İlke ve Değerlerinden Ödün Vermeden
Özgür Yayın Platformu Olarak Kalsın Diye
Katkıda bulunmak istiyorum
×
Katkıda bulunmak istiyorum
×
Öğle13:00 İkindi16:19 Akşam18:58 Yatsı20:17 İmsak05:26 Güneş06:51 İşrak07:29
Hava - Açık 26°C Nem %60
Türkçe
11 Safer 1442 28 Eylül 2020 Pazartesi Saat: -
11 Safer 1442
Öğle
13:00
İkindi
16:19
Akşam
18:58
Yatsı
20:17
İmsak
05:26
Güneş
06:51
İşrak
07:29
Menü

Nice Mübarek Ramazanlara, Nice Mes'ud Bayramlara

07.08.2013    A+ | A-

Prof. Dr. M. Es’ad Coşan (Rh.A.) Hocaefendi’nin İslam Mecmuası’nın Nisan 1992 nüshasında yer alan başyazısını Ramazan bayramı münasebetiyle yayınlıyoruz.

Zevkli, şevkli, feyizli, nurlu mübarek bir ay geçirdik: Onbir ayın sultanı, mah-ı gufran: Ramazan! Mutlu ve mübarek bir bayrama doğru gidiyoruz.

Ümmet olarak sevindik, nurlandık, coştuk; camilere, ibadetlere koştuk, çok hayırlar işlemeğe çalıştık. İbadet ve taatlarımızı rahim ve kerim Rabbımız, eksik ve kusurlarına rağmen, lütuf ve keremiyle ahsen ve etem olarak kabul buyursun! O'nun ulu şanına şayeste ve yüce dergahına layık ibadet ve a'mal-ı salihayı yapmaya kim takat getirip, güç yetirebilir ki! Hem bizim aciz ve naçiz ibadetlerimiz, O'nun sonsuz ihsan ve engin rahmeti, hadsiz ikram ve sayısız nimetleri karşısında ne kıymet ifade eder ki!

Sübhaneke ma abednake hakka ibadetike ya Ma'bud!
Sübhaneke ma zekernake hakka zikrike ya Mezkur!
Sübhaneke ma şekernaka hakka şükrike ya Meşkur!
Sübhaneke ma arafnake hakka ma'rifetike ya Ma'ruf!
Sübhaneke ve bi-hamdike adede halkıke ve rıda nefsike, ve zinete arşıke ve midade kelimatike ya ekrem-el ekremin!

Oruçlarımızda, namazlarımızda, kıraat-ı Kur'an- Kerimlerimizde, hatimlerimizde, zikr ü tesbihlerimizde, hayrat ü hasenatımızda muhakkak ki nice nice hatalar, yanlışlar, kusurlar, noksanlar, gafletler, zelleler, ihmaller kabahatlar, bi edeplikler... vakı olmuştur, avf et ya Rabbi, günah ve noksanımıza bakma; bizi haybet ve hüsrana uğratma; reddedip, mahrum kılıp ağlatma; lütfuna erdirip yüzümüzü güldür, müjdeyle beşarete erdirip sevindir, bayramımızı katmerli bayram eyle, sevincimizi hakiki sevinç, kazancımızı ilahi kazanç eyle!

Biz ettik anı ki bize yaraşır

Sen eyle anı ki sana yaraşır!

Bizden isyan, senden ihsan!

Bizden dua, senden icabet;

Biz diken ektik, sen gül derlet ya Kerem kanı, ya men iza duiye ecabe ve iza süile a'ta!

Ne mutlu, ibadetlerini ihlasla, hudu ve huşu ile, takva ve vera ile ifa edenlere! Namazlarını aceleye ve gürültüye getirmeyip, ta'dil-i erkana riayet eyleyenlere!

Ne mutlu oruçlarını güzel tutanlara; harama bakarak, gıybet ederek, dedikodu yaparak can yakarak, kalp yıkarak, edepsizlik ve ahlaksızlıklara bulaşarak zedeletmeyen, heba ettirmeyenlere!

Ne mutlu Ramazan'ın son on günün camilerde i'tikaflara girip, halvetlerde diz çöküp, tenhalarda göz yumup, boyun büküp, zikr ü fikr ile gece ve gündüzlerini ihya edenlere!

Ne mutlu nefsini "emmare"likten kurtarıp, "mutmeinne"liğe eriştirenlere; nefsini zabt ü rabt a alıp vücud iklimine akl-ı selim sultanının hakim kılan, şeytanı yenip, onun mel'un ordusunu münhezim ve perişan eyleyen, ahlak-ı habise ve seyyie ve kabihayı bırakıp; ahlak-ı hamide ve hasene ve kerime ve makbule ile muttasıf ve müzeyyen olanlara!

Ne mutlu ayet-ı kerime ve ehadis-i şerifeleri, vaz ü nasihatleri, öğüt ve ikazları, işaret ve irşadları dinleyip, anlayan, anlayıp uygulayan, güzel uygulayıp büyük ecir ve sevaplar kazananlara!

Ne mutlu Ramazan-ı Şerifte kazandığı melekliği, Ramazan'dan sonra şeytanlığa döndürmeyen, hidayetten sonra dalalete sapmayan, uyandıktan sonra tekrar gaflete dalmayan, sevaplı işleri terk edip günahlara bulaşmayan, Allah'la ahdine sadakat gösterip, vefasızlık etmeyen, basiret i açıldıktan sonra tekrar körlüğe düşmeyen, sebatlı, vefalı, sabırlı, azimli, kararlı, istikrarlı, mü'minlere!

Peygamberimiz Muhammed-i Mustafa aleyhi ve ala alihi efdal-üs- salavati ve ekmel-üt-teslimat efendimiz hazretleri bildiriyor ki:

"Kulun Ramazan'daki ibadetlerinin, Allah indinde makbul olmasının alameti kulun hüsni halinin Ramazandan sonra da bozulmadan devam etmesidir. Eğer kul Ramazandan sonra gene iyi müslüman ise, gene ibadet ve taatlerine aynı titizlikle, aynı zevk ve şevkle devam edebiliyorsa; demek ki ibadetleri kabul olmuş, demek ki manevi maya tutmuş, fidan toprağa kök salmış, kurumamış, yaşıyor; demek ki yapraklanacak, çiceklenecek, meyva verecek inşaallah!

Yüce Mevlamız sizi ibadetleri makbul olanlardan, dünya ve ahirette maksud ve muradına erenlerden eylesin!

İyd-i said-i fıtr'ınızı can u gönülden tebrik eder, nice nice yıllara sevdiklerinizle birlikte sıhhat, afiyet, saadet, selamet ve devletle ulaşmanızı nice nice kutlu Ramazanlara, mutlu bayramlara erişmenizi temenni ve niyaz eylerim.

AKRA FM 

Canlı Yayın
Sırada >>
×
Sıradaki

Ana Haber Bülteni

Canlı Yayın
5sn
5sn
Playlist
Bu özelliği kullanabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir
  
Fikrini Paylaş
TAAHHÜTNAME

Hazırlamış olduğum ve sitenize gönderdiğim/ teslim ettiğim, tamamen orjinal ve bana ait olan, projemin/görüntü veya kaydımın, AKRA MEDİA tarafından kendisine ait kablolu/karasal/uydu, şifreli/şifresiz, free/paralı TV, video, DVD, VCD,VHS ,radyo, kaset, sinema ve sair mevcut yada ortaya çıkacak her türlü İşaret, ses ve /veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkı ve tüm internet siteleri ve sosyal medya platformlarında yayınlamasına, çoğaltma hakkı, yayma hakkı, işleme hakkı ve temsil hakkının kullanılmasına süresiz olarak müsaade ediyorum.

Projemin/görüntü veya kaydımın, bant, CD, VCD, DVD, GSM, MP3 Player, dijital kayıt vb. tüm yollarla kayıt, çoğaltma ve dağıtım haklarını, bilişim veya iletişim ortamında görüntülenmesini, iletilmesini, okunmasını, izlenmesini, dinlenmesini vb. interaktif veya normal CD, VCD, DVD, GSM, MP3 Player vb. şekilde basılarak veya ses kayıtlarının metin haline getirilip kitap olarak piyasaya sunulmasını sağlayacak her türlü materyal üzerine kaydı ile çoğaltılması, kullanılması, işlenmesi, yeniden ve genişletilmiş şekilde sesli, yazılı ya da görüntülü yayın haklarını, bu suretle de çoğaltılarak kullanılması, dağıtılması, pazarlanması vb. fikri, mali ve manevi haklarımın tamamını, programda gerekli görülen değişiklikleri yapma haklarımı bila bedel olacak şekilde, AKRA.MEDİA sitesine ve bu site'nin yetkilisi ve sahiplerine devir ve temlik ettiğimi, beyan, kabul ve taahhüt ederim.

Şehir Seçin