanı okunacak. Ben daha ikindi namazını kılmamıştım. Şimdi izin istesem, bu topluluktan nasıl çıkacağım, gideceğim? Bu toplantı da mühim bir toplantı… Amerikalısı da var, yabancısı da var... Ben 'bir dakika bana müsaade' diyemem, utanıyorum."

Olmaz! Kınayanın kınamasından korkmayacaksın. "Arkadaşlar! Beş dakika mola." diyeceksin. Basket oynarken bile elini şöyle yaptı mı, "time out" diyor, oyun duruyor. Kenarda, "fıs fıs fıs fıs" ellerini birbirlerinin omuzlarına koyuyorlar, taktik veriyorlar. "Şöyle yapacağız, böyle yapacağız, şöyle hücum edeceğiz…" Sen de burada bir time out yap. "Toplantı bu kadar devam ediyor, kafamız şişti. Çay molası… Ben size çay söylüyorum, arkadaşlar çay içedurun." der, kalkar gidersin, namazını kılarsın.

Kınayanın kınamasından korkmamak lazım! Hayatta buna benzer şeyler insanın başına çok geliyor. Ben bir keresinde hat dersi çalışacaktım. Hat dersi çalışmak üzere meşhur hattat Halim hocaya gittik. Tıp Tarihi Enstitüsü'nün salonlarında hat dersi veriyor. Bize baktı, sordu, etti. "Şöyle bir defter getirin, böyle bir şey getirin." diye bir şeyler tarif etti. Biz ertesi hafta o defterleri aldık, gittik. Çarşamba günü orada toplantı yapacağız. Dip köşeye oturduk, utanıyoruz, mahcup üniversite talebesi… Sonra bir kalabalık geldi, bir daha geldi, bir daha geldi… Öndeki masalar doldu, daha öndeki masalar, daha öndeki masalar, daha öndeki masalar… Biz dipte sıkıştık kaldık. İkindi namazımız tehlikeye girdi. Profesörler çıktılar, konuşmaya başladılar. Biz köşeden kalkacağız, gideceğiz öbür tarafa, herkes bize bakacak filan…

İnsanın sırtı terliyor ama kınayanın kınamasından korkmamak lazım. Çünkü namaz Allah'ın emri! Her şeyden önemli! Ötekiler ne derse desin. Hatta sen Allah rızası için öyle bir şey yapınca başkaları da "Benim de vazifemdi ya, ben de yapacaktım. Hay Allah razı olsun." diyor, yapıyorlar.

Otobüslerde çok olduğunu biliyorsunuz. Bakıyorsunuz saatinize, gideceğiniz yere daha bir saat var. Ama namazın çıkmasına on beş dakika kalmış. Abdestiniz var, perişan oluyorsunuz. "Hay Allah, oraya da yetişemedik. Ben hesap ediyordum ama arabanın tekeri patladı da olmadı da bilmem ne de… Şu namaz kaçacak, ne yapsam ki?"

Gidiyorsun şoföre diyorsun ki, "Arkadaş, namazım kaçacak. Şurada namaz kılayım." Veyahut abdestiniz yok, abdest alacaksınız, "Şu çeşmenin başında duruver, abdestimi alayım, namaz kılayım." Kimisi bunu söyleyemiyor, utanıyor. Kimisi de çıkıp söylüyor. Şoför efendi insan çıkıyor, "Kardeşim ne demek, canım feda, derhal!" diyor, hemen arabayı kenara çekiyor. Sen orada abdestini alıyorsun, vazifeni yapıyorsun. O zaman bakıyorsun, dört-beş kişi daha geliyor, "Hay Allah razı olsun. İyi ki söyledin. Sen söylemeseydin namazımız kaçacaktı." diyor. Demek ki kınayanın kınamasından korktuklarından kenarda sus pus durmuşlar. Sen söyleyince onlara da yaradı.

İşte buna benzer misallerle siz kendi hayatınızda da karşılaşmışsınızdır. Olur her zaman... Kınayanın kınamasına aldırmayacağız, Allah'ın rızasını düşüneceğiz. Yolumuza dosdoğru gideceğiz.

Bu duyguya sahip olabildik mi, "Kim ne derse desin, ben Allah'ın emrini yapacağım." diye… O zaman imanımız kuvvetli, has halis Müslüman olmuş oluruz. Bu bir...

Ve lâ yerâî bi-şey'in min amelihî. "Yaptığı işlerden, amellerden hiçbirisinde mürailik, riyakârlık yapmıyor."

Yaptığı işi, riyâen ve süm'âten yapmıyor. Yaptığı işi Allah rızası için yapıyor, başkası görsün beğensin diye yapmıyor. Çünkü insanların çoğu gösteriş meraklısıdır. Bilmez misiniz ki insanlar aynanın karşısına geçer, saatlerce taranır, tıraş olur, süslenir, losyonlar sürünür vs... Ayakkabısını parlatır, pantolonunu ütüler, fırçalar…

Bunların hepsi neden?

Başkalarına şirin görünmek için. Dünya işinde temizlik iyidir, intizam iyidir. Bu çeşit şeyler bizim dinimizde kısmen ve yerine göre vardır; dişlerini fırçalamak, sakalını düzeltmek, temiz pak olmak, tırnaklarını kesmek… Temiz ve intizamlı olmak önemli, tamam fakat ahiret ameli gösteriş için yapılmaz. Namaz gösteriş için kılınmaz, oruç gösteriş için tutulmaz, sadaka gösteriş için verilmez.

"Ben şuna sadaka vereyim, şu kadar."

"Filanca firmanın sadakasıdır. Gelin siz, bizim firmadan alışveriş yapın."

Olmaz öyle şey! Reklam maksadıyla, şöhret için, riya için, gösteriş için olmaz. İnsan yaptığı şeyi riyakârlıkla yapmayacak. Başkası görsün, beğensin, alkışlasın diye yapmayacak. Hâlisen lillah yapacak, Allah rızası için yapacak. Allah'ın sevgisini kazanmayı düşünecek, insanların beğenmesini nazar-ı dikkate almayacak.

Bir insan namaz kılıyor hem Allah'ın rızasını kazanmak için hem de mahalledeki zengin amca görsün de beni fabrikasında -ben müracaat ettim- işine alsın diye kılıyor. O camiye geliyor, o adamın yakınında namaz kılıyor. Gözüne batacak gibi orada boynunu da büküyor. Allah-u Ekber deyip uzun uzun, şatafatlı namaz kılıyor.

Maksadı ne?

Hacı Efendi'ye kendisini fabrikasına aldırtmak, beğendirtmek... İşte bu riyadır. Çünkü namaz kılıyor hem Allah razı olsun diye hem de fabrikanın müdürü memnun olsun diye düşünüyor. Olmaz! Allah-u Teâlâ hazretleri bu ameli kabul etmez, hiçbir sevap kazanamaz; buna riya diyoruz. İslâm'da amelleri gösteriş için yapmaya "riya" derler, şöhret için yapmaya "süm'a" derler.

"Benim şöhretim, namım yürüsün. Ben günde yüz rekât namaz kılarım. Herkese söyleyin tamam mı?"

Ne oluyor? Sen namazı Allah için mi kılıyorsun, yoksa milletvekilliğine yatırım mı yapıyorsun? Olmaz!

O bakımdan eskiler yaptığı ibadeti gizlemişler, saklamışlar. Abdullah İbn Ömer çarşıya gitmiş. Birisinin yanına yanaşmış, "fırt" yanından ayrılmış, ara sokağa gitmiş. Daha önce de bir satıcı ile üç kuruş aşağı, beş kuruş yukarı epeyce bir pazarlık yapmış. O öyle gittiği zaman arkasından bir şahıs gidiyor. O gittiği kimseye;

"Abdullah İbn Ömer geldi senin yanına. Ne yaptı?"

Hayır vermiş eline, sadaka vermiş, para vermiş… "Para verdi." diyor. Ama hiç kimse görmeyecek gibi, kabahat yapar gibi hemen sessizce vermiş gitmiş.

Öbür tarafta alışverişte üç-beş kuruş için pazarlık yaptı, neden?

Pazarlık yapmak gerektiği için. Sünnet olduğu için pazarlığı yaptı ama öbür tarafta da hayır yapmak sevap olduğundan hayrını yaptı. Yani para canlısı olsaydı hayır yapmazdı, parayı cebine koyardı. Parayı gizlice götürdü, verdi. Sağ elinin verdiğinden sol elinin haberdar olmayacağı gibi gizli bir tarzda verdi. Öteki pazarlığı da yine Allah rızası için yaptı.

Demek ki yaptığımız şeyleri Allah rızası için, ihlâsla yapacağız. Mürailik ile yapmayacağız, riyadan sakınacağız. Amellerimize riya, gösteriş karıştırmamaya, başkası görsün diye yapmamaya çok çok dikkat edeceğiz. Çünkü Allah riya ile yapılan ameli kabul etmiyor.

Üçüncü madde de son derece önemli o da hatırınızda iyice kalsın;

İzâ uriza aleyhi emrâni ehadühümâ li'd-dünyâ ve'l-âherü li'l-âhireti ehtâre emre'l-âhireti ale'd-dünyâ. "İnsanın karşısına iki tane amel arz olunduğu, geldiği zaman…"

"Ya şunu yap ya şunu yap. Ya şöyle eyle ya böyle eyle." diye iki ihtimal karşısına çıktığı zaman…

Ehadühümâ li'd-dünyâ. "Birisi dünya için bir amel…" Ve'l-âherü li'lâhireti. "Ötekisi de ahirete yarar bir amel…"

"Acaba onu mu yapsam veya bunu mu yapsam?"

İki ihtimal... Ahiret için olan ameli dünya için olan amele tercih eder, seçerse işte o adamın imanı kuvvetli olur. Demek ki biz de öyle yapmalıyız.

Meşhur hikâye, eski kitaplarda yazar. Atalarımız böyle hikâyelerden çok ibretli şeyleri yazmışlar ve halkımıza öğretmişler. Adamın birisi cuma günü sabahleyin kalkmış, yapılacak bir sürü iş var. İşinin bir tanesi; çuvallar değirmene gitmiş, buğdaylar sıraya konmuş. Değirmende sırasıyla öğütülecek, öğütülmüş ve un olmuş olan çuvallar getirilecek, evde ekmek pişecek. Evde ekmek kalmamış, çocuklar mızırdanmaya başlamışlar ama değirmen uzakta, sırada beklemek zorundalar. İşte sırası ancak cuma günü geliyor. Başına gidip buğdayını öğüttürür ve onu alıp gelirse evde ekmek pişecek. Çocuklar bir gündür aç, evde ağlaşıyorlar. Sabahleyin durum bu; evde yemek yok, ekmek yok... O zaman bakkal yok, fırın yok. Herkes buğdayını kendisi harmanlıyor, ondan sonra değirmene gidip öğüttürüyor, getirip ekmeğini kendisi yapıyor, kendisi fırında pişiriyor, kendisi yiyor. Devir o devir.

Bu iş yapılacak, bir.

İkincisi; bahçesi varmış, sebze ekmiş. Kenarından su arkı geçiyor ama su bol değil, nöbetleşe veriliyor. Komşuların bahçeleri sulanacak sulanacak, kendisine de sıra gelecek. Sıra kendisinden geçecek öteki komşulara, ondan sonra tekrar başa. Sırayla, öyle gelişi güzel değil. Cuma günü bu adamın bahçesinin sulanma zamanı... Sulanma zamanı gelmiş, gidecek arkı açacak, bahçesini güzel güzel sulayacak. İçerideki aralıkları da açacak; patlıcanını, domatesini, sebzesini, meyvesini, hepsini sulayacak. Kaç gündür su görmediği için bahçe sararmaya başlamış; o da var.

Koruda hayvanı var, gidip onu alması lazım. Hayvan köstekli, almadığı takdirde, gece orada gecelerse bu sefer kurtlar üstüne hücum edip parçalayabilir. Ama koru uzakta. Hayvanı kurtarmak için oraya gitse bahçe kalacak. Bahçeyi kurtarmak için bahçeye gitse değirmen kalacak. Unları alıp da evde çocuklar ağlamasın diye ekmek yapmaya değirmene gitse bahçe ve hayvan gözden çıkacak. Cuma günü de şaşırmış kalmış. "Hangi işe gideyim?" diye düşünmüş, taşınmış, içinden şöyle gelmiş;

"Cuma namazı farzdır, çok sevaptır. Allah-u Teâlâ hazretleri emretmiş. Cuma'ya mazeretsiz gitmemek yok. Üç sefer gitmezse kalbi mühürlenir. Ben bugün Cuma namazımı kılayım, şu sevabı kaçırmayayım." demiş. Sonunda ona karar vermiş.

Üç tane iş dünya işiydi; değirmene gitmek, bahçeyi sulamak, hayvanı gidip almak. Cuma namazına gelmek de farz, o da ahiret işi.

Hangi işi seçti?

Bu adam üç tane dünya işini bıraktı, ahiret işini seçti. Cuma namazını kılmış. Cuma namazını kıldıktan sonra eve korka korka geliyor. Hanım bağıracak; "Dünden beri çocuklar aç, evde ekmek yok. Be adam neredeydin? Hani nerede bizim unlar? Ekmek yapacağız, hazır bekliyoruz. Odunları hazırladık, fırını hazırladık, sen un getireceksin de hamur yoğuracağız…" filan diyecek.

Korka korka içeri giriyor, hiç ses yok. Kapıdan içeri giriyor, çocuklarda gürültü yok, ağlaşma yok. Hanımının yanına gidiyor, hanımı hiç oralı değil, halinden memnun. "Hanım, hayrola ne oldu?" diyor. Evde de bir ekmek kokusu var; güzel, taze, mis gibi ekmek pişmiş, kokuyor.

"Sen sabahleyin çıkıp gittikten sonra komşu değirmenden geldi. Çuvallarını indirirken bir de baktım ki çuvalın bir tanesi bizim çuval. Yanlışlıkla bizim çuvalı öğüttürmüş, un yapmış, getirmiş. 'Komşu bu çuval bizimkine benziyor.' dedim. 'Bir yanlışlık olmuş, peki alın öyleyse.' dedi." diyor.

Un geldi! Böylece Allah getirttiriyor. Biraz sonra komşusu gelmiş;

"Yahu, bugün senin tarlanın, bahçenin sulanma günüydü. Unuttun mu?"

"Unutmadım."

"E niye gelmedin? Bahçen zaten sararmıştı. Niye arka suyu almaya, bahçeni sulamaya gelmedin?"

"E gelemedim işte."

"Haydi meraklanma. Senin gelmediğini görünce ben suyun önünü açıverdim. Bahçenin her tarafını da ayarlayıverdim. Her tarafını güzelce suladım. Bahçen suya doydu, gözün aydın." diyor.

"Allah razı olsun." diyor ama bir taraftan da düşünüyor ki, "Bak, Allah bu işimi de yaptırttı."

Biraz sonra dışarıda bir kişneme… Bir de bakıyor ki at kösteğini koparmış, çitten atlamış, yolu biliyor, gelmiş. Artık onu da kurt yemeyecek. Bakıyor ki bir ahiret işine koştu, Allah onun üç tane dünya işini başkalarına hallettirdi. Müsebbibü'l-esbâb işlerini halletti.

Bu, Tezkiretü'l-evliyâ kitabında yazıyor. Tezkiretü'l-evliyâ kitabında, büyük bir alim zata soruyorlar;

"Bu işe nereden girdin sen? Nasıl oldu da tasavvufa girdin, süluk eyledin ve şeyh oldun, büyük alim oldun?"

Diyor ki:

"Bir keresinde ahiret işini tercih ettim, Allah dünya işlerinin hepsini hallediverince gördüm ki Allah'a kulluk etmek en kârlıymış. Ondan sonra Allah'a kulluğa yöneldim, işlerim ilerledi, işte bu makamı böylece buldum."

Muhterem kardeşlerim!

İşte bu hadis-i şerifte de söylenen hadise budur. Eğer biz, karşımıza çatal işler çıktığı ve tercih yapmak zorunda kaldığımız zaman Allah'ın rızasını kazanmak için ahiret işini dünya işine tercih edersek -çünkü dünya işi de lazım ama ahiret işi mecburi- Allah dünyamızı da ahiretimizi de mamur eder. İnsan dünya işine koşarsa ahireti harap olur. O bakımdan bu hadis-i şeriften anlaşıldığı üzere daima ahiret işini dünya işine tercih etmeliyiz.

Bu sıfat aynı zamanda İbrahim aleyhisselam'ın da sıfatıymış. İbrahim aleyhisselam'ın lakabı halîlullah, "Allah'ın sevgilisi, hakiki, samimi dostu" demek.

Vettehaza'llâhu İbrâhîme halîlâ. "Allah İbrahim aleyhisselam'ı kendisine halil edinmiş."

Yani bu işi İbrahim aleyhisselam yapmış değil, Allah seçmiş onu.

"Neden seni Allah kendisine halîlullah seçti yâ İbrahim?" diye soruyorlar.

Bir sebep bu! İbrahim aleyhisselam; "Karşıma iki tane iş çıktığı zaman daima ahiret işini dünya işine tercih ettim." diyor. Siz de öyle yaparsanız, siz de Allah'ın sevgili kulu olursunuz diye hatırlatması bizden.

Bir hadis-i şerif daha:

Selâsetün men kâle hünne dehale'l-cennete, men radiye billâhi rabben ve bi'l-İslâmi dînen ve bi-Muhammedin resûlen ve'r-râbiatü lehâ mine'l-fazli kemâ beyne's-semâi ve'l-ardı ve hiye, el-cihâdü fî sebîlillâhi.

Bu hadis-i şerifi, Ahmed İbn Hanbel -mezhep imamı- rahmetullâhi aleyh kitabında rivayet etmiş.

Peygamber Efendimiz buyurmuş ki;

Selâsetün. "Üç şey vardır." Men kâle hünne. "Kim bu üç şeyi söylerse..." Dehale'l-cenneh. "Cennete girer."

Kâle hem söylemek hem de o kanaatte olmak mânasına gelir. Mesela diyoruz ki; "Filanca imam, filanca müçtehit bu konuda bu işin farz olduğuna kail olmuştur." Yani o kanaate sahip olmuştur demek. Kâle, bir "söyledi" mânasına, bir de "şu kanaatte olmak" mânasına geliyor. Biz de bu hadis-i şerifi öyle tercüme edebiliriz. "Üç şey vardır ki kim bu üç kanaate, fikre sahip olursa…" Dehale'l-cenneh. "Cennete girer."

Biz de cennete girmek istiyoruz. Bakalım ne imiş. Biz de bu kanaatlere sahip olalım.

Men radiye billâhi rabben. "Kim Allah'ı rab olarak razı olursa…"

Senin rabbin kim?

"Allah-u Teâlâ. Elhamdülillah memnunum rabbimden. Verdiği nimetlere hamd-ü senalar olsun. Allah'ın benim rabbim olduğuna razıyım, memnunum." diye hoşnut olursa... O'nun rabliğinden, kendisinin O'na kul olmasından memnun olursa…

Ve bi'l-İslâmi dînen. "Din olarak da İslâm'a memnun ve razı olursa..."

"Elhamdülillah başka hiçbir dine gözümün ucuyla bakasım gelmiyor. İslâm'dan memnunum."

Muhterem kardeşlerim! Başka dine bakasımız gelmiyor da bu devirde muhtelif felsefî ekolleri, yolları, felsefî düşünceleri allayıp pullayıp boyayıp süsleyip karşımıza çıkartıyorlar. Müslümanların evlatlarına bal gibi de yutturuyorlar.

Ne diyorlar? "Kapitalizm güzeldir."

Hop yutturuyorlar.

Ne diyorlar? "Sosyalizm güzeldir."

Hop yutturuyorlar.

Ne diyorlar?

"Komünizm güzeldir; eşitlik var, işçinin hâkimiyeti var. Patronlara ölüm, fabrikalar yıkılsın…"

Yutturuyorlar. Demek ki o da bir din, o da bir inanç, o da bir kanaat. Öyle öyle aldatıyorlar. Felsefî birtakım şeyler söylüyorlar, allayıp pulluyorlar. Bizim tahsillilerin çoğu da o kanaatlere saplanıyor.

"Razı mısın sen İslâm'dan?"

"Razıyım."

Merhum Ali Haydar Efendi kaddesallâhu sırrahû tarikata intisap edecek; hocası onu bir hocaya göndermiş. O onu bir batırmış çıkarmış; "Hep sizin gibi kabiliyetsizleri bana gönderirler. Nedir bu sizden çektiğim…" demiş. Şaşırmış.

"Nerede okudun sen?" demiş.

"Medresetü'l-Kuzâtta, kadılık mektebinde okudum." demiş.

"Ooo! Daha berbat, daha berbat." demiş. Gururunu kırmak istiyor. Sonra;

"Sen hangi mezheptensin?" demiş.

"Hanefi mezhebindenim."

"Yalan söylüyorsun." demiş.

"Yok, Hanefi mezhebindenim."

"Yok, Hanefi mezhebinden olsaydın İmam-ı Azam hazretleri kadı olmamak için hapse girmeye razı oldu. Sen mektebine gitmişsin, kadı olacağım diye… Nasıl Hanefi mezhebindensin?" demiş.

Muhterem kardeşlerim, bu olmuş bir hikâye. Hocası o şahsı iyi terbiye etmek için biraz sert çıkarak öyle demiş. Nefsi terbiye etmek, kibre ve gurura düşmemek lazım diye öyle sert başlamış işe… Ama bizim de Müslümanlıklarımız bir göz önüne getirilirse ne Hanefi mezhebinden olduğumuz ne Müslümanlığımız ne mü'minliğimiz kalır… Allah korusun.

İslâm'a din olarak razı olduysan, her hükmüne razı geleceksin. Parayı götür faize yatır, faizini ye. Bira içinde alkol miktarı azdır, lıkır lıkır iç. Ondan sonra, "Zaman sana uymazsa sen zamana uy." de. Ehl-i dünya ile düş, kalk. İbadetlerini yapma, Allah yolunda yürüme. Ondan sonra da "Ben müslümanım." de. Yağma yok! Öyle o kadar kolay değil! İnsan bir şey dediği zaman şahit ve delil lazım! Bizim de Müslüman olduğumuza şahit olmalı. "Tamam, hakikaten Müslümanmışsın. Doğru, hakkı ile gerçekten Müslümanmışsın, inandım." denebilmeli.

Onun için Allah'ın bizim rabbimiz olduğuna razı olduk mu O'na itaat etmeliyiz. İslâm'ın bizim dinimiz olmasına razı olduk mu onun her emrine -hoşumuza gitse de gitmese de- tâbi olmalıyız. Yasaklarından kaçınmalı, tam bağlı olmalıyız.

Sonra;

Ve bi-Muhammedin resûlen. "Muhammed'in de sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın elçisi olduğuna razı olmalıyız."

Bunları söz olarak da söylemeliyiz. Radîtü billâhi rabben ve bi'l-İslâmi dînen ve bi-Muhammedin resûlen diye bunu dille de söylemeliyiz, kalben de kanaat olarak bu kanaatte olmalıyız.

İçimizden gerçekten Peygamber Efendimiz' in peygamber olduğuna razı olmalıyız. "Ne güzel ne mutlu bize ki Peygamber Efendimiz' in ümmeti olduk." diyebilmeliyiz. "Ne mutlu ki Müslüman olduk." diyebilmeliyiz. "Başka felsefî ekollerden; egzistansiyalizmden, sosyalizmden bilmem neden elhamdülillah uzağım. İşte yirminci yüzyılda pırıl pırıl, safi sahabe Müslümanlığına sahibim." diye onunla övünebilmeliyiz. Allah'ın rabbimiz olduğunu bilip O'na muti olmalıyız. Peygamber Efendimiz' in peygamberimiz olduğunu bilip sünnetine sımsıkı sarılmalı, yolunda yürümeli, ümmetine elimizden geldiğince hizmet etmeye çalışmalıyız.

Demek ki insan üç noktayı hem diliyle söyler hem de kalbiyle kanaat getirirse cennete girer. Allah sevgisini, İslâm sevgisini, peygamber sevgisini gönlünde taşırsa cennete girecek, tamam.

Ve'r-râbiatü lehâ mine'l-fazli kemâ beyne's-semâi ve'l-ardı. "Bunların arkasından eklenecek olan bir dördüncüsü vardır ki…" Peygamber Efendimiz bunun faziletini anlatmak için şöyle diyor; "Semaların, arzın arası kadar fazileti vardır." Yani bu dördüncü şeyin gökle yerin arası kadar fazileti vardır.

Bu üç şeye eklenen dördüncü bir şey daha vardır, onun fazileti de yerle gök arasını dolduracak kadar çoktur. Nedir o?

Ve hiye, el-cihâdü fî sebîlillâhi. "O da aziz ve celil olan Allah'ın yolunda cihat etmektir."

İşte muhterem kardeşlerim! Bizim yapmadığımız işlerden birisi de cihattır. Hem farzdır hem çok ayetlerde emredilmiştir hem fazileti yerleri gökleri dolduracak kadar çoktur, hem de bize cenneti kazandıracak bir iştir.

Müslümanlar cihat yapmıyor. Ben Eskişehir'e gittim. Eskişehir'deki hocalar, müdürler geldiler;

"Kaç senedir İslâm için çalışıyoruz. Ağzımızda bir lezzet yok. Yaptığımız işlerde bir hayır ve bereket görmedik. Ne yapacağız ne tavsiye edersiniz?" dediler. Ne yaptıklarını sordum ne işler yaptıklarını onlar anlattılar. Ben dedim ki:

"Önce cihattan bahsedin. İnsanlara cihadın önemini anlatın, onları cihada teşvik edin."

Vellezîne câhedû fînâ lenehdiyennehüm sübülenâ.

"Bizim yolumuzda cihat edenleri biz, bizim razı olduğumuz yollara sokarız, mükâfatlara erdiririz." buyuruyor Allah-u Teâlâ hazretleri. Fazilet ondan sonra gelir.

Sen şimdi Allah yolunda bir cihada kalkışsan, Allah'ın fazl-u kemâli, keremi, ikramı senin üzerine yağmaya başlar. Kapı açılır ve füyûzât, fütûhât sana gelmeye, üstüne yağmaya başlar. Onun için Allah yolunda cihat edeceğiz.

Cihadın çeşitleri nelerdir?

Cihat önemli ve uzun bir bahistir. Önce cihat kitabını okumalı ve herkes mücahit Müslüman olmalı.

Cihadın en büyüğü insanın kendisi ile cihadıdır. Çünkü biz kendi kendimizin düşmanıyız. Rahatı, keyfi, zevki, parayı, pulu, mevkii, dünyayı isteriz. Ahirette bize sevap kazandıracak şeylerden nefsimiz fare gibi bucak bucak kaçmaya çalışır, girecek delik arar. Bizim halimiz bu olduğundan ilk önce bizim kendi nefsimizle cihat etmemiz lazım… "Gel buraya nefis." diye kedinin fareyi yakaladığı gibi yakalamalıyız onu. Ondan sonra bir yere kaçamayacak duruma getirmeliyiz. Allah yolunda çalışmaya razı edebilmeliyiz. İkna edebilmeli ve nefsimizi Müslüman edebilmeliyiz.

Kendimizi yenemedikten ve irademize sahip olamadıktan sonra bizden bir hayır gelmez. Kimseden hayır gelmez. Ne kadar yüksek mevkiye çıkarsa çıksın, nefsini terbiye edemeyen insandan hayır gelmez. Bir yerden bir bozukluğu olur. Baraj yapsan, kenarından bir çatlağı olduğu zaman suyun kaçtığı gibi işe yaramaz.

O bakımdan insan önce cihadı öğrenmeli, cihadın da en büyüğünün nefisle cihat olduğunu bilmeli ve nefsini terbiye etmeli. Allah yoluna boyun verip, Allah yolunda yürüyecek bir halis mücahit olmalı.

Sonra şeytanla cihat vardır. Şeytan insana kötü şeyleri emreder, insanı iyi şeylerden alıkoymaya çalışır. İyi şeyleri yaptırmamak istedikçe siz yapmaya cihat edeceksiniz. Kötü şeyleri yaptırmak istedikçe yapmamak için direteceksiniz; bu da bir cihat.

Sonra münafıklar, zalimler, fasıklar vardır. Onların İslâm'a karşı hücumları vardır. Onları defetmek için Müslümanların hizmet ehli olması, çalışması, gayrete gelmesi lazım. Kitaplar, mecmualar, gazeteler, broşürler çıkartması lazım. Meydanlarda konuşması, kahvehanelere gitmesi, evinde, mahallesinde çalışması lazım. İslâm'ı yaymak için başkalarına karşı hizmet etmesi lazım…

Bir de düşmanlar vardır ki bizim istiklalimize ve hayatımıza bile kastetmişlerdir. Fırsatı bulsalar silindir gibi bizi çiğneyip pestilimizi çıkartmak isterler, “bilmem ne bela.” dediği gibi her birisi başımıza bir beladır. Biz onlardan korkmuyoruz, korkmayız. Müslüman korkmaz! Cihan ehlinin hepsi topunu tüfeğini toplayıp gelse korkmayız. Çünkü ölürsek şehit, kalırsak gazi oluruz.

O edepsizlerle de uğraşmamız lazım. O edepsizleri de meydanda boş bırakmamalıyız.

Ve eiddû lehüm mesteta'tüm min kuvvetin.

Fedakârca çalışmalıyız, düşmanın ödü patlamalı. "Türkler mi? Türkiye mi? Aman aman aman…" demeli. "İllallah" demeli, yan bakmaya korkmalı.

Neden?

"Altmış milyon mücahit! Her birisinin elinde kim bilir neler vardır? Alimallah, bizimle savaş ederse tozumuzu çıkartır." diye korkmalı.

Çalışacağız, güçleneceğiz. Cihadın bir çeşidi de kâfirlere karşı güçlü, kuvvetli olmak, onların oyunlarını yenmektir. Onlar İslâm ülkelerini istila etmişler, kurtarmaktır. İslâm ülkelerine saldırıyorlar, saldırılarını kırmaktır. İstilaya uğramış ülkeleri de kurtarmaktır. Bu da vazifemiz.

Ben çok ayıplıyorum. Buraya gelmiş Müslümanlar, Türkiye'ye, Bursa'ya yerleşmişler.

Nereden geldin? Göçmen, muhacir, falanca yerden, filanca yerden...

Peki, geldiğin yerle ilginden ne haber?

İlgiyi unutmuş. Burada fabrika kurmuş, para kazanmış, keyfine, zevkine dalmış… "Oradaki kardeşlerime nasıl yardım ederim diye düşünmez misin?" diye sormak istiyorum onlara. Fevkalade ayıplıyorum.

Allah-u Tealâ Hazretleri sizi sırat-ı müstakimden ayırmasın. Sevdiği kul eylesin, mârifetüllaha erdirsin, aşkullâhu muhabbetullâhı gönlünüze yerleştirsin. Sevdiği işleri yapmanızı nasip eylesin. Huzuruna sevdiği, razı olduğu kulları olarak varıp cennetiyle cemâliyle müşerref olmayı nasip eylesin. Peygamber Efendimiz’e komşu eylesin.

Bi-hürmeti esrar-ı sûreti’l Fatiha.

Diğer Kayıtlar
Başlık Eklenme Tarihi Paylaş Oku Ekle Süre Beğen
playlist play 00.00.1987 - Berat Kandili, Berat Kandilini İdrak Etmek 06.03.2023 playlist oku playlist ekle 27 playlist like
playlist play 00.09.1984 - Başkalarını Dost Edinmek,Cennete Götürecek Beş Şey 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 16 playlist like
playlist play 00.09.1984 - Kibir,Peygamber Efendimiz'in Kabrini Ziyaret,İlim Yolunda Vefat 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 25 playlist like
playlist play 01.01.1989 - Defi Hacet,Mescide Girerken Okunacak Dualar 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 17 playlist like
playlist play 01.01.1989 - Peygamber Efendimiz'in Hutbedeki Hali,Evde Ailesine Davranışları 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 30 playlist like
playlist play 01.01.1993 - Musibetlere Sabır,Evlilikte Eş Seçimi,Temizlik 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 20 playlist like
playlist play 01.02.1990 - Yemek Adabı,Humma Hastalığı,Tüccarlık,Yemen'in,Şam'ın Roma'nın Fethi 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 25 playlist like
playlist play 01.02.1990 - Yüceliği Allahtan İstemek,İmamın Sorumluluğu,Büyüklere Hürmet,Öğle Namazı 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 25 playlist like
playlist play 01.03.1981 - Yıldız,Fal,Fayda Vermeyen İlim,İlmi Tatbik Etmemek,Kur 25.10.2019 playlist oku playlist ekle 21 playlist like
playlist play 01.03.1985 - Zikir, Nafile Namaz, Recep Ayındayız 12.02.2021 playlist oku playlist ekle 19 playlist like
playlist play 01.03.1990 - İmamların Değeri,Ahir Zaman Musibet,Faiz,Kadının Erkeğe Bakması 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 16 playlist like
playlist play 01.03.1990 - Zekat 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 15 playlist like
playlist play 01.04.1984 - Görmeden İman Edenler,Ashaba Uymak,Müslümanların Birbirine Uyması 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 21 playlist like
playlist play 01.04.1984 - Müminin Vasıfları,Münafıklar,Arkadaş Seçimi,Temizlik 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 20 playlist like
playlist play 01.04.1990 - Cuma Günü,Elveda Ramazan 28.04.2020 playlist oku playlist ekle 14 playlist like
playlist play 01.04.1990 - Ramazan,Konusmak,Hesaba Çekilmek 28.04.2020 playlist oku playlist ekle 33 playlist like
playlist play 01.05.1982 - Namazı Şuurla Kılmak,Heraklius 05.11.2019 playlist oku playlist ekle 13 playlist like
playlist play 01.05.1986 - İçki,Geçim Sıkıntısı,Saadetin ve Mutluluğun Sebepleri,Yemekte İsraf,Hayrın ve Şerrin İnsanları 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 22 playlist like
playlist play 01.05.1986 - Miskinlere Yardım,Ölüm,Cemaatle Namaz 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 21 playlist like
playlist play 01.05.1994 - İçki Tüketimi,İslamı Yaşama,Hastalığa Sabır 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 25 playlist like
playlist play 01.07.1984 - Kibirli Elbise Giymek,Kuran Öğretmek İçin Para Almak,Halisane İbadet Etmek,Borç Almak 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 26 playlist like
playlist play 01.08.1982 - Kuran ve Sünnetin Hayatımızda Önemi 05.11.2019 playlist oku playlist ekle 21 playlist like
playlist play 01.08.1982 - Kurban Kesme,Duha Namazı,Mektup 21.07.2020 playlist oku playlist ekle 22 playlist like
playlist play 01.09.1996 - Günahlara Tevbe Etmek Ağlamak,Hastalığın Mükafatı,Beddua 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 22 playlist like
playlist play 01.09.1996 - Namaz Kılmak,Yalan Söylemek 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 17 playlist like
playlist play 01.10.1989 - Peygamber Efendimiz in Başının Ağrıması,Ailesine Davranışları,Kuvvetli Müslüman 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 23 playlist like
playlist play 01.10.1989 - Peygamber Efendimize Davranışlar,Gümüşü Tavsiye Etmesi 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 25 playlist like
playlist play 01.10.1989 - Peygamber Efendimizin Ahlakının Kuran Olması,Sancağı, Cuma Günü Gusül Almak 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 20 playlist like
playlist play 01.10.1993 - Rükunun Fazileti,Allahın Rahmeti,Nimetin Şükrü 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 20 playlist like
playlist play 01.10.1995 - Fahiş 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 27 playlist like
playlist play 01.10.1995 - Kıyamet Alametleri 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 23 playlist like
playlist play 01.11.1987 - Allah'ı Zikretmek,Kocaya İtaat,Anne Babaya İtaat Etmek 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 20 playlist like
playlist play 01.11.1987 - Sıkıntı Duası,Yemek Yedirmek,Tatlı Kelam,Tevbe,Fatihanın Faziletleri 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 23 playlist like
playlist play 01.11.1990 - Hac,Arife Orucu 21.07.2020 playlist oku playlist ekle 15 playlist like
playlist play 01.12.1984 - Dilencilik,Allah 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 21 playlist like
playlist play 01.12.1984 - İtikaf,Evlatlara Adaletli Olmak,Kuran-ı Kerimin Kısımlarını Anlamak,Kıyamet 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 24 playlist like
playlist play 01.12.1991 - Kulun Hayrı,Sabah İbadet,Komşu Hakkı 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 18 playlist like
playlist play 01.12.1991 - Vahiy,Allahın Murad Etmesi 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 21 playlist like
playlist play 01.12.1996 - Hudutta Nöbet Beklemenin Sevapları,Dilenmek,İstişare 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 17 playlist like
playlist play 01.19.1990 - Allahın Koruduğu Kullar 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 16 playlist like
playlist play 01.19.1990 - Bidat Sahibi 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 28 playlist like
playlist play 01.30.1984 - Allahın Rızası ve Gazabı,İnsanların Rızasını İsteyenler 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 21 playlist like
playlist play 02.01.1983 - Cemaat İmam İlişkisi 06.12.2019 playlist oku playlist ekle 28 playlist like
playlist play 02.01.1983 - Kırklar,Deccal,Evlilik,Hz.Adem'in Tevbesi,Müslüman Öldürmek 06.12.2019 playlist oku playlist ekle 20 playlist like
playlist play 02.02.1985 - Zilhiccenin On Günü,Arife Günü Oruç Tutmak 21.07.2020 playlist oku playlist ekle 14 playlist like
playlist play 02.02.1986 - Hamam,Seferi Namaz,Dikkatli Dinleme 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 29 playlist like
playlist play 02.02.1986 - Sirke,Nimet,Üzüm 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 14 playlist like
playlist play 02.03.1986 - Cimrilik,Hayır 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 26 playlist like
playlist play 02.03.1986 - Yıldızlar,Sahih 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 23 playlist like
playlist play 02.05.1982 - Lokman Hekimin Oğluna Nasihati, Müşriklik Zulümdür 05.11.2019 playlist oku playlist ekle 34 playlist like
playlist play 02.05.1993 - Hapşırmak,Dünya Sevgisi 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 16 playlist like
playlist play 02.06.1985 - Cuma Günü Okunması Faziletli Dualar 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 23 playlist like
playlist play 02.06.1985 - Faziletli Dualar 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 17 playlist like
playlist play 02.06.1996 - İmtihanlara Sabır,Sıla-i Rahim 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 18 playlist like
playlist play 02.06.1996 - Kötü Söz,Başkalarını Güldürerek Günaha Girmek 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 23 playlist like
playlist play 02.08.1992 - Ahlâkı Güzel Bir Genci Evlendirmek 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 20 playlist like
playlist play 02.09.1990 - Büyüklere Hürmet,Öğle Namazı,Bereket,Ticaret 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 22 playlist like
playlist play 02.09.1992 - Hikmet 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 20 playlist like
playlist play 02.10.1994 - Doğru ve İyi Niyet,Şehitlik,Hicretin En Üstünü 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 17 playlist like
playlist play 02.10.1994 - Hasta Ziyareti,Ayetel Kürsi ve Bakara Sûresinin Önemi 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 20 playlist like
playlist play 02.12.1984 - Abdestin Fazileti 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 24 playlist like
playlist play 02.12.1984 - Abdestli Mümin Kardeşini Ziyaret,Gusül,Tevekkül 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 24 playlist like
playlist play 02.12.1990 - Fakirlere Yardım Etmek,Koyun,Şirk,Gizli Şehvet,Allah Rızası 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 22 playlist like
playlist play 02.12.1990 - Hz.İbrahim 21.07.2020 playlist oku playlist ekle 31 playlist like
playlist play 03.01.1982 - Akika Kurbanı,Davete İcabet,Hasta Ziyareti,Allah Korkusu,Cumanın Fazileti 05.11.2019 playlist oku playlist ekle 33 playlist like
playlist play 03.02.1985 - Dünya Sevgisi,Güzel Davranış Yumuşaklık 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 18 playlist like
playlist play 03.02.1985 - Peygamber Efendimizi Rüyada Görmek,Rızık 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 23 playlist like
playlist play 03.02.1990 - Gönül Zenginliği 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 27 playlist like
playlist play 03.02.1990 - Kıskançlık ve Haset, Gariplik ve Fesatlık Önleyenler, Cuma Günü 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 32 playlist like
playlist play 03.03.1985 - Zulüm,Cemaat,Ezan,Müezzinin Sesi,İbadeti Yaymak 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 34 playlist like
playlist play 03.03.1990 - Fakirlik,Allaha İnanmayanlar,Kaza ve Kader 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 23 playlist like
playlist play 03.03.1996 - Hacamat,Kan Aldırmak,Humma Hastalığı,Haya ve İman,Münafıkların Alametleri 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 16 playlist like
playlist play 03.03.1996 - Tüccar,Tevbe,Zikir ve Allah Korkusu 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 22 playlist like
playlist play 03.04.1983 - Güzel Ahlak, Müminlerin Vasıfları 06.12.2019 playlist oku playlist ekle 27 playlist like
playlist play 03.04.1983 - Güzel Ahlak,Ana Babaya Hizmet 06.12.2019 playlist oku playlist ekle 19 playlist like
playlist play 03.04.1983 - Sözü Hak Olarak Söylemek, İslamı Bilmek 14.03.2023 playlist oku playlist ekle 7 playlist like
playlist play 03.05.1981 - İlmiyle Amel Eden Alim,İlim Ne İçin Öğrenilmez 25.10.2019 playlist oku playlist ekle 24 playlist like
playlist play 03.05.1981 - Peygamber Efendimiz ve Ashabının Üstünlüğü 25.10.2019 playlist oku playlist ekle 21 playlist like
playlist play 03.05.1990 - Şeytan Tek Kişiyle Uğraşır,Zikir Yapmayan,Şirk 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 26 playlist like
playlist play 03.06.1984 - İlim,Müslümanları Sevindirmek,Allah İçin Sevmek Buğz Etmek 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 16 playlist like
playlist play 03.06.1984 - Kahinlere Gitmek,İlmin Önemi,Hayra Vesile Olmak,Allah İçin Sevmek ve Kızmak 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 21 playlist like
playlist play 03.06.1984 - Kız Evlat Yetiştirmek,Hastalığa Sabır,Şükür,Kahinlere Gitme 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 23 playlist like
playlist play 03.06.1993 - Hacca Gitmenin Sevabı 21.07.2020 playlist oku playlist ekle 31 playlist like
playlist play 03.06.1993 - Hacca,Umreye Gidenler,İşrak Namazı 21.07.2020 playlist oku playlist ekle 29 playlist like
playlist play 03.07.1986 - Pazartesi Perşembe Günlerinin Fazileti, Cumanın Fazileti 13.10.2020 playlist oku playlist ekle 22 playlist like
playlist play 03.07.1986 - Riya,Evliyaya Savaş Açmak 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 24 playlist like
playlist play 03.07.1988 - Allah'ın Merhametine Nail Olmak,Allah'ın Rahmetinden Ümit Kesmek 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 30 playlist like
playlist play 03.07.1988 - Oruç Tutmak, Nafile Oruçlar 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 30 playlist like
playlist play 03.07.1994 - Dilenciyi Reddetmemek,Çalışana Para Vermek,Allah'ın Emrini Aziz Tutmak 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 18 playlist like
playlist play 03.07.1994 - Peygamberimiz'e Verilen Özellikler, Teyemmüm Abdesti 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 18 playlist like
playlist play 03.08.1986 - Meyve Satışı,Ticaret Ahlakı,Düşmanlık Etmek,Kardeşlik,Selam 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 30 playlist like
playlist play 03.09.1989 - Evliliğin Önemi,Peygamberimiz 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 28 playlist like
playlist play 03.09.1989 - Peygamber Efendimiz 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 26 playlist like
playlist play 03.10.1990 - Haccın Faziletleri,Tebliğ Etmek 21.07.2020 playlist oku playlist ekle 18 playlist like
playlist play 03.11.1985 - Niyetin Halis Olması 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 23 playlist like
playlist play 03.11.1985 - Uyku,Adak Adamak,İslam 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 25 playlist like
playlist play 03.12.1989 - Peygamber Efendimiz'in Güçsüzleri ve Cenazeleri Ziyaret Etmesi 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 15 playlist like
playlist play 03.12.1989 - Peygamber Efendimizin Hurmaya Bakması,Çocuklara Duası 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 37 playlist like
playlist play 04.01.1987 - Kıyametin Büyük Alametleri,Romanın Fethi,Yahudilerle Savaş 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 24 playlist like
playlist play 04.02.1990 - Ağız Temizliği, Öd Ağacı, Recep Ayı 17.02.2022 playlist oku playlist ekle 21 playlist like
playlist play 04.02.1990 - Peygamber Efendimizin Güzellikleri,Temizliğe Verdiği Önem 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 21 playlist like
playlist play 04.03.1990 - Şaban Ayı,Kurban 21.07.2020 playlist oku playlist ekle 24 playlist like
playlist play 04.04.1982 - Sabır,Takva Ehli Olmak,Nafile İbadetler 05.11.2019 playlist oku playlist ekle 22 playlist like
playlist play 04.04.1990 - Aşure Orucu,Salı,Pazartesi,Çarsamba,Oruç Tutmak 21.07.2020 playlist oku playlist ekle 34 playlist like
playlist play 04.04.1996 - Arefe,Hac,Kurban 21.07.2020 playlist oku playlist ekle 15 playlist like
playlist play 04.05.1986 - Ashaba Hürmet,Dünyanın Kıymetsizliği,Roma Bizans,Rum Diyarları Feth Olunacak 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 33 playlist like
playlist play 04.05.1997 - Akra,Alevilik Vizyon,Ahlak 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 31 playlist like
playlist play 04.06.1995 - Hz.Hasan,Hüseyin Üstünlüğü,Ehli Beyt 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 20 playlist like
playlist play 04.06.1995 - İslamın Genişlemesi 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 24 playlist like
playlist play 04.07.1982 - İlim,Halim,Söz Taşıyıcılık,Cennet Nimetleri,Kuran 28.04.2020 playlist oku playlist ekle 25 playlist like
playlist play 04.07.1982 - Peygamberimiz,Mülk Hukuku 06.12.2019 playlist oku playlist ekle 24 playlist like
playlist play 04.07.1985 - Ayet el Kursi,Vakıa,Kadir,İhlas 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 16 playlist like
playlist play 04.07.1985 - Kuran Okumanın,Ezberlemenin Fazileti 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 27 playlist like
playlist play 04.08.1985 - Menfaat İçin Kuran Okumak,Ayetel Kürsi,Vakıa,Kıyame,Kadir ve İhlas Sureleri 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 25 playlist like
playlist play 04.08.1989 - Zühd Sahibi Kişi 06.12.2019 playlist oku playlist ekle 31 playlist like
playlist play 04.08.1996 - Hastalık,Mahşer Günü,Mal Sevgisi,Dünya Tasası 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 28 playlist like
playlist play 04.08.1996 - Sadaka Vermek 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 32 playlist like
playlist play 04.11.1984 - Mescid Yaptırmak,İftira Atmak,Ölçülü Hareket Etmek,Cenazeye Vazifeler 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 18 playlist like
playlist play 04.11.1990 - Taun,Humma Hastalığı,Lailaheillallah Diyen,Şifa Duası 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 26 playlist like
playlist play 04.12.1986 - Ashabın Mahşerdeki Durumu,Hicret,Tevbe 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 22 playlist like
playlist play 04.27.1986 - Müslüman Kardeşliği 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 26 playlist like
playlist play 05.01.1986 - Ashabın Önemi,Kurban Arifesinin Önemi,Öze Sahip Olmak 21.07.2020 playlist oku playlist ekle 17 playlist like
playlist play 05.01.1986 - Hayırlı Kadın,Evlilik,Evlat,Dua,Şehitlik 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 26 playlist like
playlist play 05.01.1992 - Avcılık,Kapı Çalma Adabı,İzin Almak Adabı 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 23 playlist like
playlist play 05.01.1996 - Allahın Emirlerine İtaat 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 14 playlist like
playlist play 05.02.1989 - Peygamber Efendimizin Evlilik Duası 28.09.2022 playlist oku playlist ekle 19 playlist like
playlist play 05.02.1989 - Peygamberimiz 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 19 playlist like
playlist play 05.02.1989 - Sofra Duası,Namaz Adabı 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 24 playlist like
playlist play 05.04.1981 - Namaz Kılmadan Önce Misvak Kullanmak,Allah 25.10.2019 playlist oku playlist ekle 29 playlist like
playlist play 05.05.1985 - Evlilik,Aşık Olmak,Hapşırmak,Elhamdülillah 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 25 playlist like
playlist play 05.05.1985 - Taziye 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 15 playlist like
playlist play 05.06.1983 - İslam Kardeşliği 06.12.2019 playlist oku playlist ekle 31 playlist like
playlist play 05.06.1983 - Ölümü Temenni Etmek 06.12.2019 playlist oku playlist ekle 15 playlist like
playlist play 05.06.1988 - Hak Hukuk Sahibi Olmak,Abdesti Bozan Şeyler 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 29 playlist like
playlist play 05.06.1988 - Namazı Camide Kılmak 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 17 playlist like
playlist play 05.07.1981 - Emir ve İmamlar 25.10.2019 playlist oku playlist ekle 30 playlist like
playlist play 05.07.1981 - Hadis Rivayet Etmek,Mümin Sabahlamak Akşam Kafir Olmak 25.10.2019 playlist oku playlist ekle 17 playlist like
playlist play 05.07.1987 - Din Kardeşliği 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 23 playlist like
playlist play 05.07.1990 - Hac,Bayram Dört 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 16 playlist like
playlist play 05.07.1992 - Abdest,Namaz,Abdest Duaları 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 22 playlist like
playlist play 05.07.1992 - Niyet,Abdestin Önemi,Müminin Feraseti,Namaz,Zikir 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 29 playlist like
playlist play 05.10.1986 - Beddua Etmek,İmamlara Beddua Etmeyin 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 26 playlist like
playlist play 05.10.1986 - Cüzzam Hastalığı,Ashaba Hürmet,Muaviye Hz. 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 15 playlist like
playlist play 05.12.1987 - Borç, Kevser Havuzu, Kan Aldırmak, Hac ve Umre 21.07.2020 playlist oku playlist ekle 24 playlist like
playlist play 05.12.1987 - Tefekkür, Nefis Muhasebesi, Asa Taşımak 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 33 playlist like
playlist play 05.12.1993 - Mescidin Temiz Tutulması,Temizlik,Cami Adabı 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 25 playlist like
playlist play 06.01.1985 - Hadis Nakletmek,Denizde Nöbet Beklemek 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 25 playlist like
playlist play 06.01.1985 - Rıfk,Yumuşak Huyluluk,Kabir Kazmak,40 Hadis Alim Abid Karşılaştırması,Kibir 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 20 playlist like
playlist play 06.02.1983 - Allahı Hakkıyla Bilmek 06.12.2019 playlist oku playlist ekle 24 playlist like
playlist play 06.02.1983 - Toprak Doyurur,Zekat,Dünyanın Değersizliği 06.12.2019 playlist oku playlist ekle 22 playlist like
playlist play 06.02.1988 - Alimler,Görüldüğü Zaman Allah 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 26 playlist like
playlist play 06.02.1988 - Beş Şey Fıtrattandır 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 22 playlist like
playlist play 06.04.1986 - Cennet ve Cehennemdekiler 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 14 playlist like
playlist play 06.04.1986 - Cennetlikler 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 18 playlist like
playlist play 06.04.1986 - Ümitsizliğe Düşmemek,Peygamber Efendimiz 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 16 playlist like
playlist play 06.05.1984 - Emr-i Maruf Nehy-i Münker 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 20 playlist like
playlist play 06.05.1984 - Ölüm,Kıyamet Alametleri,Deccal,Allah Yolunda Nöbet 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 22 playlist like
playlist play 06.06.1982 - Kuran-ı Kerim Okumak, Peygamberlerin İbretlik Hikayeleri, Kureyş Kabilesi, Hz.Ali 06.12.2019 playlist oku playlist ekle 22 playlist like
playlist play 06.06.1982 - Nefisle Mücadele 06.12.2019 playlist oku playlist ekle 30 playlist like
playlist play 06.07.1986 - Zenginlik,Hayır Yapmak,Zulmü Kaldırmak,Hadis Nakletmek 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 20 playlist like
playlist play 06.09.1987 - Allaha İsyan Yolunda Yemin ve Adak,İhlas,Felak ve Nas Surelerinin Fazileti,İki Yüzlülük 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 22 playlist like
playlist play 06.09.1987 - Ashabın Başka Yerlerde Vefatı,Çocukları Ölenler,Allah 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 25 playlist like
playlist play 06.11.1988 - Hacamat Yaptırmak,Dua Ederken İki Elin Kalkması,Göz Hastalığı,Zulme Karşı Dua 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 20 playlist like
playlist play 06.11.1988 - Hased,Şifa,Allah 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 18 playlist like
playlist play 06.11.1994 - Gece İbadeti,Güzel Ahlak 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 18 playlist like
playlist play 06.11.1994 - Secdede Kul Allaha Yakınlaşır 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 16 playlist like
playlist play 06.12.1981 - Dilin Afeti,Selam 10.04.2020 playlist oku playlist ekle 28 playlist like
playlist play 06.12.1987 - Hapşırmak, Hz.Osman'ın Hilafeti ve Şehitliği 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 25 playlist like
playlist play 06.12.1987 - Takva, Hidayet, Vera, Salih Amel 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 35 playlist like
playlist play 06.14.1981 - Zikrullah, Allahı Anmak, Kötü Huylar 25.10.2019 playlist oku playlist ekle 24 playlist like
playlist play 07.01.1990 - Peygamber Efendimizin Oturuşu Yemek Yemesi,Hutbe Okuması,Namazların Cemi,Kabağı Sevmesi 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 31 playlist like
playlist play 07.02.1988 - Kıyamet Alametleri,Aile Yükü Az Olan Hafiftir 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 26 playlist like
playlist play 07.02.1988 - Öyle Bir Zaman Gelecek ki Altını Gümüşü Olmayan Rahat Yaşayamıyacak,Kıyamet Alametleri 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 34 playlist like
playlist play 07.03.1982 - İnsanın Asıl Gayesi Kulluk 06.12.2019 playlist oku playlist ekle 34 playlist like
playlist play 07.03.1982 - Sabır,Allah İçin Birbirini Sevmek 06.12.2019 playlist oku playlist ekle 17 playlist like
playlist play 07.03.1993 - Hadis-i Şerifin Sahihliği,Kıyamet Alametleri 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 23 playlist like
playlist play 07.03.1993 - Muhammed İsmi,Namazda Vesvese,İçmenin Adabı,Temizlik,Cennet ve Cehennem Ehli 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 27 playlist like
playlist play 07.04.1985 - Hac,Kurban,Yetim,Kazanç,Çalışma 21.07.2020 playlist oku playlist ekle 34 playlist like
playlist play 07.04.1985 - Riya 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 17 playlist like
playlist play 07.04.1993 - Peygamber Efendimiz'e İhvan Olmak 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 16 playlist like
playlist play 07.06.1981 - Kıyamet Alametleri,Yaz Gününde Oruç Tutmak,Sabretmek,Soğukta Abdest 25.10.2019 playlist oku playlist ekle 20 playlist like
playlist play 07.06.1981 - Makul Meclisler,Kıyamet Alametleri 25.10.2019 playlist oku playlist ekle 21 playlist like
playlist play 07.06.1987 - Ahlak 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 21 playlist like
playlist play 07.06.1987 - Deccal,Peygamber Ailesi,Ashab,Tabiin 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 16 playlist like
playlist play 07.06.1993 - Hacıların Şefaati,Hacdaki Sevaplar 21.07.2020 playlist oku playlist ekle 28 playlist like
playlist play 07.06.1993 - Hacının Duası 21.07.2020 playlist oku playlist ekle 25 playlist like
playlist play 07.07.1985 - Faziletli Dua ve Tesbihler - A 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 21 playlist like
playlist play 07.07.1985 - Faziletli Dua ve Tesbihler - B 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 21 playlist like
playlist play 07.07.1996 - Tevbe,Korku ve Ümit 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 19 playlist like
playlist play 07.08.1988 - İnsaf,Allahın Duaları Kabul Etmesi 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 15 playlist like
playlist play 07.09.1986 - Şahitliği Kabul Olmayanlar 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 33 playlist like
playlist play 07.09.1986 - Şahitliği Kabul Olmayanlar,Sınırdaki Askerler 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 15 playlist like
playlist play 07.10.1984 - Borcu Tehir Etmek,Rızkın Genişlemesi,Şükür 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 23 playlist like
playlist play 07.10.1984 - Emr-i Maruf,Evladını Red Etmek,Adalet 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 16 playlist like
playlist play 07.10.1990 - Nafile Oruç Tutmak,Halvet 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 27 playlist like
playlist play 07.11.1987 - Cünüp ve Hayız Hali,Kuran-ı Kerime El Sürmek,Anne Baba Hakkı 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 25 playlist like
playlist play 07.11.1987 - İyi Komşu, Yol Arkadaşı, Komşu Hakkı, Kulları Allaha Sevdirmek 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 20 playlist like
playlist play 07.12.1986 - Allah'ın Zatını Düşünmek,Çekirgelere Savaş Açmamak,Taun Hastalığı,İmamın Özellikleri,At Beslemek 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 23 playlist like
playlist play 07.12.1986 - Mekkeye Savaş Açılmaz,Peygamberimiz'in Kıyaslanması,Secdede Gözleri Kapamak,Cahiliyede Ölenler 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 26 playlist like
playlist play 08.01.1989 - Peygamber Efendimizin Çarşıya Çıkarken Okuduğu Dua,Misvak Kullanması 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 27 playlist like
playlist play 08.01.1989 - Peygamber Efendimizin Mescide Girerken Okuduğu Dualar 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 27 playlist like
playlist play 08.01.2000 - Bayram Tebriği, Şevval Orucu 27.05.2020 playlist oku playlist ekle 21 playlist like
playlist play 08.04.1984 - Cumanın Önemi,Namazın Önemi,Hayır Yapmak,Zikir 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 17 playlist like
playlist play 08.04.1984 - Müslüman ve Münafığın Farkı,Kuran Okuyan ve Okumayanlar 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 18 playlist like
playlist play 08.05.1983 - Allah'a Kavuşmayı İstemek,Belalara Katlanmak 06.12.2019 playlist oku playlist ekle 22 playlist like
playlist play 08.05.1983 - Dünya ve Ölüm Sevgisi,Kabir Hayatı,Cuma Gününün Fazileti 06.12.2019 playlist oku playlist ekle 17 playlist like
playlist play 08.05.1984 - Rüya,Suizan 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 15 playlist like
playlist play 08.05.1986 - Ticaret Ahlakı,Emire Yalan Söylemek,Aracı Olmak,Kıyamet Alametleri,Cennet 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 28 playlist like
playlist play 08.05.1994 - Sabah Görülen Rüyanın Sahihliği,Rüyayı İyi Yormak 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 16 playlist like
playlist play 08.07.1984 - Hadis Nakletmek,Zekat,Mümin Sevindirmek 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 20 playlist like
playlist play 08.08.1993 - Temizlik,Müslümanların Parası Olmalı,Borç Almak,Ekonomi,Yabancı Para 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 28 playlist like
playlist play 08.09.1991 - Camide Namaz,Setr-i Avret 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 22 playlist like
playlist play 08.09.1991 - Komşu Hakkı,Alim ve Abid 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 17 playlist like
playlist play 08.09.1991 - Konumuna Göre İkramda Bulunmak,Edeb 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 17 playlist like
playlist play 08.10.1989 - Peygamber Efendimiz'in Devesinin,Katırının,Atının,Kılıncının İsmi,Elbiseleri,Hz.Fatıma'ya Davranışı 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 16 playlist like
playlist play 08.11.1981 - Hastalığa Sabır,Cennetin Dereceleri,Şaşılacak Şeyler,Gaflet 25.10.2019 playlist oku playlist ekle 18 playlist like
playlist play 08.11.1981 - Yaramaz Çocuk,Günahların Peygamber Efendimiz 10.04.2020 playlist oku playlist ekle 25 playlist like
playlist play 08.11.1987 - Az Konuşmak,İstemek,Helal Kazanç 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 20 playlist like
playlist play 08.11.1987 - Bedir Gazvesine Katılanlar,Felak ve Nas Sureleri,Şiir 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 23 playlist like
playlist play 08.11.1992 - Takva,Zikrullah,Kuran Okumak 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 36 playlist like
playlist play 08.12.1985 - Cefa,Müslümanı Sevindirmek,İnsanlara İyilik Yapmak 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 21 playlist like
playlist play 08.12.1985 - Kıyamet Alametleri 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 21 playlist like
playlist play 08.12.1995 - Mizah ve Sakanın Ölçüsü 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 21 playlist like
playlist play 09.01.1983 - Cehennemdeki Azap,Zakkum,Cehennemin Kıvılcımı,Derinliği,Korunma Duası,İbadete Mağrur Olmak 06.12.2019 playlist oku playlist ekle 27 playlist like
playlist play 09.01.1983 - Cennet Nimetleri,Elhamdulillahın Fazileti 06.12.2019 playlist oku playlist ekle 19 playlist like
playlist play 09.01.1986 - Cennet Ehli,Ezan 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 22 playlist like
playlist play 09.01.1986 - Müslümanların Cehenneme Girenleri,Peygamber Efendimiz 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 25 playlist like
playlist play 09.01.1992 - Recep Ayının Faziletleri, Üç Aylar, Recebin İlk Cuması 19.02.2021 playlist oku playlist ekle 34 playlist like
playlist play 09.02.1991 - Gam Ve Kederlenme Duaları, Allah 22.03.2021 playlist oku playlist ekle 20 playlist like
playlist play 09.02.1991 - Müslümanı Öldürmek,Allah'a Teslim Olmak 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 26 playlist like
playlist play 09.02.1992 - Hastalık 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 24 playlist like
playlist play 09.02.1997 - Bayram Tebriği,Şevval Orucu,Sadaka Vermek 27.05.2020 playlist oku playlist ekle 28 playlist like
playlist play 09.03.1986 - Ümmetin Helak Olması 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 32 playlist like
playlist play 09.05.1993 - Alimlerin Mertebeleri,İlmiyle Amel Etmek,Alimlerin Önemi 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 17 playlist like
playlist play 09.05.1993 - Yapılan İşi Güzel Yapmak,Hilalin Görünmesi 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 22 playlist like
playlist play 09.06.1985 - Faziletli Dualar - A 22.01.2021 playlist oku playlist ekle 26 playlist like
playlist play 09.06.1985 - Faziletli Dualar - B 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 20 playlist like
playlist play 09.06.1996 - Hacerul Esved,Makam-ı İbrahim,Kıyamet Alametleri 21.07.2020 playlist oku playlist ekle 20 playlist like
playlist play 09.06.1996 - Yumuşak Huyluluk ve Sertlik 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 27 playlist like
playlist play 09.07.1995 - Peygamberler, Allahın Rahmeti 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 20 playlist like
playlist play 09.11.1986 - Beyaz Horoz,Dünyalıklar,Zaman 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 20 playlist like
playlist play 09.12.1984 - Kibir,Hıyanetle Mal Almak,Borç,Peygamber Efendimiz 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 29 playlist like
playlist play 09.12.1984 - Veli Edinmek,Suçluyken Başka Kavme Sığınmak 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 19 playlist like
playlist play 10.01.1988 - Zikir,Şükür,İbadette Allahtan Yardım İstemak,Kuran Okumak,Tebliğ ve İrşad 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 39 playlist like
playlist play 10.04.1983 - Kuran-ı Kerim Okumak 06.12.2019 playlist oku playlist ekle 21 playlist like
playlist play 10.04.1983 - Kuran-ı Kerim,Tevhid Ehli,Cömert,Zekat Mevsimi Yaklaşıyor 06.12.2019 playlist oku playlist ekle 29 playlist like
playlist play 10.04.1986 - Riyakar Alimler,Kalpler Allahın Elinde,Yanlış Sevgiler 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 20 playlist like
playlist play 10.05.1981 - Cennetin Kokusu,Babanın Duası,Rüzgarlar,İmama Uymanın Adabı,Kabir Ziyareti,Ahireti Düşünmek 10.04.2020 playlist oku playlist ekle 25 playlist like
playlist play 10.05.1992 - Azap ve Amel,Niyetlere Göre Sorgu 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 17 playlist like
playlist play 10.05.1992 - Temizlik,Rüya Yorumlamak 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 25 playlist like
playlist play 10.06.1984 - Allaha Kavuşmayı İstemek,Abdest Almak,Allahı Zikretmek 28.04.2020 playlist oku playlist ekle 21 playlist like
playlist play 10.07.1983 - Peygamber Sayısı,Kabir Dünya Hayatı,Alimler,Bildiğini Söylemek,Nimet,Haramla Tedavi,Nazar 06.12.2019 playlist oku playlist ekle 20 playlist like
playlist play 10.07.1983 - Zemzem,Hac 21.07.2020 playlist oku playlist ekle 19 playlist like
playlist play 10.07.1988 - Dindar Genç 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 29 playlist like
playlist play 10.07.1988 - La Havle Vela Kuvvete Demek,Sinirlenince Zikretmek 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 26 playlist like
playlist play 10.09.1989 - Peygamber Efendimiz'in Kadınlara Davranışı 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 17 playlist like
playlist play 10.10.1987 - Duanın Kabul Olunması Sadaka Verilmesi,Dünya Mutluluğunun Alameti,İyi Komşu,Geniş Ev,Binek 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 35 playlist like
playlist play 10.10.1987 - Şükrün Önemi ve Gerekliliği,Cennete Girmenin Yolları,Ahlakın Güzelliği 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 25 playlist like
playlist play 10.11.1985 - Aşure Gününde Yapılacaklar,Bidat Ehli,Yönetici Vebali,Hayırlı Yardımcı 21.07.2020 playlist oku playlist ekle 16 playlist like
playlist play 10.11.1985 - Harama Bakmak,Ayıp Örtmek 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 19 playlist like
playlist play 11.03.1984 - Hz.Ömerin Üstünlügü,Hakkın Peşinden Gitmek,Sahabeler 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 25 playlist like
playlist play 11.03.1984 - Nimetlere Şükür,Sabır,La Havle,Sadakanın Önemi 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 18 playlist like
playlist play 11.03.1990 - Berat Kandili,İskenderpaşa 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 52 playlist like
playlist play 11.04.1993 - Kıyamet Alametleri,Allah'ın Azabının Gelmesi,Zina,Faiz 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 31 playlist like
playlist play 11.05.1986 - Hamd Duası, Kıyamet Alametleri 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 20 playlist like
playlist play 11.07.1982 - Anne-Babaya İtaat, Mağfiret 06.12.2019 playlist oku playlist ekle 20 playlist like
playlist play 11.07.1982 - Peygamberimiz ve İman 06.12.2019 playlist oku playlist ekle 21 playlist like
playlist play 11.07.1993 - İbadetlerden Evini de Nasiplendirmek,İmamet 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 27 playlist like
playlist play 11.09.1994 - Faziletli İşlerin En Üstünleri,Yardımcı Olmak,Duanın En Faziletlisi 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 17 playlist like
playlist play 11.09.1994 - Nefis 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 28 playlist like
playlist play 11.12.1994 - Allahı En Çok Zikreden En Çok Sevap Kazanandır 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 23 playlist like
playlist play 12.01.1986 - Allah Yolunda Harcama,İnsanlara Zarar Vermemek 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 16 playlist like
playlist play 12.01.1986 - Cehennem,Cimrilik,Hayrı Erteleme 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 28 playlist like
playlist play 12.01.1992 - Kapı Çalma Adabı,Kadınların Mescide Gitmesi,Temizlik 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 22 playlist like
playlist play 12.01.1992 - Milletvekilleri,Yöneticiler 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 21 playlist like
playlist play 12.01.1997 - İskenderpaşa Vizyonu 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 35 playlist like
playlist play 12.02.1989 - Peygamberimizin Şimali,Günlük Duaları 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 20 playlist like
playlist play 12.04.1981 - Cennetin Kokusu,Babaya İtaat,Cennet Rüzgarı,Cami Adabı,Ahireti Düşünmek Ölü Yıkamak 10.04.2020 playlist oku playlist ekle 23 playlist like
playlist play 12.04.1981 - Selam ve Ziyaret,Allah İçin Sevmek,Ölüm Anı 10.04.2020 playlist oku playlist ekle 17 playlist like
playlist play 12.04.1987 - Abdest,Peygamber Efendimiz'in İmanı,Ensarı Sevmek,Müslümana Zarar Vermek,Allah'a İsyanda Kimseye İtaat Olmaz 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 25 playlist like
playlist play 12.04.1987 - Kerahat Vakitleri,Cemaatle Namaz,Namaz Kılma Adabı,Abdest 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 18 playlist like
playlist play 12.05.1982 - Anlaşma 06.12.2019 playlist oku playlist ekle 14 playlist like
playlist play 12.05.1982 - Vesvese,Hz.Musanın Duası,Cennet Ve Cehennem 06.12.2019 playlist oku playlist ekle 35 playlist like
playlist play 12.05.1985 - Ecrin Kaybolması,İnfak Etmek 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 22 playlist like
playlist play 12.05.1985 - İlim Öğrenmek,Mescide Gitmek,Cuma 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 21 playlist like
playlist play 12.06.1983 - Namaz,İman,Ramazan Hürmetine 28.04.2020 playlist oku playlist ekle 29 playlist like
playlist play 12.06.1983 - Selam Vermek,Ramazanla İlgili Güzel Temenniler 28.04.2020 playlist oku playlist ekle 21 playlist like
playlist play 12.06.1988 - Şehidin Mükafatı,Cehennem Ehli,Akika Kurbanı,Şeytanın Oyalaması 21.07.2020 playlist oku playlist ekle 30 playlist like
playlist play 12.06.1998 - Allaha Kulluk,Ölümü Düşünmek 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 16 playlist like
playlist play 12.09.1982 - Babanın Duası, Rüşvet, Sadaka 06.12.2019 playlist oku playlist ekle 23 playlist like
playlist play 12.09.1982 - Kuran-ı Kerime Bağlılık 06.12.2019 playlist oku playlist ekle 24 playlist like
playlist play 12.10.1986 - Akşam Ezandan Sonra Dışarı Çıkmamak,Tevhid,Gemi Yolcuğu 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 23 playlist like
playlist play 12.10.1986 - Cennete ve Cehenneme Gireceklerin Miktarı,Müslümanların Arasındaki Ayrılıklar 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 19 playlist like
playlist play 12.11.1989 - Peygamber Efendimiz'in Cuma Hutbesini Kısa Tutması,Kuran-ı Kerim Okuması 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 24 playlist like
playlist play 12.11.1989 - Peygamber Efendimiz'in Tedavide Kına Koyması,Gülümsemesi,Eve Erken Gelmesi 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 26 playlist like
playlist play 13.01.1985 - Alimin Ölümü,Hac,Umre,Davetsiz Gitmemek 21.07.2020 playlist oku playlist ekle 15 playlist like
playlist play 13.01.1985 - İlim Öğrenmek,Alimin Ölümü,Yolda Dua 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 24 playlist like
playlist play 13.01.1990 - İlim Öğrenen ve Öğretenler,Alim ve Amel 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 27 playlist like
playlist play 13.02.1983 - Cehennem,Göz Değmesi,Nazar,Şişmanlık 06.12.2019 playlist oku playlist ekle 26 playlist like
playlist play 13.02.1983 - Manifaturacılık,Ticaret,Hanımların Beylere Muamelesi 06.12.2019 playlist oku playlist ekle 23 playlist like
playlist play 13.02.1988 - İnsanların Hayırlı Olanları,Yetimin Önemi 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 23 playlist like
playlist play 13.02.1988 - Vefattan Sonra Geriye Bırakılan Hayırlı Şeyler,Sadaka,Hayırlı Evlat,Cumanın Fazileti 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 26 playlist like
playlist play 13.03.1983 - Kıyamet Alametleri,Faiz 06.12.2019 playlist oku playlist ekle 21 playlist like
playlist play 13.03.1989 - Kuran ve Sünnet,Namaz İçin Tekbir 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 14 playlist like
playlist play 13.03.1989 - Peyhamberimizin Adeti Seniyyesi,Hal ve Hareketleri 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 27 playlist like
playlist play 13.04.1986 - Ehli Beyte Buğz Etmek 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 17 playlist like
playlist play 13.04.1986 - Peygamber Sevgisi 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 16 playlist like
playlist play 13.05.1984 - Allah Yolunda Ağaran Saç, Güzel Huylar 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 14 playlist like
playlist play 13.05.1984 - Güzel Huylar 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 32 playlist like
playlist play 13.05.1997 - Aile içi İlişkiler, Evlilik 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 13 playlist like
playlist play 13.06.1982 - Dua,Müslümanların Gönlü,Hikmet 06.12.2019 playlist oku playlist ekle 20 playlist like
playlist play 13.06.1982 - Vücud Temizliği,Bıyıkların Kısaltılması,İhlas,Felak,Nas Sûreleri 06.12.2019 playlist oku playlist ekle 20 playlist like
playlist play 13.06.1986 - İslamda Giyim 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 20 playlist like
playlist play 13.06.1986 - Kabir Ziyareti,Sadaka,İmamlık 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 21 playlist like
playlist play 13.07.1986 - Kıyafetin Ölçüsü,Duaların Tesiri 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 21 playlist like
playlist play 13.08.1989 - Peygamber Efendimizin Elbise Giymesi,İsimle Çağırması,Kur 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 27 playlist like
playlist play 13.08.1989 - Peygamber Efendimizin Tekbir Getirmesi,Hüzünlü Zamanlarda Duası,Hoşlanmadıklarında Susması 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 24 playlist like
playlist play 13.09.1987 - İlim ve Susmak,Emr-i Maruf,Nehy-i Münker 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 25 playlist like
playlist play 13.09.1987 - Müslümanın İzzeti,Namaz,Vesvese,İhramlıyken Evlenmemek 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 19 playlist like
playlist play 13.10.1996 - Şifa,Zikir,Hoşgörü 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 29 playlist like
playlist play 13.11.1988 - Peygamber Efendimizin Ahlak ve Şemaili 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 17 playlist like
playlist play 13.11.1988 - Peygamber Efendimizin Duaları 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 22 playlist like
playlist play 13.11.1992 - M.Zahid Kotku Hocaefendi ve Teslimiyet,Hatıralar 26.08.2022 playlist oku playlist ekle 45 playlist like
playlist play 13.12.1981 - Doğru Sözlülük,Oruç Tutmanın Önemi,Gece Namazı 10.04.2020 playlist oku playlist ekle 20 playlist like
playlist play 13.12.1981 - Kuran-ı Kerim,Peygamberimiz 10.04.2020 playlist oku playlist ekle 14 playlist like
playlist play 13.12.1987 - Hz.Alinin Faziletleri 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 19 playlist like
playlist play 13.12.1987 - İstihare, Gece Yolculuğu, Vücut Temizliği, Salavat 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 34 playlist like
playlist play 14.03.1993 - Namaz Kılmak, Cenaze Adabı, Namazda Örtü 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 18 playlist like
playlist play 14.04.1984 - Gurur İçin,Alkış İçin,Allah'tan Gayrısı İçin İlim Öğrenmek 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 21 playlist like
playlist play 14.04.1985 - İlim Öğrenmek,Dünyalık,Cömertlik 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 22 playlist like
playlist play 14.04.1985 - İlim Taleb Etmek 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 24 playlist like
playlist play 14.06.1981 - Ameli Heba Eden 6 Altı Şey 10.04.2020 playlist oku playlist ekle 24 playlist like
playlist play 14.06.1987 - Deniz Yolculuğu,Garp Ehli 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 14 playlist like
playlist play 14.06.1987 - Dua ve Rızık 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 30 playlist like
playlist play 14.07.1985 - Peygamber Efendimizin Tavsiye Ettiği Tesbihler 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 19 playlist like
playlist play 14.07.1985 - Peygamber Efendimizin Tavsiye Ettiği Tesbihler B 01.10.2021 playlist oku playlist ekle 23 playlist like
playlist play 14.07.1996 - Şeytanın Oyunları 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 16 playlist like
playlist play 14.07.1996 - Şeytanın Oyunları,Dini İnanç 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 20 playlist like
playlist play 14.08.1988 - Allah Zalimlerden İntikamını Muhakkak Alır 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 35 playlist like
playlist play 14.08.1988 - İki Gözün Karşılığı,Kuran Ve Zikir,Zayıf Kula Yardım Etmek 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 17 playlist like
playlist play 14.08.1994 - Öğreten Ya da Öğrenen Olmak,İlim 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 29 playlist like
playlist play 14.09.1986 - Cüzzam Hastalığı,Namaz Vakitleri,Küçük İyilikler,Gıybet,Yemin,Sadaka,Dargın Kalmak 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 24 playlist like
playlist play 14.10.1984 - Abdestli Yatmak,Ticaret,Kusurlu Mal Satmak 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 19 playlist like
playlist play 14.10.1984 - Allaha Yönelmek,Uzaklaşmak 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 19 playlist like
playlist play 14.11.1982 - Cennet, Dünya Sevgisi, Dini Bilmek 06.12.2019 playlist oku playlist ekle 30 playlist like
playlist play 14.11.1982 - Ölürken Telkin Duası 06.12.2019 playlist oku playlist ekle 22 playlist like
playlist play 14.11.1987 - Yumuşak Huyluluk,Cimrilik,Tevekkül 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 32 playlist like
playlist play 14.11.1987 - Zekat,Sadaka,Dua 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 21 playlist like
playlist play 14.11.1993 - Gece İbadeti, Çalımlı Yürümek 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 19 playlist like
playlist play 14.11.1996 - Mekke, Üç Ayların Başlangıcı 12.02.2021 playlist oku playlist ekle 20 playlist like
playlist play 14.12.1986 - Adaletle Hükmetmek,Marufu Söylemek,Yemek Yeme Adabı 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 25 playlist like
playlist play 14.12.1986 - Selam,Münafık,Ramazan,Kıyamet Alametleri 28.04.2020 playlist oku playlist ekle 18 playlist like
playlist play 15.01.1989 - Peygamber Efendimiz'in Mezarda Yatanlara Ve Hastalara Sözleri 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 18 playlist like
playlist play 15.02.1981 - Allah'ın Nuru,Hz.Ömer'in Üstünlüğü,Rüya 10.04.2020 playlist oku playlist ekle 19 playlist like
playlist play 15.03.1987 - Kusur Görmek,Methetmek,Saldırgan Olmak,Tembellik,Beddua Etmek,Hac 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 15 playlist like
playlist play 15.04.1990 - Peygamberimizin Yaşantısı,Sünneti,Bayramda Giyinmesi 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 14 playlist like
playlist play 15.05.1981 - Peygamber Efendimiz (SAS) in Miraçta Gördükleri (08.11.1981) 16.02.2023 playlist oku playlist ekle 15 playlist like
playlist play 15.05.1983 - Alimler,İlmin ve Ulemanın Kadrinin Bilinmesi 06.12.2019 playlist oku playlist ekle 22 playlist like
playlist play 15.05.1983 - Cuma Bayramdır,Ensar 06.12.2019 playlist oku playlist ekle 28 playlist like
playlist play 15.05.1983 - Miraç,Efendimizin Miraçta Gördükleri 25.02.2022 playlist oku playlist ekle 15 playlist like
playlist play 15.06.1985 - Kadir Gecesi,Halis Niyet 19.05.2020 playlist oku playlist ekle 38 playlist like
playlist play 15.07.1984 - Mağfiret,Günaha Ceza,Müezzin,Ezan 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 21 playlist like
playlist play 15.07.1984 - Mescitlerin Önemi, Nefis Terbiyesi 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 19 playlist like
playlist play 15.07.1990 - Şirk Koşmak,Tefrika,Yöneticilere İtaat,Dedikodu 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 16 playlist like
playlist play 15.07.1990 - Tevhid,Namaz,Zekat,Ramazan Orucu 28.04.2020 playlist oku playlist ekle 23 playlist like
playlist play 15.07.1990 - Zikir Etmek 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 18 playlist like
playlist play 15.08.1982 - Her Duyduğunu Söylemek,Misafire İkram 06.12.2019 playlist oku playlist ekle 20 playlist like
playlist play 15.09.1985 - Allah'ın Affı,Gazab Etmemek,Hakim 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 26 playlist like
playlist play 15.09.1985 - Cehennem 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 15 playlist like
playlist play 15.09.1996 - Fitne,İman,İlim,Güzel Ahlak 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 25 playlist like
playlist play 15.10.1995 - Hakka Riayet,Emri Maruf,İhlaslı Amel,Bidat Sahibi 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 28 playlist like
playlist play 15.11.1981 - Sadaka,Ezberlenen Ayetin Unutulması,Cennet,Cehennem,Hac Adabı 21.07.2020 playlist oku playlist ekle 37 playlist like
playlist play 15.11.1987 - Hayır İşlemek,Müslümanlar Arasında İhtilaf,Temiz Suyun Hükmü 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 26 playlist like
playlist play 15.11.1987 - Secde Etmek, Hastanın Duası 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 20 playlist like
playlist play 15.12.1985 - Afiyet,Mağfiret,Kıyamet Alametleri,Huyun Güzel Olması 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 19 playlist like
playlist play 15.12.1985 - Kıyamet Alametleri 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 27 playlist like
playlist play 15.12.1991 - Allah Bir İdareciyi Mükafatlandırmayı veya Cezalandırmayı Dilerse 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 34 playlist like
playlist play 15.12.1991 - Allah'ın Bir Kavmin Berketlenmesini veya Bereketsizliğini Murad Etmesi 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 19 playlist like
playlist play 16.01.1983 - Allah İçin Sevmek,Evlilik Duaları,Günahlar,Nafile Oruç,Orucun Hikmeti 06.12.2019 playlist oku playlist ekle 23 playlist like
playlist play 16.01.1983 - Ümitsizliğe Düşmek,Yaratılış,Hırsıza Karşı Dua,Kibir,Ramazan 28.04.2020 playlist oku playlist ekle 28 playlist like
playlist play 16.02.1986 - Açlık,Niyet 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 16 playlist like
playlist play 16.02.1986 - Ölüm,Emr-i Maruf 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 26 playlist like
playlist play 16.02.1997 - Peygamber Sıfatları 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 30 playlist like
playlist play 16.02.1997 - Peygamber Sıfatları (2) 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 19 playlist like
playlist play 16.03.1986 - Birbirini Allah İçin Sevmek 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 21 playlist like
playlist play 16.03.1986 - Cimrilik,Allah Korkusu 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 32 playlist like
playlist play 16.04.1995 - Dünyanın Faniliği,Hayırlı Arkadaş Edinmek 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 35 playlist like
playlist play 16.04.1995 - Şeytanın Hz.Ömer 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 24 playlist like
playlist play 16.06.1985 - Faziletli Dualar - A 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 20 playlist like
playlist play 16.06.1985 - Faziletli Dualar - B 28.06.2021 playlist oku playlist ekle 31 playlist like
playlist play 16.06.1996 - Sabah Namazından Sonra İbadet Etmek 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 17 playlist like
playlist play 16.06.1996 - Selam 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 30 playlist like
playlist play 16.08.1981 - Hastanın Mükafatları,Nimete Şükür 10.04.2020 playlist oku playlist ekle 26 playlist like
playlist play 16.08.1987 - Namaz Kılarken Üzerine Örtü,Nafile Oruç 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 26 playlist like
playlist play 16.09.1990 - Hicretin Fazileti,Alimlerin Önemi,Müslümanların Düşmanları 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 25 playlist like
playlist play 16.09.1990 - Mehdi,Dalkavukluk 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 20 playlist like
playlist play 16.10.1994 - Zehirli Hayvanlar,Yanlışa İkaz,Kuran Hatmi 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 15 playlist like
playlist play 16.10.1996 - Münafıklık Alameti,Yalan Peygamberler,Kıyamette Mücrimlerin Durumu 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 24 playlist like
playlist play 16.11.1986 - Ashaba Sövmek,Geceye Gündüze Güneşe,Aya,Rüzgara Sövmek,Rızık,Duvara Halı Asmak,İzinsiz Mektup Okumak 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 20 playlist like
playlist play 16.11.1986 - Rüzgara Sövmek,Sam Ehline Sövmeyin 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 31 playlist like
playlist play 16.11.1996 - Allah'ın Zikredilmediği Zamanlar,Allah İçin Şehveti Bırakan Genç,Güzel Huy 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 36 playlist like
playlist play 16.12.1984 - İşrak Namazı,Oturma Adabı,Mescide Erken Gelmek,Şükreden Kalp Zikreden Dil 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 22 playlist like
playlist play 16.12.1984 - Yaralanmanın Diyeti Affetmek,Dünyayı Dert Edinenler,Düşman İçin Nöbet Tutmak 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 25 playlist like
playlist play 17.01.1988 - Kuranı Kerim Nefis Yolundan Kurtarır,Hidayete Vesile Olmak,Zikir 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 27 playlist like
playlist play 17.01.1988 - Namazın Arkasından Okunacak Dua 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 28 playlist like
playlist play 17.02.1985 - Müslümanı Hoş Etmek,İnşikak,Tevekkül,Allah Sevgisi 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 18 playlist like
playlist play 17.02.1985 - Yaramaz Duası,Zina,İçki 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 26 playlist like
playlist play 17.03.1985 - Ramazan ve Ramazan Harici Oruç,Sabır 21.07.2020 playlist oku playlist ekle 25 playlist like
playlist play 17.03.1996 - Baldaki Şifalar 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 19 playlist like
playlist play 17.03.1996 - İçki,Kötü Huylar 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 27 playlist like
playlist play 17.03.1999 - Hacda Kötü Söz Söylemek,Kötülük Yapmak 21.07.2020 playlist oku playlist ekle 19 playlist like
playlist play 17.03.1999 - Helal Parayla Hac,Zilhiccenin İlk Günü,Bayrama 10 Gün Var 21.07.2020 playlist oku playlist ekle 25 playlist like
playlist play 17.05.1981 - Subhanallah,Dua Etmek 10.04.2020 playlist oku playlist ekle 15 playlist like
playlist play 17.05.1981 - Subhanallahi ve Elhamdülillahi 10.04.2020 playlist oku playlist ekle 30 playlist like
playlist play 17.06.1990 - Peygamber Efendimiz'in Son Sözleri,Kıyamet Günü Olacaklar,Hayvanların Eceli 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 18 playlist like
playlist play 17.07.1996 - Şeytan 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 18 playlist like
playlist play 17.09.1989 - Arafatta Okunan Dua 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 26 playlist like
playlist play 17.09.1989 - Peygamber Efendimiz Dua,Kalp 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 32 playlist like
playlist play 17.09.1995 - Adaletli Olmak,Şeytana Uymak,Kur 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 24 playlist like
playlist play 17.10.1982 - Hudutta Beklemek 06.12.2019 playlist oku playlist ekle 32 playlist like
playlist play 17.10.1982 - Sabah Akşam İbadet 06.12.2019 playlist oku playlist ekle 19 playlist like
playlist play 17.10.1987 - Muhabbeti Artıran Üç Şey,Selam Vermek,Yer Vermek,İsmiyle Hitap Etmek 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 22 playlist like
playlist play 17.11.1984 - Güzel Söz, Sıla-i Rahim, Hamilelik, Afiyet İstemek 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 19 playlist like
playlist play 17.11.1984 - Rüya,Tokluk,İyilik Yapmak 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 19 playlist like
playlist play 17.11.1985 - İdareciler,Merhamet Temizlik 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 41 playlist like
playlist play 17.12.1989 - Peygamber Efendimiz'in Orucu Açması,Sahur ve İftar 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 20 playlist like
playlist play 17.12.1995 - Allahın Mağfiret Etmesi, Emeli Uzun Olmak 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 18 playlist like
playlist play 17.12.1995 - Allahın Sevdiği Kullar 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 23 playlist like
playlist play 17.12.1995 - Sadaka Vermek 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 17 playlist like
playlist play 18.02.1990 - Peygamber Efendimiz'in Kokusu,Aç Kalması,Namazda İma,Meşrubat Adabı,Kadınların Beyatı,Hayvan Sevgisi 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 20 playlist like
playlist play 18.02.1990 - Secde Edilen Yer,Süt,Hurma,Ağız ve Diş Sağlığı,Vücut Temizliği 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 22 playlist like
playlist play 18.03.1984 - Sadaka Vermek,Sabır,Nazar 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 26 playlist like
playlist play 18.03.1984 - Sadaka,Affetmek,Tevazu,Peygamber Efendimiz Zamanında İncil ve Tevrat Ayetlerine İzin Verilmemesi 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 21 playlist like
playlist play 18.04.1982 - İslam Dini, İbadet Etmek, Kadere İman 14.08.2020 playlist oku playlist ekle 25 playlist like
playlist play 18.04.1982 - Kuran Okunma Çeşitleri, Kıraat 06.12.2019 playlist oku playlist ekle 26 playlist like
playlist play 18.04.1993 - İlmi Paylaşmak,Öğretmek,Hanımların Özur Durumları 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 17 playlist like
playlist play 18.04.1993 - Temizlik,Sabır,Tefekkür Etmek 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 22 playlist like
playlist play 18.05.1986 - Cennete Hesapsız Girenler,Gaza,Umre,Hac,İlim 21.07.2020 playlist oku playlist ekle 26 playlist like
playlist play 18.05.1986 - Vücuttaki Melekler,Güneşi Tutan Melekler,Hacer ul Esved,Peygamberimiz 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 16 playlist like
playlist play 18.06.1995 - Resulullah ve Ashabı 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 19 playlist like
playlist play 18.06.1996 - Hasta Ziyareti,Misafir,Kabir Hayatı,Ramazanın Fazileti,Duada Israr 28.04.2020 playlist oku playlist ekle 29 playlist like
playlist play 18.08.1996 - Namaz,Lakap Takmamak 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 17 playlist like
playlist play 18.08.1996 - Vitir Namazı,Kurban Kesmek 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 31 playlist like
playlist play 18.10.1981 - Deccal,Ağız Temizliği,Zekat 21.07.2020 playlist oku playlist ekle 37 playlist like
playlist play 18.10.1992 - Kötü Lakab,Müslüman Arasındaki Rekabet 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 17 playlist like
playlist play 18.10.1992 - Mescide Girmek,Temizlemek,Mescid Adabı 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 18 playlist like
playlist play 18.11.1984 - Haramdan Tedavi,İlim Öğrenmek,Allah'ın Affettiği Kimseler 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 22 playlist like
playlist play 18.11.1984 - Mal Biriktirmek,Cumayı Terkedenler,Allah 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 22 playlist like
playlist play 18.11.1990 - Fakirliğe Sabır,Sıhhat,Hastalık 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 33 playlist like
playlist play 18.11.1990 - İçki,Afiyet,Sabır,Rahmet,Ayetel Kursi,Melekler,Cebrail 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 31 playlist like
playlist play 19.01.1986 - Namaz,Ashabtan Sevilenler 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 27 playlist like
playlist play 19.01.1986 - Namaz,İçki,Kuran-ı Kerim 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 23 playlist like
playlist play 19.01.1992 - Abdest Alma,Uykudan Kalkınca Okunacak Dua 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 30 playlist like
playlist play 19.01.1992 - Doğan Çocuğun Hakları,Gece Namazı,Zikir 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 20 playlist like
playlist play 19.01.1993 - Miraç Kandili Sohbeti 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 52 playlist like
playlist play 19.01.1997 - Tvdekilere Cevap 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 48 playlist like
playlist play 19.03.1993 - İnsana En Faydalı Tedavi Hacamat ve Kustu Bahri Bitkisidir 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 16 playlist like
playlist play 19.03.1995 - Kan Aldırmak,İmrül Kaysın Cehennemlik Olması,Şiirin önemi 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 31 playlist like
playlist play 19.04.1987 - Allah'a İtaat, Nikah, Yemin 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 21 playlist like
playlist play 19.04.1987 - Uğursuzluk, Hilal, Cennetin Kokusu, Bulaşıcı Hastalık 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 30 playlist like
playlist play 19.04.1992 - Musafaha Etmek,İki İnsan Karşılaştığında Yapılması Gerekenler 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 21 playlist like
playlist play 19.04.1992 - Ramazan Sonrası,Yemek Adabı,Şevval Ayı Orucu 28.04.2020 playlist oku playlist ekle 26 playlist like
playlist play 19.05.1985 - Cumaya Yetişmek 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 14 playlist like
playlist play 19.05.1985 - Kim Ölürse,Cemaat,Dilenmek 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 19 playlist like
playlist play 19.05.1985 - Peygamberimizin Sünnetine Uymak 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 19 playlist like
playlist play 19.05.1990 - Kuran-ı Kerim Okumak 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 18 playlist like
playlist play 19.06.1983 - Ana Babaya İtaat 06.12.2019 playlist oku playlist ekle 21 playlist like
playlist play 19.06.1988 - Müezzinlerin Faziletleri 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 27 playlist like
playlist play 19.06.1988 - Zikrin Önemi,Deccal,Kuran Ehline Müjde,Asi Evlat 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 30 playlist like
playlist play 19.07.1987 - Zina Eden Kimse Ederken Mümin Değildir,Nefis Terbiyesi 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 24 playlist like
playlist play 19.08.1987 - Günahlar,Ramazan 28.04.2020 playlist oku playlist ekle 23 playlist like
playlist play 19.08.1987 - İman,Kalp,Dil,Komşu İkişkileri,Yönetici,Yatma Adabı,Kur 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 24 playlist like
playlist play 19.09.1993 - Namazda Kolaylık,Haksızlık Yapmamak,Elbise Giymenin Duası,Müslüman Farklı Olmalı 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 29 playlist like
playlist play 19.09.1993 - Yemek Tabağını Sıyırmak,İlmini Saklamak,İslam Sağlam Dindir,İslam Hakikatini Her Zaman Söylemek 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 23 playlist like
playlist play 19.10.1986 - Sağlam Yola Sahip Olmak,Sağlam Fırka,Akşam ve Sabah Namazını Tehir Etmek,Lailaheillallah Sözü 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 19 playlist like
playlist play 19.11.1989 - Mescidden Kalkarken Okunacak Dua,Peygamber Efendimiz 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 27 playlist like
playlist play 19.12.1987 - Hamd,Haya,Acıma Duygusu,İlim Nerde Olursa Olsun Alınır 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 27 playlist like
playlist play 20.01.1985 - Çarsı Duası,Hidayete Çağırmak,İyi Çığır Açmak 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 34 playlist like
playlist play 20.01.1985 - Çarşı Duası,Hidayete Çağırmak 23.09.2021 playlist oku playlist ekle 34 playlist like
playlist play 20.02.1983 - Kendini Beğenme,Hz.Ömer,Hz.Adem 06.12.2019 playlist oku playlist ekle 25 playlist like
playlist play 20.02.1983 - Sıhhat Afiyet 06.12.2019 playlist oku playlist ekle 21 playlist like
playlist play 20.02.1986 - Sadaka,Sıla-i Rahim,İyilik Yapmak,Dargınları Barıştırmak,Cennetin Dereceleri 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 20 playlist like
playlist play 20.02.1986 - Takva Üstünlügü,Peygamberimizin Şefaati 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 22 playlist like
playlist play 20.04.1986 - Cennette Huriler,Münafıklar,İyilik Yapmak 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 25 playlist like
playlist play 20.04.1986 - Komşu Hakkı 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 26 playlist like
playlist play 20.05.1984 - Allah 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 18 playlist like
playlist play 20.05.1984 - Allah 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 25 playlist like
playlist play 20.05.1990 - Konuşma,Yeme,Hapşırma Adabı,Kına 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 27 playlist like
playlist play 20.05.1990 - Peygamber Efendimizin (SAS) Diğer Dinlerde Haber Verilişi 19.10.2021 playlist oku playlist ekle 13 playlist like
playlist play 20.05.1990 - Savaşta Bağırmak,Peygamberimiz'in Hayası 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 22 playlist like
playlist play 20.06.1982 - Dini Bilmek, Kendini Beğenmek 27.11.2020 playlist oku playlist ekle 18 playlist like
playlist play 20.06.1982 - Recep Ayının Önemi ve Faziletleri, Allahın Tevfiki 21.01.2022 playlist oku playlist ekle 26 playlist like
playlist play 20.06.1985 - Bayram Tebriği,Şevval Orucu,Ramazanda Sevaplı İşler 27.05.2020 playlist oku playlist ekle 31 playlist like
playlist play 20.07.1986 - Selam,Sabah Ezanı Vakti,Müslümanı Ezalandırmak 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 25 playlist like
playlist play 20.08.1989 - Peygamberimiz'in Adet-i Seniyyesi 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 25 playlist like
playlist play 20.10.1999 - Hac Sonrası,Allah İçin Ziyaretleşme,Hacerül Esvedi Öpmek 21.07.2020 playlist oku playlist ekle 32 playlist like
playlist play 20.11.1988 - Berat Kandili, İftar, Oruç 03.03.2023 playlist oku playlist ekle 24 playlist like
playlist play 20.11.1988 - Peygamber Efendimiz'in Yemek Yemesi,Günah İşlemek,Güneş Ve Ay Tutulması Namazı 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 24 playlist like
playlist play 21.01.1982 - Kurana Değer Vermek, Güzel Okunması, Hadisleri Hayra Yormak 27.11.2020 playlist oku playlist ekle 36 playlist like
playlist play 21.01.1990 - Hacamat,Peygamberimiz 09.12.2019