İlke ve Değerlerinden Ödün Vermeden
Özgür Yayın Platformu Olarak Kalsın Diye
İkindi16:11 Akşam18:49 Yatsı20:08 İmsak05:33 Güneş06:58 İşrak07:35 Öğle12:58
Hava - Hava durumuParçalı Bulutlu 20°C Nem %55
Türkçe
8 Rebi'ül-evvel 1444 4 Ekim 2022 Salı
Giriş Yap

Rehber ve kılavuz, insanlığın kurtarıcısı

Özel Haber
Özel Haber
16.03.2022    |

Allah-u Teàlâ Hazretleri lütfuyla, keremiyle, rahmetiyle, insanoğlunu yarattığı zamandan beri rehbersiz bırakmamıştır.

Asırlar boyunca insanoğulları var oldukça, yaşadıkça, onlar doğru yolu görsünler, bulsunlar, iyi kulluk yapsınlar; birbirleriyle insânî münâsebetleri güzel olsun, hem dünyaları hem ahiretleri ma'mur olsun diye, Allah-u Teàlâ Hazretleri nice mübarek kullarını, seçkin kullarını peygamber göndermiştir.

İlk insan Hz. Adem (AS) aynı zamanda ilk peygamberdir. Hz. İbrâhim (AS) Hz. Nuh(AS), Hz. Mûsâ (AS) Hz.Hârun (AS) Hz. İsâ (AS) bu peygamberlerin bazılarıdır.

Bu peygamberlerin sonuncusu ahir zaman peygamberi, efendimiz, serverimiz, önderimiz Muhammed i Mustafâ (SAS)'dir. 

Adem (AS) 'ı yaratan ve asırlar boyu nice peygamberler gönderen Allah-u Teàlâ Hazretleri, en son peygamber olarak, ahir zaman peygamberi olarak Peygamber-i Zîşânımızı göndermiş ve bundan önceki peygamberlere inen melekler de ona da inerek, vahiy yoluyla Allah'ın emirlerini, yasaklarını getirmiştir. 

Kur'an (القرآن) kelimesi, Arapça “kara’e” (قرأ) fiil kökünden “okumak, toplamak, bir araya getirmek” anlamına gelir.

Kur`an-ı Kerîm kişilere ve toplumlara, toplumun her kademesine, bütün memleketlerde ve bütün devirlerde insan hayatının bütününe, bütün insanlığa maddî- mânevî yol gösterici ve şifası olan bir rehber, ilahi kelâm ve kullanım kılavuzudur.

“Kur’an; insanlara hidayet (doğru yol) rehberi, doğru yolun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak indirildi.” (Bakara, 2/185).

Kur’an’ı Kerim Allah tarafından gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur.

İlahi kitapların en önemli özelliği Allah’ın sözlerinden ibaret olmalarıdır. Kur’ân-ı Kerîm’in  indirilmesiyle bütün dinlerin hükmü ortadan kalkmış, böylece Kur’ân-ı Kerîm, akıl sahiplerinin kıyâmete kadar uyması gereken tek kitap olmuştur. 

Onda bizden önceki ümmetlerin halleri, kıssaları, hikâyeleri; bizden sonra dünyanın ve insanların başına geleceklerin, ahiretin, olacak olanların haberi vardır. Hangi dinin, inancın, dünyadaki hangi kavmin ne kusuru olduğu, Allah katında makbul ve doğru inancın nasıl olması gerektiği onda belirtilmiştir. O bakımdan insanlığın kurtarıcısıdır. 

O, cennetin nasıl kazanılacağını, cehennemden nasıl kurtulunacağını kesin çizgilerle beyan eder. Onu rehber edineni de, cennete götürür.

O, Allah'ın habl-i metîni, nûr-u mübîni, zikr-i hakîmi ve sırât-ı müstakîmidir. Bu kelimeler hadis-i şeriflerden alınmıştır. Habl-i metîn, kuvvetli ipi demek. Yâni çukura düşmüş bir insanın sarılıp da ordan çıkartılmasına, kuyuya düşmüş bir insanın çıkartılmasına sebep olan kuvvetli bir ip gibi. Nûr-u mübîni, ortalığı aydınlatan nurudur. Zikr-i hakîmi, hikmet dolu zikridir. Ve sırât-ı müstakîmidir, yâni Kur'an yolu Allah'ın doğru yoludur.

Diğer bir hadis-i şerifte: El-kur'ânü hüved-devâ' Ebû Nasr vel Kudâî, Ali radıyallahu anh ve kerremallàhu vecheh Efendimiz'den rivayet eylemiş: "Kur'an-ı Kerim devanın ta kendisidir, şifanın ta kendisidir."

Bu şifa fikrî hastalıklara, îtikàdî hastalıklara, kalbî, mânevî hastalıklara şifâ olduğu gibi Kur'an-ı Kerim -çünkü ayetleri hakikatleri isbat ediyor, yanlış fikirlere, günahlara sahip olan insanları doğru yola çekiyor- maddeten de Kur'an-ı Kerim sûreleri, ayetleri okunduğu zaman, hasta olan insanların maddî hastalıklarına da şifâdır. 

İlahi kelamların sonuncusu olan Kur’ân-ı Kerîm, kendisinden önce gönderilen ilâhî kitapları kabul eder, bilgi ve hikmetlerini de içerir. Allah (CC) Kur’ân-ı Kerîm’i Cebrail (AS) isimli bir melek ile Peygamber Efendimiz (SAS)’e indirmiş: “Cebrail hem senden evvelki (kitap)ları aslen tasdik edici, hem de mü’minler için yol gösterici ve müjdeci olarak onu (Kur’an’ı) Allah’ın izniyle senin kalbine indirmiştir.” (Bakara, 2/97).

Kur’an-ı Kerim, İslâm hukukunun ilk ve değişmez kaynağıdır. Allah katında makbul ve doğru inancın nasıl olması gerektiği onda belirtilmiştir.

Kur’an’ı en güzel tanımlayan, ne demek olduğunu anlatan, özelliklerini belirten de şüphesiz bizzat kendisidir. “Bu (Kur’an), kendinden önceki (ilâhî kitap)ları doğrulayan ve (dünyada) şehirlerin anası (olan Mekke) ve çevresindeki (yeryüzündeki insan)ları uyarman için indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Âhirete inananlar, ona (Kur’an’a) da inanırlar ve onlar namazlarına devam ederler.” (En`âm, 92) buyrulmuştur.

Zira Allah’ı (CC) tanımak, Kur’an’ı tanımakla; Kur’an’ı tanımak ise onu okumak, ilke ve esaslarını hayata geçirmekle mümkündür.

Kur’ân-ı Kerîm, yüce Rabbimizin bütün insanlara gönderdiği evrensel, son ve en mükemmel davet ve bildiridir.

Kur’an, hem bu dünyada hem de insanlığın asli yurdu olan ahirette huzur ve saadet anahtarı olan bilgiler içerir. “İşte bu (Kur’an), mübarek bir kitaptır ki onu biz indirdik; ona uyun ve onunla korunun/aykırı davranmaktan sakının ki merhamete eresiniz.” (En`âm, 6/155).

Bütün kitap ve dinleri içine alan, kapsayan ve kuşatan son ilâhî kitabımız Kur’ân-ı Kerîm hem zihnimizle hem eylemlerimizle kendisine yönelmemiz ve yaşantımızda uygulamamız gereken bir kitaptır. Kur’ân-ı Kerîm, kalpleri yumuşatır, çağlara açılan yolu hakikat nûruyla aydınlatır. En doğru söz O’nun sözü, en doğru hüküm O’nun hükmü, en doğru yol O’nun gösterdiği yoldur.

Kur’an’da bildirilen hükümler, insanların Allah’a ve birbirlerine karşı görevlerini bildiren ilâhî kanunlardır.

Kur’ân-ı Kerîm insanı değerlendirirken, onu, aile, toplum, ahlâk, sosyal hayat ve bütün bir kültür ortamı içinde ele alır. Aynı zamanda insan hayatına etki eden unsurlara da gerekli önemi verir. Kur’an düşünen, değerli bir varlık olan insanı kuşatan engin kâinat hakkında düşünmeye, varoluş gayesini keşfetmeye, hepsinin yüce Yaratıcısı olan Allah’a inanmaya çağırır.

Rabbimizden insanoğluna bir öğüt, gönüllerde olan kötü duygulara, batıl inançlara, dert ve sıkıntılara bir şifa, inananlara bir yol gösterici ve bir rahmet olan Kur’an gelmiştir.

Kur’an, sadece asrı saadet zamanı ait bir kitap değil, varlığını ve rehberliğini kıyamete kadar sürdürecek olan, çağları aşan ve kucaklayan bir kitaptır.

Kur’an’ın hayatımızdaki eşsiz yeri ve önemi dolayısıyla onu anlayabilmek ve uygulayabilmek için Kur’an’ın mealinin de mutlaka okunması tavsiye edilmiştir.

O, hiç değişmeden dünya hayatının sonuna kadar insanlığa kurtuluş ve huzur reçetesi olmaya devam edecektir.

Hayat Kılavuzumuz Kur'an'ın İndiriliş Süreci

 

­

 

© İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

Kabe
Canlı Yayın
Şuan canlı Yayın
Canlı Yayın
AKRA CANLI
 / 
close icon close icon
AKRA CANLI
Canlı Yayın
Canlı Yayın Add Icon volume up
 / 
Canlı Yayın
fast rewind
fast forward
Playlist
Bu özelliği kullanabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir
  
Fikrini Paylaş
TAAHHÜTNAME

Hazırlamış olduğum ve sitenize gönderdiğim/ teslim ettiğim, tamamen orjinal ve bana ait olan, projemin/görüntü veya kaydımın, AKRA MEDİA tarafından kendisine ait kablolu/karasal/uydu, şifreli/şifresiz, free/paralı TV, video, DVD, VCD,VHS ,radyo, kaset, sinema ve sair mevcut yada ortaya çıkacak her türlü İşaret, ses ve /veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkı ve tüm internet siteleri ve sosyal medya platformlarında yayınlamasına, çoğaltma hakkı, yayma hakkı, işleme hakkı ve temsil hakkının kullanılmasına süresiz olarak müsaade ediyorum.

Projemin/görüntü veya kaydımın, bant, CD, VCD, DVD, GSM, MP3 Player, dijital kayıt vb. tüm yollarla kayıt, çoğaltma ve dağıtım haklarını, bilişim veya iletişim ortamında görüntülenmesini, iletilmesini, okunmasını, izlenmesini, dinlenmesini vb. interaktif veya normal CD, VCD, DVD, GSM, MP3 Player vb. şekilde basılarak veya ses kayıtlarının metin haline getirilip kitap olarak piyasaya sunulmasını sağlayacak her türlü materyal üzerine kaydı ile çoğaltılması, kullanılması, işlenmesi, yeniden ve genişletilmiş şekilde sesli, yazılı ya da görüntülü yayın haklarını, bu suretle de çoğaltılarak kullanılması, dağıtılması, pazarlanması vb. fikri, mali ve manevi haklarımın tamamını, programda gerekli görülen değişiklikleri yapma haklarımı bila bedel olacak şekilde, AKRA.MEDİA sitesine ve bu site'nin yetkilisi ve sahiplerine devir ve temlik ettiğimi, beyan, kabul ve taahhüt ederim.

Şehir Seçin
Close