İlke ve Değerlerinden Ödün Vermeden
Özgür Yayın Platformu Olarak Kalsın Diye
Akşam20:38 Yatsı22:21 İmsak03:49 Güneş05:40 İşrak06:23 Öğle13:15 İkindi17:13
Hava - Hava durumuAçık 33°C Nem %57
Türkçe
13 Muharrem 1446 19 Temmuz 2024 Cuma
13 Muharrem 1446
İkindi
17:13
Akşam
20:38
Yatsı
22:21
İmsak
03:49
Güneş
05:40
İşrak
06:23
Öğle
13:15
Giriş Yap

Kritik analitik düşünmenin dikkat çeken özellikleri

01.06.2023    |

Kritik analitik düşünme, neye inanacağımız veya ne yapacağımız konusunda doğru bir şeklide mantık yürüterek hükümler oluşturmayı sağlayan insani bir süreç.

Analiz etme, yorumlama, çıkarım yapma, değerlendirme, açıklama ve en önemlisi öz değerlendirme yeteneklerimize bağlı. Hayatta öğrenilen becerileri uygulama, araştırma, sorgulama yoluyla yaşam becerisi haline getirme yolu.

Kritik düşünce matematiksel olmayan, insani olan bir yaşam tarzı, bir yaşam becerisi, sorgulama yoluyla azmederek emek vererek doğruya ve hakikate ulaşma yolu. 

Kritik analitik düşünme iyi bir motivasyon gerektirir. Hakikati cesur bir şekilde aramaya, zor sorular sormaya, açık fikirli olmaya, mantık yürütmenin gücüne güvenmeye ve iyi düşünülmüş, akıllıca seçimler yapmaya olan arzumuzdur. 

Kritik-analitik düşünme, kişisel hayatlarımız, öğrenme süreçlerimiz, iş yerlerimiz, toplumsal faaliyetlerimiz gibi çok farklı bağlamlarda ve her gün pratik olarak kullanılarak geliştirilebilir.

Kritik düşünme çok etkili bir güçtür. Zihinlerimizi yanlış düşüncelerden kurtarabilir, sorularımızı bilimsel bir bakış açısıyla ele almamızı, medyanın bize sunduğu iddiaların güvenilirliğini değerlendirebilme kapasitesi kazanmamızı sağlar ve ucu nereye giderse gitsin mantık ve kanıtları takip etmeyi gerektirir. 

Kritik analitik düşünmek, kuşkucu olmadan şüphe duyabilmek demek.

Kritik düşünceye sahip olmak aynı zamanda alçak gönüllü olmayı gerektirir, empatimizi artırmayı gerektirir, entelektüel olmayı gerektirir, cesareti gerektirir; sorumluluk sahibi olmayı zaruri kılar. Hakikati kavrama ve hakikat sonrası erdeme ulaşma yolunda kritik düşünce her zaman önemli. 

Kritik düşünme günümüzde eğitime dair her şeyin en önemli getirisi. Batıl inançların, manipülasyonların, bilgisizliğin karşısında problem çözme ve iyi kararlar verme yeteneklerini güçlendiren yegane unsur. 

Kritik analitik düşünen bir kişi, entelektüel hassasiyetin özü olan şu ilkeleri benimser ve özellikleri taşır:

Tarafsızlık: Analitik düşünen kişiler tarafsız olmak için gayret sarf ederler.

Tevazu: Analitik düşünen kişiler, bildiklerini bilmediklerinden ayırt etmeye çalışırlar ve bilmediklerini kabul ederler.

Cesaret: Analitik düşünen kişiler, popüler de olsa yanlış inançlara karşı çıkma cesareti gösterirler.

Empati: Analitik düşünen kişiler, kendilerinden farklı olan bakış açılarına saygı duyma kapasitesine sahiptirler.

Dürüstlük: Analitik düşünen kişiler, kendileri için geçerli gördükleri temel kuralları başkaları için de isterler.

Amaca inanmak: Analitik düşünen kişiler, iyi muhakemenin, amaçlı bir yaşam ve daha adil bir dünya oluşturmanın anahtarı olduğunu bilirler.

Özerklik: Analitik düşünen kişiler, kendi düşünceleri, inançları ve değerleri hakkında sorumluluk almayı bilirler. Özgüven sahibidirler.

 Kritik analitik düşünmenin yöntem, süreç ve sonuçlarında şu ilkeler bulunur:

Açıklık: Konu anlaşılabilir, detaylandırılmış, anlamı kavranabilir hale gelmiştir.

Doğruluk: Gerçek, doğruluğu kontrol edilebilen ve hatasız. Bir şey açık olabilir ancak doğru olmayabilir.

Kesinlik: Detayların gerektirdiği “özelliğe” sahip, mümkün olan en detaylı halinde.Bir şey hem açık hem de doğru olabilir ancak kesin olmayabilir. Mesela derecesi belli olmayan bir bardağın içerisindeki “sıcak su”yun ne derece sıcak olduğu kesin değildir.

İlişki: Sorun ile veriler arasında ilişki. Yoğunlaşma ana soruna yönelik olmalı, bilgiler de problemle ilişkili olmalı.

Derinlik: Kompleks ve birden fazla ilgi arasındaki ilişkiyi kurabilmelidir. Problemi zorlaştıran faktörler ve çözümündeki zorlukları tespit etmiş olmalıdır.

Geniş görüşlülük: Birden fazla bakış açısı taşımalıdır. Soruna yaklaşımda ve çözüm önerilerinin oluşturulmasında tek yöntemin dışında alternatif önerilere açık olmalıdır.

Mantık: Mantık kuralları kullanılmalıdır. İlk cümle ile son cümlenin uyumu, sonuçların bulgular tarafından desteklenmesi, sebep, sonuç ve önermeler arasında mantık ilişkisi olmalıdır.

Anlamlılık: Önemli olan bölüme, temel soruna yoğunlaşmalıdır. En önemli sorunun tespit edilmesi ve toplanan verilerden hangilerinin önemli olduğu belirlenmelidir.

Makul olma: Sonuç iyilik amaçlı, hak verilebilir olmalıdır. Sonuç meşru, başkasına zarar vermeyen, başka doğru bakış açılarını da yansıtan, haksızlık etmeyen özellikler taşımalıdır.­

 

 

 

Kabe
Canlı Yayın
Şuan Canlı Yayın
Sırça Köşk
AKRA CANLI
 / 
player image icon close icon
AKRA CANLI
Sırça Köşk
Sırça Köşk Add Icon volume up
 / 
Canlı Yayın
fast rewind
fast forward
Playlist
Bu özelliği kullanabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir
  
Fikrini Paylaş
TAAHHÜTNAME

Hazırlamış olduğum ve sitenize gönderdiğim/ teslim ettiğim, tamamen orjinal ve bana ait olan, projemin/görüntü veya kaydımın, AKRA MEDİA tarafından kendisine ait kablolu/karasal/uydu, şifreli/şifresiz, free/paralı TV, video, DVD, VCD,VHS ,radyo, kaset, sinema ve sair mevcut yada ortaya çıkacak her türlü İşaret, ses ve /veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkı ve tüm internet siteleri ve sosyal medya platformlarında yayınlamasına, çoğaltma hakkı, yayma hakkı, işleme hakkı ve temsil hakkının kullanılmasına süresiz olarak müsaade ediyorum.

Projemin/görüntü veya kaydımın, bant, CD, VCD, DVD, GSM, MP3 Player, dijital kayıt vb. tüm yollarla kayıt, çoğaltma ve dağıtım haklarını, bilişim veya iletişim ortamında görüntülenmesini, iletilmesini, okunmasını, izlenmesini, dinlenmesini vb. interaktif veya normal CD, VCD, DVD, GSM, MP3 Player vb. şekilde basılarak veya ses kayıtlarının metin haline getirilip kitap olarak piyasaya sunulmasını sağlayacak her türlü materyal üzerine kaydı ile çoğaltılması, kullanılması, işlenmesi, yeniden ve genişletilmiş şekilde sesli, yazılı ya da görüntülü yayın haklarını, bu suretle de çoğaltılarak kullanılması, dağıtılması, pazarlanması vb. fikri, mali ve manevi haklarımın tamamını, programda gerekli görülen değişiklikleri yapma haklarımı bila bedel olacak şekilde, AKRA.MEDİA sitesine ve bu site'nin yetkilisi ve sahiplerine devir ve temlik ettiğimi, beyan, kabul ve taahhüt ederim.

Şehir Seçin
Close