İlke ve Değerlerinden Ödün Vermeden
Özgür Yayın Platformu Olarak Kalsın Diye
Yatsı19:09 İmsak06:31 Güneş08:02 İşrak08:45 Öğle12:58 İkindi15:22 Akşam17:44
Hava - Hava durumuÇok Bulutlu 9°C Nem %66
Türkçe
26 Rebi'ül-ahir 1443 30 Kasım 2021 Salı
Giriş Yap

24.11.1995 - Recep Ayına Girerken Dua,Recebin ve Üç Ayların İçerisindeki Kandil Geceleri

Cuma Sohbetleri
Üç Aylık Mânevî, İlâhî Kursu Başarı İle Bitirmeli

es-Selâmü aleyküm ve rahmetullâhi ve berekâtüh!

Size bu üç ayların mübarek olmasını, hayırlı olmasını dilerim. Çünkü aylar mübarek olur, geceler mübarek olur. Kandiller gelir geçer, Ramazanlar olur biter ama bütün mesele insanın kendisinde... Yani kendisi onların feyzinden, bereketinden istifade edecek bir tavır takınmayınca mahrum kalır, mahrum gelir, mahrum göçer. O güzel mübarek günler gelir geçer de istifade edemez. Allah bizi o fırsatları güzel değerlendirenlerden eylesin, o sevaplara nâil olanlardan eylesin.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den İbn Asâkir'in ve diğer kaynakların Enes radıyallahu anh vasıtasıyla rivayet ettikleri bir hadîs-i şerîfle başlamak istiyorum. Peygamber Efendimiz:

Kâne izâ dehale recebin kâle: "Receb ayı girdiği zaman şöyle dua ederdi, şöyle buyururdu Peygamber Efendimiz:" Allahümme bariklenâ fî recebe ve şa'bân ve belliğnâ ramadâne.

Ve kâne izâ kâneti'lleyletü'l-cumuati kâle: Hâzihî leyletün ğarrâu ve yevmü'l-cumuati yevmün ezheri.

Sadaka Resûlullah fîmâ kâl ev kemâ kâl.

Nasıl dua edermiş Peygamber Efendimiz Receb ayı geldiği zaman?

Allahümme bariklenâ fî recebe ve şa'bân. "Yâ Rabbi, bize bu gelen Receb ve Şaban ayını mübarek eyle. Hayrının, bereketinin, nimetlerinin farkında olup, onlardan hissesini alıp, hissedar olup, hissement olup, faydalanıp bereketlere nâil olanlardan eyle." Ve belliğnâ ramadâne. "Ve bizi böylece bu Receb ayını, Şaban ayını güzel bir kul olarak, güzel işler yaparak, ibadetler ederek geçip Ramazan'a ulaştır. Ona ulaşmayı nasip eyle." diye dua ederdi, diye duasını naklediyor Enes radıyallahu anh.

Bir de, ve kâne izâ kânet leyletü'l-cumua. "Cuma gecesi olduğu zaman da buyururmuş ki:" Kâle: Hâzihî leyletün ğarrâu. "Bu ne mutlu, ne kadar pırıl pırıl, nuranî, şâşaalı bir gecedir." Ve yevmün ezher. "Ne kadar mutlu ve pırıl pırıl, nuranî bir gündüzdür." diye bu cumanın gecesini, gündüzünü de böylece methederdi, diye bildiriyor Enes radıyallahu anh.

Bu hadîs-i şerîften anlaşılıyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz daha Receb ayının başından Ramazan'ı gözlüyor, Ramazan'ı arzuluyor, Ramazan'a ulaşmayı diliyor.

"Receb'i, Şaban'ı bize mübarek eyle, bizi Ramazan'a ulaştır."

Bu Receb, Şaban, Ramazan, bizim "üç aylar" dediğimiz [aylar]. Dedelerimiz o ismi koymuşlar. Allah razı olsun onlardan. Dinimiz[in] kaynakları[nı], kitapları okuyup, inceleyip her şeyi en güzel tarzda yapmaya, ibadetlerini güzelce yapıp Allah'ın rızasını kazanmaya çalışan mübarek ecdadımız... Nur içinde yatsınlar. Kabirleri nur olsun. Ruhları şâd olsun. Makamları âlâ olsun. Bize "üç aylar" şuurunu vermişler. "Aman üç aylar gelince dikkat etmek lazım." diye söylemişler. Biz de biliyoruz, Receb ayına hürmet ediyoruz, Şaban ayına hürmet ediyoruz.

Gerçekten bu üç ayların içinde bir kere çok güzel fırsatlar var, çok güzel geceler var, kandiller var.

Birincisi Regaib kandili.

Regaib kandilinin zamanı nedir? Receb'in kaçıdır?

Receb'in kaçı olduğu belli olmaz. Receb ayının girmesinden sonra ilk perşembeyi cumaya bağlayan gecesi, ilk gecesi Regaib kandilidir. Mübarek, güzel, istifade edilmesi, ibadet edilmesi gereken gecelerden birisidir.

Şimdi tabi Receb'in 26'sını 27'sine bağlayan Miraç kandili var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in miraca çıktığı bir güzel gece. O da Receb ayının içinde olmuştu. 26'sını 27'sine bağlayan gecede. Ondan sonra Şaban ayının 15'inde mübarek Beraet gecesi, Berat kandilimiz var.

Berat kandili nedir?

O gece de -rivayetlere göre- fevkalâde önemli bir gecedir. Bir senelik kaderlerin, olayların, mukadderâtın tespit edildiği gecedir. Olanların, olacakların, yaşayacakların, ölenlerin tespit edildiği gecedir. Önemli bir gecedir. O bakımdan o geceye hazırlanmak lazım. O gecede Allah'ın bizi saidler zümresine katmasını, şakîler zümresinde olmamamızı düşünerek ona göre çalışmamız lazım.

Receb ayı tevbe ayıdır muhterem kardeşlerim. Tevbe, dönüş demektir. Onun için hadîs-i şerîfte geçiyor ki;

Ve men tâbe'llâhe tâbe'llâhu aleyhi. "Kim Allah'a yönelirse, Allah'a tevbe ederse Allah da ona yönelir." Ve men tâbe ilallâhi tâbe'llâhu aleyhi. "Kim Allah'a yönelirse Allah da ona teveccüh buyurur."

Asıl mânası bu; yönelmek, dönmek demek.

Tevbe ne oluyor?

Tevbe, insanın yanlış yoldan, gafilâne yaşayıştan, cahilâne işlerden, günahlardan, haramlardan, kusurlardan, gafletlerden sıyrılıp Cenâb-ı Hakk'ın sevdiği yola, yöne dönmesi demek oluyor.

Onun için Receb ayı büyük bir tevbe ayıdır. Önemli bir aydır. Cennet-mekân Gümüşhaneli Ahmed Ziyâeddîn Hocamız'ın Râmuzu'l-ehâdîs kitabının 288. sayfasından o hususta bir hadîs-i şerîfi de okuyayım. Buyurmuş ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz;

Bu uzun hadîs-i şerîf Taberânî'de Said b. Ebî Raşid tarafından rivayet edilmiş.

Recebün -Recebü gayri munsarif olduğu da söyleniyor- şehrün azîm. "Receb muazzam bir aydır, önemli bir aydır, hürmetli bir aydır, büyük bir aydır." Yüdâifullâhu fîhi'l-hasenâtü. "Allahu Teâlâ hazretleri bu Receb ayında yapılmış olan iyilikleri kat kat mükâfatlandırır."

Yani ne demek?

Başka aylarda yapılmış olsaydı aynı ibadet, verilecek olan mükâfatın kat kat fazlasını bu ayda verir. Bu mânaya geliyor.

Tabi Receb ayında ilk düşüneceğimiz şey tevbe etmektir. Allahu Teâlâ hazretlerine hulûs u kalp ile yönelip, tevbe-i nasuh ile tevbe edip bundan sonra artık Allah'ın sevgili kulları zümresine girmeye çalışarak, sevgili kulları gibi hareket etmeye çalışarak iyi bir çizgiye gelmek, iyi bir istikamette muntazaman sağlam bir şekilde yürümek lazım. Tevbe ayıdır.

Sonra, Receb ayında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz çok oruç tutardı. Orucu da methediyor. Orucun, insan iradesini eğitmekte çok büyük etkisi var. İnsanoğlu, yeme arzusuyla yaratılmış bir canlıdır. Bütün canlılarda bu arzu vardır. Yemek içmek arzusu, gıdasını temin etmek, karnını doyurmak isteği… O kuvvetli bir arzudur. İslâm'da yeme-içme oruç suretiyle engellenerek, yani kendi kendimizi engelliyoruz, yemiyoruz, içmiyoruz, yemek hakkımız olduğu halde, içimizde iştahamız, arzumuz olduğu halde yemek içmek ve birtakım kuvvetli duygulardan kendimizi men ediyoruz, tutuyoruz, alıkoyuyoruz. Tabi bu bir zorlama ile oluyor.

Bu neyi getiriyor?

İnsana kendi arzularını yenmesini öğretiyor. Kendi kendisini dizgin altına almasını, zapt u rapt altına almasını öğretiyor. Onun için Receb ayı da tevbe ayı olduğu için oruç çok tavsiye edilmiş.

Nasıl olacak?

İnsan [oruç tutmak] suretiyle azmini, iradesini kuvvetlendirecek, nefsine hakim olmayı öğrenecek. Böylece tevbesi sağlam temellere dayanmış olacak, sağlam bir şekilde yapılmış olacak, tevbesinde sebatı, devamlılığı sağlanmış olacak.

Fe-men sâme yevmen min recebin. "Receb ayında bir gün oruç tutan kimseye" diyor aynı rivayetin devamında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz; fe ke-ennemâ sâme seneten, "sanki bir sene oruç tutmuş gibi sevaba nâil olur."

Rabbimiz Ekremü'l-ekremîn, cömertlerin en cömerdi olduğundan, en cömertlerin en cömerdi olduğundan Allahu Teâlâ hazretleri, bizim âcizâne, nâçizâne yapmış olduğumuz ibadetlerimize kat kat büyük mükâfatlar veriyor. Hele biz Kur'ân-ı Kerîm'den biliyoruz, bir Kadir gecesine tesadüf edip insan ihyâ etse, bin ay ibadet etmiş gibi, daha hayırlı bir sevap kazanıyor. Demek ki Receb'te de bir gün oruç tutsa bir sene oruç tutmuş kadar mükâfat kazanacak.

Ve mem sâme minhü seb'ate eyyâmin ğullikat anhü ebvâbü cehennemin. "Receb ayında yedi gün oruç tutan kimseye cehennemin kapıları kapanır."

Biliyorsunuz yedi kat cehennem olduğu rivayetlerde bildirilmiştir. Cehennemin yedi kapısı vardır, yedi kapısı ona kapatılır. Yani cehenneme girmeyecek.

Ve men sâme minhü semâniyete eyyâmin futihat lehû semâniyetü ebvâbi'l-cenneti. "Sekiz gün oruç tutana da cennetin sekiz kapısı açılır."

Cennet de sekiz kattır.

"On gün oruç tutana Allah ne isterse istediğini verir. On beş gün oruç tutana gökten bir münadi nida eder. Yani bir melek seslenir ki, kad ğufire leke mâ madâ feste'nifi'l-amele, ‘Senin geçmiş günahların affolundu, hadi bakalım bundan sonra tertemiz bir şekilde yeniden işe başla. Geçmiş kötü işlerin silindi defterinden.' denilecek." diye bildiriliyor.

Ve men zâde zâde'llâhu. "Kim daha fazla tutarsa, onun için Allah mükâfatı da daha fazla olarak verir."

Evet, sevgili dinleyiciler! Nuh aleyhisselam da bu Receb ayında gemiye bindirilmiş, tufandan kurtulmuş. Nuh aleyhisselam'ı uzun uzun anlatmamız lazım. Nuh aleyhisselam Irak'ta oturduğu halde Allahu Teâlâ hazretleri ona "Gemi inşa et." diye emredince o gemi inşa etmeye başladı ve etrafındaki kavmi onunla alay etmeye başladılar. "Allah Allah, burada su yok, derya yok, niye gemi inşa ediyorsun?" diye. Ama Allahu Teâlâ hazretleri lütfu çok, her şeyi biliyor. Allah'ın hak peygamberleri de yanlış iş yapmazlar, Allah'ın emrini tutarlar. Tabi o gemiyi inşa etti, ondan sonra tufan başladı. Tufan başlayınca Allah emredilen kimseleri gemiye almasını istedi. Nuh aleyhisselam gemiye aldığı mahlûklarla beraber tufandan kurtuldu. Onun da Receb ayı içinde olduğunu hadîs-i şerîfin devamı bildiriyor.

Sonra Benî İsrâil Firavun'la mücadelelerinde, tabi Firavun onları kovalarken, onlar da o zulümden kaçarken denizin kenarına geldikleri zaman deniz, derya on iki yol olarak geniş, sanki bulvar gibi yol olarak açıldı, Benî İsrâil'in on iki kabilesi oradan karşıya geçti. Firavun peşlerine takıldı ve boğuldu. İşte o Firavun'dan o kurtulma da yine bu şeylerle ilgili. Nuh aleyhisselam o gemide durduktan sonra âşûrâ gününde gemiden inmişti. O âşûrânın geleneğini de… Benî İsrâil'in de yine böyle âşûrâ gününde Firavun'dan kurtulduğu bildiriliyor.

Bu çeşit tarihî rivayetleri de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den rivayet edilen bu hadîs-i şerîfte görmüş oluyoruz.

Başka bir hadîs-i şerîf ile Receb'le ilgili konuşmamızı tamamlayalım.

el-Hasenü'l-Basrî'den mürsel olarak rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz;

Recebü şehrullah. "Receb Allah'ın ayıdır." Şa'bânu şehrî. "Şaban benim ayımdır." Ve Ramadânu şehri ümmetî. "Ramazan da ümmetimin ayıdır." buyurmuş.

Receb ayının Allah'ın ayı olması, Allah tarafından kullarının afv ü mağfiret edilmesi dolayısıyladır. Receb tevbe ayıdır, kullar tevbe eder. Receb ayı Allahu Teâlâ hazretlerinin ayıdır; Allah da o Receb ayında kullarının tevbesini kabul eder, onları afv ü mağfiret eyler, günahlarını bağışlar, defter-i a'mâlleri bembeyaz olur, tertemiz olur.

Şaban Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in benimsediği, "benim ayım" dediği bir ay. Tabi biz de Şaban ayında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine bağlılığımızı, sünnet-i seniyesine ittibamızı, ona salât ü selâmımızı çok yaparak Şaban ayını da ibadetle, taatle geçirmeye gayret etmeliyiz.

Ramazan da bizim, biz Ümmet-i Muhammed'in ayıdır. Ramazan'da da gayretimizi son noktaya getirerek, bu aylarda başlamış olduğumuz güzel çalışmanın sonucunu, yani ekimin hasatını almalıyız. Zaten bazı kitaplarda bildiriliyor ki;

"Receb ekim ayıdır. Şaban bakım ayıdır. Ramazan da mahsulün biçildiği, alındığı hasat ayıdır, biçim ayıdır, biçme ayıdır, mahsulü kazanma, alma ayıdır."

Demek ki bütün bu rivayetlere topluca baktığımız zaman; bu üç aylık devre içinde insanın Cenâb-ı Hakk'ın sevdiği yola girmesi, tevbe edip ibadetlere başlaması, iyi bir müslüman olarak yaşaması, oruçlarla nefsini ıslah edip, iradesini kuvvetlendirip içini dışını temizlemesi, sevapları kazanması, mübarek bir hayat yaşaması, Ramazan'a girince de bunları arttırıp en son büyük mükâfata erip dünyada da âhirette de bayrama ulaşması planlanmış oluyor. Kullara bir imkân ve fırsat olarak bahşedilmiş oluyor.

Biliyorsunuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz minbere çıkarken bir keresinde, her adımda "Âmin!" dedi. Bir adım çıktı "Âmin!", bir adım daha çıktı "Âmin!", bir adım daha çıktı, "Âmin!" dedi. Sebebini sordular hutbesi bittikten sonra;

"Yâ Resûlallah, sen minbere çıktığın zaman ‘Âmin!' dedin her adımında, bunu neden söyledin?"

Buyurdu ki;

"Üç dua etti Cebrail aleyhisselam, ben onlara ‘Âmin!' dedim. Birisi, ‘Annesine, babasına veya onlardan sadece birine ulaşmış bir evlat, onlara güzel hizmet edip, onların hayır duasını alıp cenneti kazanamadıysa yazıklar olsun o evlada, burnu yerde sürtsün!' dedi. Ben de ‘Âmin!' dedim."

Demek ki insanın evlat olarak anne babasının rızasını kazanması, elini öpmesi, gönlünü alması, hizmet eylemesi, böylece cenneti kazanması gerekiyor. Sağlığında annesinin, babasının gönlünü alarak Allah'ın rızasını kazanması, cennetlik olması gerekiyor.

"İkincisi, ‘Ben peygamber olarak bir kulun yanında anıldığım zaman o kul bana salât ü selâm getirmezse ona yazıklar olsun, onun burnu yerde sürtsün!' dedi Cebrail aleyhisselam, böyle söyledi. Ben de ona ‘Âmin!' dedim."

Buradan anlıyoruz ki Resûlullah anıldığı zaman biz hemen sallallahu aleyhi ve sellem veya aleyhissalâtü vesselam dememiz lazım veya güzel salavâtlardan birisini söylememiz lazım.

Bu arada parantez açarak hatırlatayım. Cuma günlerinde salât ü selâmı çok etmek, çok söylemek de Peygamber Efendimiz'in tavsiyesidir. Hazır bu gün cuma günüdür, Receb ayının ilk cumasıdır. Onun için elinize tesbihi alıp yüz kere, bin kere, yapabildiğiniz kadar Peygamber Efendimiz'e salât ü selâmı bugün çokça yapmaya çalışın sevgili dinleyiciler.

"Üçüncüsü de ‘Bir kula Ramazan eriştiği halde, o Ramazan'ın feyzinden, bereketinden istifade edememiş, Ramazan gelmiş geçmiş de hâlâ Allah'ın mağfiret ettiği bir kul olamamışsa, Allah'ın affını, mağfiretini kazanamamışsa yazıklar olsun o kula, burnu yerde sürtsün!' diye Cebrail dua etti. Ben de ona ‘Âmin!' dedim. Üçüncü ‘Âmin'in sebebi de budur." diyor o hadîs-i şerîfte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz.

Evet aziz ve muhterem kardeşlerim, Receb'e başladık. Şaban gelecek, kandiller gelecek, ibadetler edeceğiz, Ramazan'a ulaşacağız. Salât ü selâmlarla teravihler kılacağız. Ramazan'ın son on günlerinde birçok kardeşimiz inşaallah itikâfa girecekler, ibadetler, ibadetler... Bayram geldiği zaman mutlaka afv ü mağfiret olunmuş bir kul haline gelmeliyiz, o azimle çalışmalıyız. Bu üç aylık mânevî, ilâhî kursu başarı ile bitirmeli. Cehennemden âzatlık beratını, belgesini, diplomasını, cennete giriş, cennetlik olma diplomasını, vesikasını, şehadetnâmesini, iznini, müsaadesini kazanmamız lazım. Aksi takdirde görünüyor ki ufukta, Ramazan'dan istifade edemeyenler için bir de bedduası var Cebrail aleyhisselam'ın. Peygamber Efendimiz de ‘Âmin!' demiş.

Ramazan geldiği geçtiği halde istifade edemediği zaman bir insan hem istifadeden mahrum kalmış oluyor hem de Cebrail aleyhisselam'ın o müthiş tüyleri diken diken eden tehdidi, bedduası var. Ramazan gelmiş geçmiş de o istifade edememişse yazıklar olsun, burnu yerde sürtsün veya burnu yerde sürter! Tabi gerçekten o güzel ayda hiç kılı kıpırdamamış, Allah'a güzel ibadet etmemişse çok mahrumiyetlere uğrar.

Allahu Teâlâ hazretleri bizleri yolunda dâim eylesin, zikrinde kâim eylesin. Biz Allahu Teâlâ hazretlerinin, âlemlerin Rabbi'nin, Rabbimiz'in ibadetine candan, aşk ile, şevk ile muhtacız, yapmalıyız. Bizim ihtiyacımız var. Allahu Teâlâ hazretlerinin ibadete ihtiyacı yok. Muhtaç olan biziz. İbadete ihtiyacımız var. Duaya ihtiyacımız var. Rahmet-i ilâhîye ihtiyacımız var. Lütfu ilâhîye ihtiyacımız var. Bizim cân u gönülden çalışmamız lazım.

İbadet de çok güzel şey. İbadet eden insanın hayırları, bereketleri çok olur.

Bir de cuma gününde gizli bir saat var. Allah saklamış. Herkes bilir de "ben işte o saate isabet ettim" diye güvenir diye bazı şeyleri Allahu Teâlâ hazretleri saklıyor. "Kadir gecesinin de saklanması bundandır." denilir, alimler tarafından. Çünkü bilirse "Tamam, ben Kadir gecesini yapmıştım, bin aydan daha hayırlıdır." der, gevşer diye, onun için saklanıyor. Cumanın içinde de saklı bir saat var, o saate isabet eden dualar makbul imiş. Onun için Rabbimiz'den niyaz ediyoruz, bizim şu yaptığımız dualarımızı da o gizli ama önemli, kıymetli olan saate rastlayan dualardan eylesin. Ahsen-i kabul ile makbul eylesin. Bizi hem dünyada hem âhirette sevdiklerimizle beraber aziz ve bahtiyar eylesin.

Receb ayınızı tebrik ederim. Şaban ayınız da mübarek olsun. Allah sıhhat afiyetle Ramazan'a eriştirsin, rahmetine ulaştırsın. Sevdiği, razı olduğu kul eylesin. Cennetiyle, cemaliyle cümlenizi müşeref eylesin.

es-Selâmü aleyküm ve rahmetullâhi ve berekâtüh!

Diğer Kayıtlar
Başlık Eklenme Tarihi Paylaş Oku Ekle Süre Beğen
playlist play 01.03.1996 - Ramazan Sonrası Şevval 08.05.2020 playlist oku playlist ekle 36 playlist like
playlist play 01.03.1997 - Alimlerin Önemi ve Üstünlükleri,Çeşitleri 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 33 playlist like
playlist play 01.05.1998 - Hicri Yılbaşı, Oruç Tutmak, Müslümanlara Düşen Toplumsal Görevler 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 27 playlist like
playlist play 01.07.1994 - Belalara Sabır ve Şükür, 4 Şeyden Sakınmak, Kuran-ı Kerim 25.10.2019 playlist oku playlist ekle 37 playlist like
playlist play 01.08.1997 - Müslümanların Sıkıntılarıyla İlgilenmek,Allah'a Rasulüne İmama Müslümanlara Samimiyet 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 40 playlist like
playlist play 01.09.2000 - Günahkar Uyarma,Yöneticlerin Veballeri,Ölümden Sonra Pişmanlık 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 27 playlist like
playlist play 01.10.1999 - Namaz Vaktinde Nida Eden Melek,Sabır göstermek 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 41 playlist like
playlist play 01.11.1996 - Tevbe Etmek,Allah İçin Sevmek,Sevginin Gerekliliği 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 33 playlist like
playlist play 01.12.1995 - Borç Vermenin Sevabı,Sadaka ve Zekatın Önemi 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 31 playlist like
playlist play 01.12.2000 - Ramazanda Verilen Beş Şey, Orucun Faziletleri 08.05.2020 playlist oku playlist ekle 30 playlist like
playlist play 02.01.1998 - Ramazanın Faziletleri,Teravih,Kadir Gecesi 08.05.2020 playlist oku playlist ekle 33 playlist like
playlist play 02.02.1996 - Ramazanın İlk Haftası 08.05.2020 playlist oku playlist ekle 27 playlist like
playlist play 02.02.2001 - Ahiretin Hayrı,Dünyanın Geçiciliği,Peygamber Efendimiz 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 42 playlist like
playlist play 02.04.1999 - Hacdan Dönüşler,Lebbeyk Demek, İlim Öğrenmek, Eşe ve Çocuğa İkram Sadakadır 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 30 playlist like
playlist play 02.05.1997 - Muharreme Yaklaşıyoruz,Alimlerin Çeşitleri ve Kıymeti,Alim Olmaya Çalışmak 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 32 playlist like
playlist play 02.06.1995 - Hicri Yıl ve Aşure Günü Orucu, Hicri Yıl Girmiş 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 32 playlist like
playlist play 02.06.2000 - Tefekkür,Amel Niyet ve Sünnete Uygunluk 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 36 playlist like
playlist play 02.07.1999 - Peygamber Efendimizine İman,İslam Olmak,Hicret 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 32 playlist like
playlist play 02.08.1996 - Salih Kimseleri Anmak,Sıkıntılar İçin Estağfirullah,Kin Tutmak,Kıskançlık,İbadeti İsteksiz Yapmak 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 27 playlist like
playlist play 02.09.1994 - Kalbin Paslanması, Ölümü Düşünmek, Kuran-ı Kerim Okumak 25.10.2019 playlist oku playlist ekle 26 playlist like
playlist play 03.01.1997 - Ramazan Ayetleri 08.05.2020 playlist oku playlist ekle 27 playlist like
playlist play 03.02.1995 - Ramazanın İlk Haftası,Ramazanı Değerlendirmek 03.12.2019 playlist oku playlist ekle 24 playlist like
playlist play 03.03.2000 - Salavat, Müminler,Cennet,Yahudiler 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 29 playlist like
playlist play 03.06.1994 - Hac Sonrası, İnanç, İmanın Özelliği 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 22 playlist like
playlist play 03.07.1998 - Allah Sevgisi, Peygamber Efendimizin Doğumu,Salavat Getirmek,Ümmete Hizmet Etmek 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 28 playlist like
playlist play 03.09.1999 - Zikirin Faydası,Abdest,Fakih Olmak 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 42 playlist like
playlist play 03.10.1997 - Muhabbet,Hediyeleşme,Misvak,Tevbe,İyi İnsan Olmak 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 26 playlist like
playlist play 03.11.1995 - Yalnızlığın Yararları 05.11.2019 playlist oku playlist ekle 29 playlist like
playlist play 03.11.2000 - Kimseye Yük Olmamak,Zikrin Kıymetli Olduğu Zamanlar,Kuran-ı Kerim'e Uymak 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 29 playlist like
playlist play 04.02.2000 - Hakkı Söylemek,Alimlerin Susması,Mümine Belaların Gelmesi 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 25 playlist like
playlist play 04.04.1997 - Hac Yaklaşıyor, Zilhicce Girecek 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 28 playlist like
playlist play 04.06.1999 - İlim Talep Etmek,İlmin Sadakası,Ganimet Malı 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 38 playlist like
playlist play 04.08.2000 - Zenginlerin Hali,Fakirin Hakkı,Kötü Alimler 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 28 playlist like
playlist play 04.10.1996 - Mü'min Kardeşini Sevindirme,Cenneteki Arazileri İbadetle Mamur Hala Getirme 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 32 playlist like
playlist play 04.11.1994 - Sahih Kaynakların Önemi, Sahte Şeyhlere Dikkat, Hak Yolda Olmak, Hakkı Söylemek 25.10.2019 playlist oku playlist ekle 27 playlist like
playlist play 04.12.1998 - Erhamerrahimin Demek,Vefat Haberi Almak,Azrail 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 26 playlist like
playlist play 05.01.1996 - Berat Kandili,Günahları Affedilmeyecek Kişiler,Berat Gecesinde Yapılması Gerekenler 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 28 playlist like
playlist play 05.01.2001 - Gerçek İman ve Tezahürleri, İman ve Namaz , Allah Sevgisi 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 36 playlist like
playlist play 05.06.1998 - Estagfirullah,Zikir,Musibetler Karşısındaki Haller 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 38 playlist like
playlist play 05.07.1996 - Rahman,Rahim ve Hay Olması,Ellerin Açılıp Dua Edilmesi 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 37 playlist like
playlist play 05.07.1998 - Mevlid Kandili Sohbeti 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 43 playlist like
playlist play 05.08.1994 - Allah'tan İstemek, Cennet, Her İşte Allah'ın Rızasını Düşünmek, Cehennemden Korkmak 25.10.2019 playlist oku playlist ekle 27 playlist like
playlist play 05.09.1997 - Yardımlaşmak,Tasavvufun Çeşitli Yolları 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 36 playlist like
playlist play 05.12.1997 - Hayat Gayesi,İsraf,Namazın Önemi,Mekke'nin Önemi 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 27 playlist like
playlist play 06.02.1998 - Kulun Vazifesi, Kuranın Anlaşılması,Ramazandaki İyi Halin Devam Etmesi 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 45 playlist like
playlist play 06.03.1998 - Cuma Namazının Önemi,Diğer Ülkelerdeki Rahatlık 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 25 playlist like
playlist play 06.04.1995 - Sabır,Doğru Yol,Mescitleri Doldurmak,Allah İçin Arkadaşlık Yapmak,Seherde İbadet Etmek 05.11.2019 playlist oku playlist ekle 33 playlist like
playlist play 06.05.1994 - Rızkın Kesilmesi, Tövbe Etmek, Seher Vaktinde İbadet 25.10.2019 playlist oku playlist ekle 32 playlist like
playlist play 06.08.1999 - Gaziye Yardımcı Olmak,Müslümana Yardımcı Olmak 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 32 playlist like
playlist play 06.09.1996 - Hamdetmek,Estagfirullah,Laileheilallah Demek,Allah'ın Kula Kızmasıyla Kulda Değişen Haller 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 33 playlist like
playlist play 06.10.2000 - Dinini Öğrenmek,Ahir Zamanda Belâların Gelmesi,Dinden Çıkan Alim 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 33 playlist like
playlist play 06.11.1998 - Helal Kazanç,Doğru Arkadaş Edinmek,Sağlam Dostluklar,Sünnete Sarılmak 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 39 playlist like
playlist play 06.12.1996 - Şaban,Miraç Kandili Öncesi,Ramazana Hazırlık 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 34 playlist like
playlist play 06.12.1996 - Tevbe Etmek,Gönlü Allah ile Olmak,Ramazana Hazırlık 05.03.2021 playlist oku playlist ekle 33 playlist like
playlist play 07.01.2000 - Ramazanın Son Günleri, Veda 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 24 playlist like
playlist play 07.02.1997 - Ramazanın Son Cuması ve Bayram, Niyetin Önemi, Allah Yolunda Para Harcamak 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 35 playlist like
playlist play 07.03.1997 - Alim Olmak,Kabe'nin Anahtarı,Eman Vermek,Tevbe Etmek 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 30 playlist like
playlist play 07.04.1995 - Allah Güzeldir Güzeli Sever,Cemalullah,Nimeti Üstünde Görmek İster,Kibir 05.11.2019 playlist oku playlist ekle 29 playlist like
playlist play 07.04.2000 - Kalplerin Pası,Veli Kullar,Riya,Pazartesi ve Perşembenin Fazileti 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 29 playlist like
playlist play 07.06.1996 - Peygamber Efendimizin Zühd Sahibi Olması,Rüşvet,Dünyayı Sevmek 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 36 playlist like
playlist play 07.07.2000 - Aktarırken Yalnış Aktarmak,Allahın Gazabı,Cihat 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 25 playlist like
playlist play 07.08.1998 - Müslümanların İşleriyle İlgilenmek,Edepsiz Olanlar,Tevbe Etmek 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 42 playlist like
playlist play 07.10.1994 - Müminlerin Güzel Özellikleri,Emin Olmak,Ahir Zaman 15.01.2021 playlist oku playlist ekle 29 playlist like
playlist play 07.11.1997 - Bildiğini Uygulamamak,Alimin Önemi,Peygamber Efendimizin Kıyafet Tavsiyleri 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 24 playlist like
playlist play 08.01.1999 - Kadir Gecesinde Yapılması Gerekenler, Namazı Camide Kılmak, Duanın Gücü, İhlas suresi 03.12.2019 playlist oku playlist ekle 39 playlist like
playlist play 08.03.1996 - Salavat Getirmek,20 Kişiye Selam Vermek,Ezanı Tekrar Etmek,Cemaate Devam Etmek 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 25 playlist like
playlist play 08.05.1998 - Hesap Yapmak,Dünya Müslümanları,Batıl Din,Doğru İnanç,Çanakkale Savaşı 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 27 playlist like
playlist play 08.08.1995 - Peygamber Efendimizin Doğumu,Son Peygamber Oluşu,Peygamberlerden Üstünlüğü 05.11.2019 playlist oku playlist ekle 40 playlist like
playlist play 08.08.1997 - Merhamet,Acıma,Emri Maruf Nehyi Münker 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 39 playlist like
playlist play 08.11.1996 - Kabe'nin O Zamanki İnşaatı,Kabe-i Muazzama 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 28 playlist like
playlist play 08.12.1995 - Şaka, Mizah Ölçüsü, Kendisi İçin İstediğini Kardeşi İçin İstemedikçe 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 34 playlist like
playlist play 09.01.1998 - Ramazan Gufran Ayıdır,Kuran Ayıdır 08.05.2020 playlist oku playlist ekle 33 playlist like
playlist play 09.02.1996 - Ramazanda Mukabele, Zekat 08.05.2020 playlist oku playlist ekle 26 playlist like
playlist play 09.06.2000 - Peygamber Efendimizin Soyu, Asaleti,Son Peygamberligi,Makam-ı Mahmut 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 43 playlist like
playlist play 09.07.1999 - Kurtuluş İslamda,Peygamber Efendimizin Şefaati,Salih İnsanların Azalması, İlim 16.10.2020 playlist oku playlist ekle 51 playlist like
playlist play 09.12.1993 - Hamd 25.10.2019 playlist oku playlist ekle 24 playlist like
playlist play 10.01.1997 - Ramazanın İlk Günü,Ramazanda Sevaplar,Tavsiyeler 08.05.2020 playlist oku playlist ekle 29 playlist like
playlist play 10.05.1996 - Ahlakı Güzelleştirmek,Evlenmek,Hamileliğin ve Çocuk Büyütmenin Sevabı,Nikah 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 32 playlist like
playlist play 10.06.1994 - Allahtan Korkmak,Zenginlik,Adalet,Cimrilik,Kendini Beğenme,Nefsine Uyma,Yemek Yedirme,Selam Verme 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 29 playlist like
playlist play 10.10.1997 - Amerika'daki İnanç,Tevhid İnancı,Ölümden Sonra Dirilmek 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 34 playlist like
playlist play 10.11.1995 - Mümin Kulların Kaza ve Kader Karşısındaki Tavırları,Mümin Kulların Özellikleri 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 35 playlist like
playlist play 10.11.2000 - Cömertlik,Allah Rızası İçin Şehit Olmak 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 34 playlist like
playlist play 10.12.1999 - Ramazan,Orucun Mükafatı,Orucun Sevabını Götürecek Olanlar 08.05.2020 playlist oku playlist ekle 35 playlist like
playlist play 11.02.1994 - Ramazanın Fazileti 08.05.2020 playlist oku playlist ekle 25 playlist like
playlist play 11.02.2000 - Bela, Hasta Ziyareti,Musibete Uğrayan Kimse,Müslümanın Yardımına Koşmak 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 27 playlist like
playlist play 11.04.1997 - Mescid-i Haram Ziyareti, Seher Vakti İbadet 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 36 playlist like
playlist play 11.06.1999 - İstanbul'un Fethinden Sonra, Romanın Fethi, Subanallah Demek, Deccal 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 45 playlist like
playlist play 11.07.1997- Hayırlı Yardımcılar,İdarecilerin Sorumlulukları,İyi Niyet 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 27 playlist like
playlist play 11.08.2000 - İnsanı Cennete Götüren Ameller,Selam,Gece Namazı,İyi Geçim,Sıla-i Rahim,İlim Öğrenmek,Takva 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 45 playlist like
playlist play 11.10.1996 - İftira Atmak,Evlenmek,Abdestin Fazileti 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 32 playlist like
playlist play 11.11.1994 - Ahir Zamanda Cahillik,Cihat Etmek,Emri Maruf,Sünnete ve Kuran'a Uymak 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 28 playlist like
playlist play 11.12.1998 - Mescid Yaptırmak,Meleklerin Girmedikleri Evler,Ömürün Kıymeti 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 33 playlist like
playlist play 12.01.1996 - Dünya Kaygısının Nelere Sebep Verdiği,Ahireti Düşünmek 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 28 playlist like
playlist play 12.02.1999 - Cihadın Önemi, Cihada Yakın Ameller, Oruç Tutmak, Her Sene Hacca Gitmek 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 46 playlist like
playlist play 12.03.1999 - İtikafın Sevabı,Allahı Zikretmek,Çocuklar Arasında Adalet,Miras,Koca ve Anne Hakkı 08.05.2020 playlist oku playlist ekle 33 playlist like
playlist play 12.04.1996 - Cihadın Fazileti, Hacda Sabırlı Olmak, İyi Niyetin Kıymeti 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 32 playlist like
playlist play 12.05.2000 - Emanet,Doğruluk,Komşu,Sadaka,Vakıf,Lanetleme,İçki 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 27 playlist like
playlist play 12.06.1998 - Toplum Hayatının Önemi 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 41 playlist like
playlist play 12.07.1996 - Komşuluk Hakkı,Güzel Ahlak,Akıllı İnsan 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 30 playlist like
playlist play 12.09.1997 - Anne Babaya İtaat,Allah ve Peygambere İtaat,Allah'ın Rahmet Edeceği Kimseler,Hayır Söylemek 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 48 playlist like
playlist play 12.11.1993 - Cuma Gününün Faziletleri, Temizlenmek, Camiye Erken Gitmek, Cuma Günü Salavat-ı Şerife Getirmek 25.10.2019 playlist oku playlist ekle 37 playlist like
playlist play 12.12.1997 - Endonezya, Jakarta,Peygamber Efendimizin Sıfatları, Cennet-Cehennem 10.07.2020 playlist oku playlist ekle 33 playlist like
playlist play 12.12.1997 - Endonezya-Jakarta, Şaban 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 35 playlist like
playlist play 13.01.1995 - Gönlün Önemi ve Gönül Kırmamaya Dikkat Etmek 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 31 playlist like
playlist play 13.02.1998 - İnanç Özgürlüğü,Tercihler,Ümmetten Bozulmayacak Olanlar,İçkinin İçilmesi,Sunulması, Allah'ın Gazabı 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 39 playlist like
playlist play 13.03.1998 - Kurban ve Arife Orucu, Cemaatle Namaz, Nafile Oruçlar 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 33 playlist like
playlist play 13.10.1995 - Karadeniz Gezisi,Cenneti İsteyip Ona Göre Çalışma Yapmak 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 21 playlist like
playlist play 13.11.1998 - Miraç Kandili 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 31 playlist like
playlist play 14.01.2000 - Deccal, Kehf Sûresi,Hz.İsâ'nın Yeryüzüne İnmesi,Alimlerin Şerefi 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 32 playlist like
playlist play 14.02.1997 - Antalya,Aile Eğitimi,Hicret Etmek 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 36 playlist like
playlist play 14.03.1997 - Cahillik,Akıl Zenginliği,Tefekkür,Cennete Giremeyecek Kişiler 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 45 playlist like
playlist play 14.04.1995 - Kötü Huyun Ameli Bozması,Hased 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 32 playlist like
playlist play 14.04.2000 - Aşure Gününde Oruç, Alışveriş Yapmak 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 25 playlist like
playlist play 14.05.1999 - Adaletli Olmak,Cehennem,Çocuk ve Eş İmtihanımız,Adaletli Olmak 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 34 playlist like
playlist play 14.06.1996 - İlim Öğrenmek,Hoca ve Talebe 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 23 playlist like
playlist play 14.07.2000 - Anne Babasının İhtiyacını Görmek, Allah İçin Sevmek, Zahidin Özellikleri 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 40 playlist like
playlist play 14.10.1994 - Marifetullah,Arif Olmanın Özellikleri 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 27 playlist like
playlist play 14.11.1997 - Mehmed Zahid Kotku,Gerçek Akıllı İnsan,Nefsi Terbiye Etmek,Evliyaların Anılması 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 30 playlist like
playlist play 15.01.1999 - Kadir Gecesi Geçti,Ramazanda Zekat ve Fitre Vermek 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 27 playlist like
playlist play 15.05.1998 - Belaların Gelmesi ve Sebebleri,Lailaheillallah Demek,Kardeşinin İhtiyaçlarını Görmek 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 47 playlist like
playlist play 15.08.1997 - Peygamber Efendimiz Özellikleri,Ahlakı,Şefakati,Hanımlarına Davranışı 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 31 playlist like
playlist play 15.10.1999 - Dua,Salavat,Doğru Söz Söylemek,Sıla-i Rahim 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 32 playlist like
playlist play 15.11.1996 - Recep Ayının Faziletleri,Kuran Okumak,Kalp ve Dil Temizliği 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 27 playlist like
playlist play 15.12.1995 - Allaha ve Peygamberimize Kendimizi Sevdirmek,Emanete Riayet 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 32 playlist like
playlist play 15.12.2000 - Kadir Gecesi,Şehitler,Sıddıklar Gibi Kimseler,Tervaih 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 31 playlist like
playlist play 16.01.1998 - Ramazanda İtikafa Girmenin Sevabı 08.05.2020 playlist oku playlist ekle 25 playlist like
playlist play 16.05.1997 - Muharrem, Aşure Günün Önemi, Orucunun Fazileti, Muharremde Neler Yapılmalı 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 28 playlist like
playlist play 16.06.1995 - Okul Yaz Tatilini İyi Değerlendirmek 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 23 playlist like
playlist play 16.07.1999 - Allah ve Resulune İtaat,Yöneticiler,Zikir Ehli 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 45 playlist like
playlist play 16.08.1996 - Gıybet,Tartışmaya Girmemek,Çok Konuşmamak,Helal Kazanç 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 42 playlist like
playlist play 16.12.1994 - Kanaatkar Olmak,Söylenenle Yapılanın Bir Olması,Sadaka Vermek 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 22 playlist like
playlist play 17.01.1997 - Evliyaların Önemi 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 36 playlist like
playlist play 17.02.1999 - Müslümanlara Yardım, Dua 18.12.2020 playlist oku playlist ekle 37 playlist like
playlist play 17.03.1994 - Ramazan Bayramı Sonrası,Zikir,Şükür,Eş Seçiminin Önemi,Arkadaş 08.05.2020 playlist oku playlist ekle 25 playlist like
playlist play 17.03.2000 - Kurban Bayramı, Bayram Gecelerinin İhyası 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 30 playlist like
playlist play 17.04.1998 - Haccın Önemi, Ziyaret Edilecek Mescitler, Toplumsal Durumlar 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 29 playlist like
playlist play 17.05.1996 - Yarın Hicri Yıl, Hilali Gözlemlemek, Müslümanlara Düşen Vazifeler 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 34 playlist like
playlist play 17.06.1994 - Tatili Değerlendirme 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 19 playlist like
playlist play 17.09.1999 - Adaletli Hükmetmek,Amel-i Salihada Acele Etmek,Deccal 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 26 playlist like
playlist play 17.10.1997 - Tevhidin Faziletleri,Doğru İnanç,Temizlik,Müslüman Kardeşine İyilik Etmek 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 28 playlist like
playlist play 17.11.1995 - Allah'a ve Rasulullah'a Yakın Olmak,Cihat ve İlim Ehli Olmak 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 29 playlist like
playlist play 17.11.2000 - Allahı Zikretmek, Ölümü Düşünmek 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 35 playlist like
playlist play 18.02.2000 - Kuranın önemi_kuran ögrenmenin önemi 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 31 playlist like
playlist play 18.04.1997 - Kurban Bayramı, Salatu Selam, Ziyaret Etmek, Sadaka Vermek 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 29 playlist like
playlist play 18.06.1999 - Şehit Olmak,Ayetel Kürsi ve İhlas Suresinin Faziletleri 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 35 playlist like
playlist play 18.07.1997 - Hac, Müslümanlar 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 46 playlist like
playlist play 18.08.1995 - Peygamber Efendimizin Şefaati,Merhameti,Paylaşımcı Olmak,Aile Sevgisinin Önemi 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 29 playlist like
playlist play 18.08.2000 - İyiliği Hor Görmemek, İmanın Tadı,Munakasa, Cennet, Cehennem 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 18 playlist like
playlist play 18.10.1996 - Kadın ve Erkekte Kıyafet Ölçüsü,İlimin Önemi,Hastalığın Sevabı 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 47 playlist like
playlist play 19.01.1996 - Berat Kandili,Ramazana Yaklaşırken Dikkat Edilecekler 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 33 playlist like
playlist play 19.01.2001 - Allahın Sevdiği Haller, Hakla İyi Geçinmek 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 32 playlist like
playlist play 19.03.1999 - Cihat, Zilhiccenin 10'u Değerlendirmek, Zilhiccenin İçinde, Cihat 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 22 playlist like
playlist play 19.04.1996 - Haccın Faziletleri,Hacının Şefaati 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 29 playlist like
playlist play 19.05.2000 - Peygamber Efendimizin Saçını Ağartan Sûreler,Şehidler 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 24 playlist like
playlist play 19.06.1998 - Cihat, Dünyanın Kıymetsizliği,Afiyet İstemek,Zikir 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 42 playlist like
playlist play 19.07.1996 - Özgürlük Anlayışı,Eşler Arası İletişim,Muhabbet,Anne Babanın Çocuguna Bakması 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 32 playlist like
playlist play 19.08.1994 - Peygamber Efendimizin Doğumu ve Vefatı 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 23 playlist like
playlist play 19.09.1997 - Dili Tutmak,Susulacak ve Konuşulacak Yerler,İlim ile Amil Olmak,Zamanın Kıymetini Bilmek 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 49 playlist like
playlist play 19.11.1999 - Kabir Ehline Yapılacaklar,Ahde Vefa,Haramdan Sadaka Vermek,Tevbe Etmek 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 29 playlist like
playlist play 19.12.1996 - Şaban Ayındayız,Allahın Lütfuna,Kaderine,Rızka Rıza 19.03.2021 playlist oku playlist ekle 21 playlist like
playlist play 19.12.1997 - Doğru İnanç,Allah'a İtaat,Rasulullah'ın Namazı,Nimetlere Şükür,Dünya Müslümanlarını Unutmamak 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 27 playlist like
playlist play 20.01.1995 - Hayır İşlemek,Hayra Vesile Olmak,Şerden Sakınmak 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 35 playlist like
playlist play 20.02.1998 - Ramazan Sonrası Dikkat Edilecek Şeyler,Cihat 08.05.2020 playlist oku playlist ekle 28 playlist like
playlist play 20.03.1998 - Cennet Ehline İkramlar ve Alimin Önemi,Allahuteala 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 20 playlist like
playlist play 20.06.1997 - Hz. Ali,Kulluk,Dünyaya Rağbet Etmek,Ahiret,Cehennem 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 32 playlist like
playlist play 20.07.2000 - Fitne Zamanı Hayırlı Amellere Sarılmak,Toplum Ahlakı,Sadaka,Zekat,Buğz Etmek 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 28 playlist like
playlist play 20.08.1999 - Zikirin Faydaları,Tatil,Kur'an Kursu,Fakih Olmak 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 34 playlist like
playlist play 20.10.2000 - Dünya Ve Ahiret İçin Çalışmak,Hastanın Duası 20.11.2020 playlist oku playlist ekle 13 playlist like
playlist play 20.11.1998 - Ahir Zaman Haramdan Mal Kazanmak,Müslümanın Arıya Benzemesi 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 28 playlist like
playlist play 21.01.2000 - Cihadın Fazileti,Mücâhidin Cennetteki Derecesi,Bir Gaziye Yardımcı Olmak,Şehide Mükafat 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 30 playlist like
playlist play 21.02.1997 - İnsanların Hayırlısı,Ramazanda Zekat,Ayet-el Kürsi 08.05.2020 playlist oku playlist ekle 40 playlist like
playlist play 21.03.1997 - Amil ile Abid Arasındaki Fark,Tövbe,Zikir 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 31 playlist like
playlist play 21.04.2000 - Nefse Uymak,Allah Rızası İçin Öfkelenmek,Allah Rızası İçin Yaşamak 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 43 playlist like
playlist play 21.06.1996 - Salavatın Faziletleri,Mütevazi Olmak,Cematin Önemi,Avlanmanın Sakıncaları 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 28 playlist like
playlist play 21.07.1995 - Sabır ve Şükür,Kuran'a İtaat Mükafatları,Cennete Dört Vesile 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 60 playlist like
playlist play 21.07.2000 - Salih Amellere Koşmak,Gece Karanlığı Gibi Fitneler Olması 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 25 playlist like
playlist play 21.10.1994 - Ölümü Hatırlamak,İbret Almak,Nasihat, Başkasının Ayıbına Bakmamak 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 28 playlist like
playlist play 21.11.1997 - Zulmetmek,Affetmek,Hidayet,Hamdetmek 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 37 playlist like
playlist play 22.01.1999 - Ramazandan Sonra,Şevval Orucu,Kurban Arifesi,Nafile Oruçlar 08.05.2020 playlist oku playlist ekle 44 playlist like
playlist play 22.05.1998 - Dilin Önemi, Haktan Yana Olmak,Uzun Ömürlü Müminin Değeri 25.12.2020 playlist oku playlist ekle 31 playlist like
playlist play 22.08.1997 - Mücahit, Hurafeler,Sılayı Rahim Yapmak,Emirlerin,Yöneticilerin Veballeri 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 43 playlist like
playlist play 22.10.1999 - Ölüm Sonrası 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 40 playlist like
playlist play 22.11.1996 - Ticaret,Helal-Haram Kazanç,İlim Talep Etmenin Niyeti,Komşuluk 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 40 playlist like
playlist play 22.12.1995 - Allahın Kudreti, İslamın Güzelliği 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 34 playlist like
playlist play 22.12.2000 - Cihat,İlimin Önemi,Kadir Gecesi Temennileri 08.05.2020 playlist oku playlist ekle 43 playlist like
playlist play 23.02.1996 - Ramazan Bayramının Son Günü 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 37 playlist like
playlist play 23.04.1999 - Kurana Bağlılık,Sadaka,Yardımlaşma,Anne Babayı Hoşnut Etmek,Birlik ve Beraberlik 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 34 playlist like
playlist play 23.05.1997 - Gıybet,İftira,Dedikodu,Müslümanın Heybeti 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 29 playlist like
playlist play 23.07.1999 - Mağfiret İstemek,Tevbe,İman Kıymeti,Allah'ın Hoşlandığı Kimseler 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 34 playlist like
playlist play 23.08.1996 - İlim Öğrenmek,Affedilmek,Genç Kuran Öğrenmek,Hadis Öğrenmek 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 42 playlist like
playlist play 24.01.1997 - Allah Rızası,Ramazandan Sonraki Halimiz,Ayet el-Kürsi,Keramet 08.05.2020 playlist oku playlist ekle 38 playlist like
playlist play 24.02.1995 - Ramazandan Sonra Halimizi Muhafaza Etmek 08.05.2020 playlist oku playlist ekle 27 playlist like
playlist play 24.03.1995 - Mazluma Yardım,Müslüman Kardeşliği,Yardım Etmek,Dertlenmek 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 35 playlist like
playlist play 24.09.1999 - Mazlumun Duası,Günahlar,Kötü Arkadaş 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 37 playlist like
playlist play 24.12.1993 - İlmin ve Alimin Önemi ve İbadetin Anlamı, Yeryüzünün Işıkları, Varisleri 25.10.2019 playlist oku playlist ekle 28 playlist like
playlist play 24.12.1998 - Oruçlunun Duası 08.05.2020 playlist oku playlist ekle 30 playlist like
playlist play 25.02.2000 - Allah Bir Kavmin Hayrını İsterse Alimleri Çogaltır,İyi ve Kötü Kavimler,Misafirin Önemi 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 22 playlist like
playlist play 25.03.1994 - İlimin Önemi,İlimin Mükafatı,Bahar Ayına Giriyoruz Geçiyor 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 23 playlist like
playlist play 25.04.1997 - Haccın Muhteşemliği, Hacdan Sonra, Şehit Mertebeleri 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 36 playlist like
playlist play 25.06.1999 - Bidatçiye Hürmet,İdarecilerin Vasıfları,Merhamet Etmek 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 31 playlist like
playlist play 25.07.1997 - Mü'min Kardeşe Sevgiyle Bakmak,Evde Namaz,Kuran'ı Anlamak,Sabretmek 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 18 playlist like
playlist play 25.08.1995 - Akra,İlahi Ente Maksudi ve Ridaike Matlubi, Müslümanların Genel Durumu 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 28 playlist like
playlist play 25.08.2000 - Fitne Zamanında Güzel Kulluk,Sünnete Sarılmanın Karşılığı 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 29 playlist like
playlist play 25.10.1996 - İçi Temizlemek, Ahiret İçin Hazırlanmak 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 47 playlist like
playlist play 26.01.2001 - Kabir, Kıyamet Alametleri, Müslümanca Yaşamak 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 36 playlist like
playlist play 26.02.1999 - Allah'ın Sevdiği Davranışlar Namazı Kabul Olanlar,Kulluğu Güzel Yapmak 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 55 playlist like
playlist play 26.03.1999 - Zilhiccenin 10 Günü, Arefe ve Aşure Orucu, Bayram Günü 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 20 playlist like
playlist play 26.04.1996 - Hac Hadisleri, Zekat, Hacıların Duası, Arefe Orucu 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 33 playlist like
playlist play 26.05.1995 - Hicri Yıl Geliyor, Aşurede Olan Olaylar, Hicri Yılda Oruç Tutmak 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 25 playlist like
playlist play 26.05.2000 - İlim ve Alimin Önemi,Alimin Vefatı 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 36 playlist like
playlist play 26.06.1998 - Helal Kazanç,İhtiyacını Görmek,Darlıktan Sonra Kurtuluş,İkram Etmek 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 33 playlist like
playlist play 26.07.1996 - Mevlid Kandili,Peygamber Efendimiz'in Soyu,Özellikleri,Peygamber Sevgisi 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 57 playlist like
playlist play 26.08.1994 - Allah 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 31 playlist like
playlist play 26.09.1997 - Allah'ın Sevmedikleri - Sevgide ve Buğzda Aşırıya Kaçmak,Mal Eş ve Evlattan İmtihan,Kalpler Allah'ın Elinde 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 45 playlist like
playlist play 26.11.1999 - Büyük Konuşmak,İnşallah Demek,Edep,Yasin Suresi 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 40 playlist like
playlist play 26.12.1997 - Ramazan Öncesi Yapılması Gerekenler 08.05.2020 playlist oku playlist ekle 35 playlist like
playlist play 27.02.1998 - Müslüman Kardeşine Yardım Etmek 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 24 playlist like
playlist play 27.05.1994 - Haccın Önemi, Alimin Abide Üstünlüğü, Cumanın Faziletleri 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 20 playlist like
playlist play 27.06.1997 - Musibetin Sebepleri,Zekatın Önemi,Allah Bir Topluma Gazap Etmişse Bunun İşaretleri 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 45 playlist like
playlist play 27.09.1996 - Toplumu Düzeltmek,Azap,Umumi Gelir,Günah İşleyenleri İkaz Etmek 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 37 playlist like
playlist play 27.10.1995 - Zikrin Faydaları,Toplumda İyiliği Yaymak,Topluma Karşı Görevler,Kardeşi Sevindirmek 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 20 playlist like
playlist play 27.10.2000 - Kardeşini Kendisine Tercih Etmek,Haksız Kazanç,Ölümden İbret Alın 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 30 playlist like
playlist play 28.01.2000 - Gaziye Yardım Etmek,Mescid Yapmak,Müslümana Yardım Etmek 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 27 playlist like
playlist play 28.02.1997 - Peygamber Efendimize İtaat,Kuran-ı Kerim Okumak,Cennet, Cehennem,Allah'ı Zikretmek 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 34 playlist like
playlist play 28.03.1997 - Faiz, Zina 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 29 playlist like
playlist play 28.04.2000 - Hasta Ziyareti,Belalara Sabır,Rıza,Müslümana Yardım 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 37 playlist like
playlist play 28.05.1999 - İslamın Küfre Galip Gelmesi,Zaferler,İslamın Yayılması Yeni Fetihler 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 30 playlist like
playlist play 28.06.1996 - Allah'ın Cömert Olması,Alimin Önemi,Cömertliğin Çeşitleri 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 26 playlist like
playlist play 28.07.2000 - Allah'ın Sevdiği ve Kızdığı İşler,Tevbekâr Genç Günahkar Yaşlı,Cuma Gününde Yapılacaklar 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 30 playlist like
playlist play 28.11.1997 - İmanı Korumak,Müslümanın Hali,Recep Ayının Son Günleri 12.03.2021 playlist oku playlist ekle 35 playlist like
playlist play 29.01.1999 - Allahın Rızasını Gözetmek,Müslüman Akıllı Olmalı,İslama Hizmet 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 37 playlist like
playlist play 29.03.1996 - Peygamber Efendimizin Şemaili,Merhameti,Adetleri 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 37 playlist like
playlist play 29.04.1994 - İyilik ve Kötülükte Niyetin Önemi,Nefisle Mücadele 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 28 playlist like
playlist play 29.05.1998 - Cihat, İstanbul'un Fethi 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 41 playlist like
playlist play 29.08.1997 - Cehennemde Cennette Ebedi Kalmak,İslam'ı Diyar Diyar Yaymak,Tahrif Olmuş Dinler,Tulu Emel Olmak 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 41 playlist like
playlist play 29.10.1999 - Peygamber Efendimizi Görmek İstemek,Allah Sevgisi ve Merhamet,İslamı Yaymak,Sadaka ve Dua,Cennet Ehli 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 24 playlist like
playlist play 29.12.1995 - Rüyaların Önemi,Rüyaların Hakikati 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 28 playlist like
playlist play 29.12.2000 - Ramazan Bayramı, Ramazan Sonrası Durum, Alimlerin Önemi 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 39 playlist like
playlist play 30.01.1998 - Ramazan Bayramı, Ramazandan Sonra İbadetlere Devam Etmek 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 32 playlist like
playlist play 30.04.1999 - Müslümanın Temiz Olması,Melekler,Hocaya ve Öğrenciye Saygı 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 39 playlist like
playlist play 30.06.2000 - Sabır ve Takva,Allah'a Tevekkül Etmek,İlim Öğrenirken Ölen Kimse 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 26 playlist like
playlist play 30.08.1996 - İstihare, İstişare Yapmak,Yolculuk,Tevbe Duası 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 44 playlist like
playlist play 30.12.1994 - Gıybet,Haramlardan Sakınma,İlmiyle Amel Etmek ve Dünyaya Tamah Etmemek 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 23 playlist like
playlist play 31.01.1997 - Aşrul Evahir,Ramazanın Son On Günü,Kadir Gecesini Değerlendirmek 03.12.2019 playlist oku playlist ekle 35 playlist like
playlist play 31.03.1993 - Günah İşleyeni Engellememek, İyi İşlere Vesile Olmak 25.10.2019 playlist oku playlist ekle 35 playlist like
playlist play 31.05.1996 - Müslüman Kardeşine Yardım Etmek,Borçluya Mühlet Tanımak,İstiğfar Etmek,La Havle ve La Kuvvete 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 41 playlist like
playlist play 31.10.1997 - Tüm İnsanlığa Merhamet,Cömertlik,Cesurluk,Huysuzluk ve Cimrilik 02.12.2019 playlist oku playlist ekle 27 playlist like
playlist play 31.12.1997 - Ramazanın İlk Günleri 08.05.2020 playlist oku playlist ekle 36 playlist like
Kabe
Canlı Yayın
Şuan canlı Yayın
Söz Ola
AKRA CANLI
 / 
close icon close icon
AKRA CANLI
Söz Ola
Söz Ola Add Icon volume up
 / 
Canlı Yayın
fast rewind
fast forward
Playlist
Bu özelliği kullanabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir
  
Fikrini Paylaş
TAAHHÜTNAME

Hazırlamış olduğum ve sitenize gönderdiğim/ teslim ettiğim, tamamen orjinal ve bana ait olan, projemin/görüntü veya kaydımın, AKRA MEDİA tarafından kendisine ait kablolu/karasal/uydu, şifreli/şifresiz, free/paralı TV, video, DVD, VCD,VHS ,radyo, kaset, sinema ve sair mevcut yada ortaya çıkacak her türlü İşaret, ses ve /veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkı ve tüm internet siteleri ve sosyal medya platformlarında yayınlamasına, çoğaltma hakkı, yayma hakkı, işleme hakkı ve temsil hakkının kullanılmasına süresiz olarak müsaade ediyorum.

Projemin/görüntü veya kaydımın, bant, CD, VCD, DVD, GSM, MP3 Player, dijital kayıt vb. tüm yollarla kayıt, çoğaltma ve dağıtım haklarını, bilişim veya iletişim ortamında görüntülenmesini, iletilmesini, okunmasını, izlenmesini, dinlenmesini vb. interaktif veya normal CD, VCD, DVD, GSM, MP3 Player vb. şekilde basılarak veya ses kayıtlarının metin haline getirilip kitap olarak piyasaya sunulmasını sağlayacak her türlü materyal üzerine kaydı ile çoğaltılması, kullanılması, işlenmesi, yeniden ve genişletilmiş şekilde sesli, yazılı ya da görüntülü yayın haklarını, bu suretle de çoğaltılarak kullanılması, dağıtılması, pazarlanması vb. fikri, mali ve manevi haklarımın tamamını, programda gerekli görülen değişiklikleri yapma haklarımı bila bedel olacak şekilde, AKRA.MEDİA sitesine ve bu site'nin yetkilisi ve sahiplerine devir ve temlik ettiğimi, beyan, kabul ve taahhüt ederim.

Şehir Seçin
Close