İlke ve Değerlerinden Ödün Vermeden
Özgür Yayın Platformu Olarak Kalsın Diye
İmsak05:45 Güneş07:10 Öğle12:55 İkindi15:58 Akşam18:29 Yatsı19:48
Hava - Yağmurlu 18°C Nem %88
Türkçe
10 Rebi'ül-evvel 1443 16 Ekim 2021 Cumartesi
Giriş Yap

Kur’an-ı Kerim Meali - Sûre

“Allah’ı tanımak Kur’an’ı tanımakla olur, Kur’an’ı tanımak ise lafzını okumak, ilke ve esaslarını hayata geçirmekle mümkündür.” Feyzü’l Furkan Kur'an-ı Kerim Meali.


Kayıtlar
Başlık Paylaş Oku Ekle Süre Beğen
001.Fatiha Sûresi 4
002.Bakara Sûresi 180
003.Al-i İmran Sûresi 103
004.Nisa Sûresi 99
005.Maide Sûresi 68
006.En'am Sûresi 76
007.Araf Sûresi 82
008.Enfal Sûresi 33
009.Tevbe Sûresi 54
010.Yunus Sûresi 40
011.Hûd Sûresi 41
012.Yusuf Suresi 38
013.Rad Sûresi 15
014.İbrahim Sûresi 22
015.Hicr Sûresi 16
016.Nahl Sûresi 45
017.İsra Sûresi 34
018.Kehf Sûresi 33
019.Meryem Sûresi 21
020.Tâhâ Sûresi 25
021.Enbiyâ Sûresi 21
022.Hac Sûresi 30
023.Müminun Suresi 22
024.Nur Sûresi 22
025.Furkan Sûresi 21
026.Şuâra Sûresi 27
027.Neml Sûresi 22
028.Kasas Sûresi 32
029.Ankebut Sûresi 24
030.Rum Suresi 17
031.Lokman Sûresi 10
032.Secde Sûresi 6
033.Ahzab Sûresi 24
034.Sebe Sûresi 16
035.Fâtır Sûresi 15
036.Yâsîn Sûresi 16
037.Sâffât Sûresi 21
038.Sâd Sûresi 16
039.Zumer Sûresi 27
040.Mümin Sûresi 24
041.Fussilet Sûresi 17
042.Şura Sûresi 18
043.Zuhruf Sûresi 18
044.Duhân Sûresi 7
045.Câsiye Sûresi 10
046.Ahkâf Sûresi 15
047.Muhammed Sûresi 13
048.Fetih Sûresi 14
049.Hucurat Sûresi 9
050.Kâf Sûresi 8
051.Zâriyât Sûresi 8
052.Tûr Sûresi 8
053.Necm Sûresi 9
054.Kamer Sûresi 8
055.Rahman Sûresi 9
056.Vâkıa Sûresi 11
057.Hadîd Sûresi 15
058.Mücadele Sûresi 10
059.Haşr Sûresi 11
060.Mümtehine Sûresi 7
061.Saff Sûresi 5
062.Cuma Sûresi 5
063.Munafikûn Sûresi 4
064.Tegâbun Sûresi 5
065.Talâk Sûresi 6
066.Tahrim Sûresi 6
067.Mülk Sûresi 7
068.Kalem Sûresi 7
069.Hakka Sûresi 5
070.Meâric Sûresi 4
071.Nûh Sûresi 5
072.Cin Sûresi 5
073.Müzzemmil Sûresi 5
074.Müddesir Sûresi 6
075.Kıyamet Sûresi 4
076.İnsan Sûresi 6
077.Mürselât Sûresi 4
078.Nebe Sûresi 4
079.Naziat Sûresi 5
080.Abese Sûresi 4
081.Tekvir Sûresi 3
082.İnfitar Sûresi 2
083.Mutaffifîn Sûresi 4
084.İnşikâk Sûresi 2
085.Burûc Sûresi 2
086.Târık Sûresi 2
087.Ala Sûresi 2
088.Ğaşiye Sûresi 1
089.Fecr Sûresi 3
090.Beled Suresi 2
091.Şems Sûresi 2
092.Leyl Sûresi 2
093.Duha Sûresi 1
094.İnşirah Sûresi 1
095.Tîn Sûresi 2
096.Alak Sûresi 3
097.Kadir Sûresi 1
098.Beyyine Sûresi 2
099.Zilzal Sûresi 1
100.Adiyat Sûresi 1
101.Kâria Sûresi 1
102.Tekasür Sûresi 2
103.Asr Sûresi 1
104.Hümeze Sûresi 1
105.Fil Sûresi 1
106.Kureyş Sûresi 0
107. Mâûn Sûresi 0
108.Kevser Sûresi 2
109.Kafirûn Sûresi 2
110.Nasr Sûresi 0
111.Tebbet Sûresi 1
112.İhlas Sûresi 1
113.Felak Sûresi 1
114.Nas Suresi 0
Canlı Yayın
Kur’an-ı Kerim Meali - 2 - Dipnotsuz
AKRA CANLI
 / 
AKRA CANLI
Kur’an-ı Kerim Meali - 2 - Dipnotsuz
 / 
Canlı Yayın
Playlist
Bu özelliği kullanabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir
  
Fikrini Paylaş
TAAHHÜTNAME

Hazırlamış olduğum ve sitenize gönderdiğim/ teslim ettiğim, tamamen orjinal ve bana ait olan, projemin/görüntü veya kaydımın, AKRA MEDİA tarafından kendisine ait kablolu/karasal/uydu, şifreli/şifresiz, free/paralı TV, video, DVD, VCD,VHS ,radyo, kaset, sinema ve sair mevcut yada ortaya çıkacak her türlü İşaret, ses ve /veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkı ve tüm internet siteleri ve sosyal medya platformlarında yayınlamasına, çoğaltma hakkı, yayma hakkı, işleme hakkı ve temsil hakkının kullanılmasına süresiz olarak müsaade ediyorum.

Projemin/görüntü veya kaydımın, bant, CD, VCD, DVD, GSM, MP3 Player, dijital kayıt vb. tüm yollarla kayıt, çoğaltma ve dağıtım haklarını, bilişim veya iletişim ortamında görüntülenmesini, iletilmesini, okunmasını, izlenmesini, dinlenmesini vb. interaktif veya normal CD, VCD, DVD, GSM, MP3 Player vb. şekilde basılarak veya ses kayıtlarının metin haline getirilip kitap olarak piyasaya sunulmasını sağlayacak her türlü materyal üzerine kaydı ile çoğaltılması, kullanılması, işlenmesi, yeniden ve genişletilmiş şekilde sesli, yazılı ya da görüntülü yayın haklarını, bu suretle de çoğaltılarak kullanılması, dağıtılması, pazarlanması vb. fikri, mali ve manevi haklarımın tamamını, programda gerekli görülen değişiklikleri yapma haklarımı bila bedel olacak şekilde, AKRA.MEDİA sitesine ve bu site'nin yetkilisi ve sahiplerine devir ve temlik ettiğimi, beyan, kabul ve taahhüt ederim.

Şehir Seçin