İlke ve Değerlerinden Ödün Vermeden
Özgür Yayın Platformu Olarak Kalsın Diye
Akşam19:51 Yatsı21:18 İmsak04:43 Güneş06:15 İşrak06:55 Öğle13:09 İkindi16:52
Hava - Hava durumuAçık 23°C Nem %42
Türkçe
7 Şevval 1445 16 Nisan 2024 Salı
7 Şevval 1445
İkindi
16:52
Akşam
19:51
Yatsı
21:18
İmsak
04:43
Güneş
06:15
İşrak
06:55
Öğle
13:09
Giriş Yap

Rehber ve kılavuz, insanlığın kurtarıcısı

Özel Haber
Özel Haber
12.05.2023    |

Allah-u Teàlâ Hazretleri lütfuyla, keremiyle, rahmetiyle, insanoğlunu yarattığı zamandan beri rehbersiz bırakmamıştır.

Asırlar boyunca insanoğulları var oldukça, yaşadıkça, onlar doğru yolu görsünler, bulsunlar, iyi kulluk yapsınlar; birbirleriyle insânî münâsebetleri güzel olsun, hem dünyaları hem ahiretleri ma'mur olsun diye, Allah-u Teàlâ Hazretleri nice mübarek kullarını, seçkin kullarını peygamber göndermiştir.

İlk insan Hz. Adem (AS) aynı zamanda ilk peygamberdir. Hz. İbrâhim (AS) Hz. Nuh(AS), Hz. Mûsâ (AS) Hz.Hârun (AS) Hz. İsâ (AS) bu peygamberlerin bazılarıdır.

Bu peygamberlerin sonuncusu ahir zaman peygamberi, efendimiz, serverimiz, önderimiz Muhammed i Mustafâ (SAS)'dir. 

Adem (AS) 'ı yaratan ve asırlar boyu nice peygamberler gönderen Allah-u Teàlâ Hazretleri, en son peygamber olarak, ahir zaman peygamberi olarak Peygamber-i Zîşânımızı göndermiş ve bundan önceki peygamberlere inen melekler de ona da inerek, vahiy yoluyla Allah'ın emirlerini, yasaklarını getirmiştir. 

Kur'an (القرآن) kelimesi, Arapça “kara’e” (قرأ) fiil kökünden “okumak, toplamak, bir araya getirmek” anlamına gelir.

Kur`an-ı Kerîm kişilere ve toplumlara, toplumun her kademesine, bütün memleketlerde ve bütün devirlerde insan hayatının bütününe, bütün insanlığa maddî- mânevî yol gösterici ve şifası olan bir rehber, ilahi kelâm ve kullanım kılavuzudur.

“Kur’an; insanlara hidayet (doğru yol) rehberi, doğru yolun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak indirildi.” (Bakara, 2/185).

 

Kur’an’ı Kerim Allah tarafından gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur.

İlahi kitapların en önemli özelliği Allah’ın sözlerinden ibaret olmalarıdır. Kur’ân-ı Kerîm’in  indirilmesiyle bütün dinlerin hükmü ortadan kalkmış, böylece Kur’ân-ı Kerîm, akıl sahiplerinin kıyâmete kadar uyması gereken tek kitap olmuştur. 

Onda bizden önceki ümmetlerin halleri, kıssaları, hikâyeleri; bizden sonra dünyanın ve insanların başına geleceklerin, ahiretin, olacak olanların haberi vardır. Hangi dinin, inancın, dünyadaki hangi kavmin ne kusuru olduğu, Allah katında makbul ve doğru inancın nasıl olması gerektiği onda belirtilmiştir. O bakımdan insanlığın kurtarıcısıdır. 

O, cennetin nasıl kazanılacağını, cehennemden nasıl kurtulunacağını kesin çizgilerle beyan eder. Onu rehber edineni de, cennete götürür.

O, Allah'ın habl-i metîni, nûr-u mübîni, zikr-i hakîmi ve sırât-ı müstakîmidir. Bu kelimeler hadis-i şeriflerden alınmıştır. Habl-i metîn, kuvvetli ipi demek. Yâni çukura düşmüş bir insanın sarılıp da ordan çıkartılmasına, kuyuya düşmüş bir insanın çıkartılmasına sebep olan kuvvetli bir ip gibi. Nûr-u mübîni, ortalığı aydınlatan nurudur. Zikr-i hakîmi, hikmet dolu zikridir. Ve sırât-ı müstakîmidir, yâni Kur'an yolu Allah'ın doğru yoludur.

Diğer bir hadis-i şerifte: El-kur'ânü hüved-devâ' Ebû Nasr vel Kudâî, Ali radıyallahu anh ve kerremallàhu vecheh Efendimiz'den rivayet eylemiş: "Kur'an-ı Kerim devanın ta kendisidir, şifanın ta kendisidir."

Bu şifa fikrî hastalıklara, îtikàdî hastalıklara, kalbî, mânevî hastalıklara şifâ olduğu gibi Kur'an-ı Kerim -çünkü ayetleri hakikatleri isbat ediyor, yanlış fikirlere, günahlara sahip olan insanları doğru yola çekiyor- maddeten de Kur'an-ı Kerim sûreleri, ayetleri okunduğu zaman, hasta olan insanların maddî hastalıklarına da şifâdır. 

İlahi kelamların sonuncusu olan Kur’ân-ı Kerîm, kendisinden önce gönderilen ilâhî kitapları kabul eder, bilgi ve hikmetlerini de içerir. Allah (CC) Kur’ân-ı Kerîm’i Cebrail (AS) isimli bir melek ile Peygamber Efendimiz (SAS)’e indirmiş: “Cebrail hem senden evvelki (kitap)ları aslen tasdik edici, hem de mü’minler için yol gösterici ve müjdeci olarak onu (Kur’an’ı) Allah’ın izniyle senin kalbine indirmiştir.” (Bakara, 2/97).

Kur’an-ı Kerim, İslâm hukukunun ilk ve değişmez kaynağıdır. Allah katında makbul ve doğru inancın nasıl olması gerektiği onda belirtilmiştir.

Kur’an’ı en güzel tanımlayan, ne demek olduğunu anlatan, özelliklerini belirten de şüphesiz bizzat kendisidir. “Bu (Kur’an), kendinden önceki (ilâhî kitap)ları doğrulayan ve (dünyada) şehirlerin anası (olan Mekke) ve çevresindeki (yeryüzündeki insan)ları uyarman için indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Âhirete inananlar, ona (Kur’an’a) da inanırlar ve onlar namazlarına devam ederler.” (En`âm, 92) buyrulmuştur.

Zira Allah’ı (CC) tanımak, Kur’an’ı tanımakla; Kur’an’ı tanımak ise onu okumak, ilke ve esaslarını hayata geçirmekle mümkündür.

Kur’ân-ı Kerîm, yüce Rabbimizin bütün insanlara gönderdiği evrensel, son ve en mükemmel davet ve bildiridir.

Kur’an, hem bu dünyada hem de insanlığın asli yurdu olan ahirette huzur ve saadet anahtarı olan bilgiler içerir. “İşte bu (Kur’an), mübarek bir kitaptır ki onu biz indirdik; ona uyun ve onunla korunun/aykırı davranmaktan sakının ki merhamete eresiniz.” (En`âm, 6/155).