İlke ve Değerlerinden Ödün Vermeden
Özgür Yayın Platformu Olarak Kalsın Diye
Akşam20:00 Yatsı21:29 İmsak04:28 Güneş06:03 İşrak06:43 Öğle13:07 İkindi16:55
Hava - Hava durumuAçık 21°C Nem %67
Türkçe
15 Şevval 1445 24 Nisan 2024 Çarşamba
15 Şevval 1445
İkindi
16:55
Akşam
20:00
Yatsı
21:29
İmsak
04:28
Güneş
06:03
İşrak
06:43
Öğle
13:07
Giriş Yap

12.01.1986 - Allah Yolunda Harcama, İnsanlara Zarar Vermemek

Hadisler Deryası

Bismillâhirrahmânirrahîm.

Elhamdülillâhi Rabbi'l-âlemîn. Hamden kesîran tayyiben müberaken fîh. Alâ külle hâlin ve fî külle hîn. Ve's-salâtu ve's-selâmu alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ve sahbihî ve men tebi'ahû bi-ihsânin ilâ yevmi'd-dîn. Emmâ ba'd:

Fa'lemû eyyühe'l-ihvân fe-inne efdale'l-hadîsi kitâbullah ve efdale'l-hedyi hedyu seyyidinâ Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerre'l-umûri muhdesâtuhâ ve külle muhdesetün bid'atün ve külle bid'atin dalâletün ve külle dalâletin ve sâhibehâ fî'n-nâr. Ve bi's-senedi'l-muttasılı ile'n-nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme ennehû kâl:

Nahnü'l-âhirûne ve'l-evvelûne yevme'l-kıyâmeti ve inne'l-müksirîne hümü'l-esfelûne'l-ekallûne yevme'l-kıyâmeti illâ men kâle hâ kezâ ve hâ kezâ. Ve mâ uhibbu enne lî misle uhudin zeheben unfikuhû fî sebîlillâhi azze ve celle.

İbn Mes'ûd radıyallahu anh'ten. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki;

Nahnü'l-âhirûne. "Biz dünyaya sonradan gelmişiz."

Hz. Âdem atamızdan beri nice insanlar, nice kavimler, nice ümmetler yaşamış.

Ve'l-evvelûne yevme'l-kıyâmeti. "En sonrayız ama kıyamette en öne geçecek olan, cennete ilk girecek olanlarız. En şerefli ümmetiz, âhirette önceliğimiz var." buyurdu Peygamber Efendimiz.

Sonra buyurdu ki;

Ve inne'l-müksirîne hümü'l-esfelûne'l-ekallûne. "Bu dünyada mal devşirmek için, para mal biriktirmek için, zengin olacağım diye malını mülkünü Allah yolunda sarf etmeyip de yanında tutarak, depo ederek çoğaltan âhirette esfel olacak, aşağı olacak ve ekallûndan yani sermayesi, işe yarar malzemesi az olan insanlardan olacak."

Bu dünyanın zengini âhiretin fukarâsı olacak. Bu dünyada mal devşirip de Allah yolunda onu harcamayan, vazifelerini yapmayan âhirette yoklukta ve sefalette olacak. En sefil onlar olacak, en az varlığı olan onlar olacak.

İllâ men kâle hâ kezâ ve hâ kezâ. "Ancak şöyle şöyle diyenler müstesna..." diye, Peygamber Efendimiz Allah yolunda parayı sağa sola infak etmeyi işaret etti.

Allah bir insana mal verebilir, Allah yolunda sarf edenler müstesna... Onu Allah'ın rızası yolunda cihada, hayra, hasenâta, Müslümanların faydasına harcayanlar müstesna. Onlar sefalette olacaklar, aşağılarda olacaklar, onlar az olacaklar, eğer harcamazlarsa, biriktirirlerse... Ve buyurdu ki;

Ve mâ uhibbu enne lî misle uhudin zeheben. "İstemem ki benim Uhud dağı kadar altınım olsun..."

Herkes zengin olmayı ister ya... Peygamber Efendimiz; "Benim Uhud dağı gibi altınım olmasını istemem..." [diyor.]

Unfikuhû fî sebîlillâhi azze ve celle. "Olsa Allah yolunda onun hepsini harcardım."

Nitekim de harcadı. Ganimet olarak bir günde kendisine o kadar çok para gelirdi ki -demin de söylediğim gibi- örtünün üstüne yayıp gecelettirmeden herkese dağıtıverirdi. Herkese dağıtırdı da adaletini anlayın ki Peygamber Efendimiz' in, Fâtımatü'z-Zehra ki cennet hatunlarının efendisidir, Peygamber Efendimiz' in mübarek kızıdır, Hz. Ali ki Allah'ın arslanıdır, Müslümanların evvellerindendir... İkisi -evliler ya- babaları Peygamber Efendimiz' e geldiler. Ellerini gösterdiler; elleri kanamış, nasırdan acımış, parçalanmış, şişmiş, su toplamış. Hz. Ali Efendimiz el değirmenini çevireceğim çevireceğim derken veyahut kuyudan kovayla su çekeceğim derken Hz. Fâtıma, Hz. Ali Efendimiz radıyallahu anhümâ ellerinin yaralarını gösterdiler, dediler ki:

"Ev işlerinde çok sıkıntı çekiyoruz, şu ganimetten gelen kölelerden bir tanesini bize hediye et. Hizmetçimiz olarak o çalışsın da bu sıkıntıdan kurtulalım."

Peygamber Efendimiz dedi ki:

"Ashâb-ı suffenin ihtiyaçlarını karşılayamadım. Camide yatıp kalkan yoksul mü'minlerin yiyecekleri bile yok. Bu köleleri satacağım da elde edilen paraları onların gıdasına tahsis edeceğim. Ben size tesbih öğreteyim, onu çekerseniz köle sahibi olmanızdan o daha hayırlı olur." dedi, vermedi.

Efendimiz' in hayat tarzı öyle...

Birisi geldi, ganimetten gelmiş olan bir sürüyü beğendi. Koyunlar güzel demek ki, yağlı, besili, anlaşılan...

"Aman ne kadar güzel sürü yâ Resûlallah!" dedi. Peygamber Efendimiz;

"Çok mu beğendin?" diye sordu.

"Çok güzel yâ Resûlallah!"

"Al öyleyse..." dedi.

"Hepsini mi yâ Resûlallah?!"

"Hepsini al!" dedi.

Sürüyü kattı önüne, gülerek kabilesine götürdü. Halbuki fukarâcık kabilesinden sabah yoksul çıkmıştı, hiçbir şeyi yokken çıkmıştı. Akşama bir sürüyle beraber dönünce;

"Ya bu ne hal?" dediler.

"Hz. Muhammed'in yanından geliyorum. Fakirlikten korkmayan bir insanın verişiyle veriyor o mübarek." dedi.

Senin ahlakın güzel olacak, herkes görecek, hayran kalacak da Müslüman olacak. Çok vebal var üstümüzde, çok mesuliyet var. Öyle kusurlar işliyoruz ki;

Öteki aptal da edepsiz de “Bu Müslümansa ben Müslüman değilim” diyor. Onun dediği yanlış ama bizim yaptığımız da kötü örnek olmak bakımından doğru değil.

Efendimiz' in cömertliği böyle idi. Fiilen böyle yaptı.

Bu ne demek? "Siz de öyle yapın." demek.

Bizim de öyle cömert olmamız, bizim de hayra öyle gayretli olmamız, bizim de öyle paramızı hak yolda infak etmemiz icap eder. Bizden duyurması...

Nahlu'l-cenneti cüzûuhâ zehebün ahmeru ve kermuhâ zümürrüdün ahdaru ve saafuhâ el-hulelu ve semerühâ emsâlü'l-kılâli ve elyenü mine'z-zübdi leyse lehû acmün.

Bu hadîs-i şerîfte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyor ki:

"Cennetin hurmaları, cennetin ağaçlarının -cüzûuhâ- dalları kırmızı, kıpkızıl altındandır. Meyveleri, üzümleri, salkımları yeşil zümrüttendir."

Dalları kırmızı altından, kıpkızıl altın; üzüm salkımları gibi meyveleri de yeşil zümrüttendir.

Ve saafuhâ. "Dalları hullelerdendir." Ve semerühâ emsâlü'l-kılâli. "Meyveleri kubbeler gibidir." Elyenü mine'z-zübdi. "Kaymaktan daha yumuşaktır." Leyse lehû acmün. "Çekirdeği de yoktur."

Cennetin nimetlerinden bir tanesini, işin bir yönünü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu tarzda anlattı. Buyurdu ki; "Cennet ağaçlarının, cennet hurmasının kökü kırmızı altındandır, meyveleri yeşil zümrüttendir, yaprakları hullelerdendir, ipeklerdendir, meyveleri kubbeler gibidir; ama çekirdeksiz ve kaymaktan daha yumuşaktır."

Allah-u Teâlâ hazretleri o nimetlerle mütena'im olmayı cümlemize nasip eylesin.

Nezea raculün lem ya'mel hayran kattu ğusne şevkin ani't-tarîki immâ kâne fî şeceretin fe-kataahû fe-elkâhu ve immâ kâne mevdûan fe-emâtahû fe-şekera'llâhu lehû bihâ fe-edhalehü'l-cennete.

Ebû Hüreyre radıyallahu anh'ten. İbn Hibbân ve Ebû Dâvud'da olan bir hadîs-i şerîf. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki:

"Bir adam ki hiç ömründe başka hayır yapmamış, hayrı yok; ama dikenli bir dalı yoldan alıyor..."

Nasıl alıyor? "Ya ağaçtan sarkmışsa onu koparıyor ve atıyor."

"İnsanlar buradan geçerken devenin üstünde, merkebin üstünde veya yürürken çarpar da gözünü çıkartır, zarar verir, yüzünü çizer." diye, ya kırarak alıyor... Veyahut;

Ve immâ kâne mevdûan fe-emâtahû. "Yere düşmüşse yerden alıyor."

"Bu hayvanların ayağına dolaşır, yayaların ayağına batar." diye alıp kenara atıyor.

"Bundan dolayı Allah onun bu işini karşılıksız bırakmadı, mükâfatlandırdı ve onunla cennete soktu."

Muhterem kardeşlerim! Allah-u Teâlâ hazretlerinin lütfu çoktur. Bizim âciz, fakir insanlar olarak şu İstanbul gibi dünyanın bir yerinde veya Türkiye'nin bir yerinde bir ev sahibi bile olmak için dünya kadar çalışmamız gerektiği halde kimimiz kiradayız, kimimiz memuruz, kimimiz işçiyiz. Ya gecekondumuz vardır yoktur ya dairemiz vardır yoktur... Yani burada bir şey alamazken biz koca cennet mülklerini nasıl alırız?

Alamayız.

Ama Allah lütf-u kereminden bahaneler buluyor, bir bahane ediyor; "Şu kulum gözyaşı döktü de tesbih çekti; al cenneti... Şu kulum şehvetini dizginledi de benim emrimi tuttu; al cenneti... Şu kulum soğuk günde kalktı da titreye titreye abdestini aldı da soğuktan çekinmedi de camiye namaza geldi; al cenneti..." Küçük şeyleri vesile ediyor.

Dünyada böyle bir şeyi kim verir?

Sabahtan akşama işçi çalışıyor da terler burnundan akıyor, ikide bir de kenara [çekilir] belini doğrultur, alnını siler; akşama insana ancak bir yevmiye veriyorlar. Yoksa biz cenneti alamazdık. Ama Allah lütf-u kereminden fazlalaştırıp öyle [veriyor.]

İşte bir insan da bazen yoldan bir dikenli dalı kenara kaldırdığı için veyahut insanlara değmesin diye daldan kırıp oradan uzaklaştırdığı için onun mükâfatı olarak Allah cennetine sokar.

Bu hadis üzerine iki şey söylemek istiyorum:

Bu adam bu işi neden yaptı?

Başka insanlara acıdığı için yaptı. Öteki Müslümancıklar buradan geçerken zarar görmesin diye yaptı. Başkasını düşünene Allah büyük mükâfat veriyor. Hep bencil olmayalım. Nalıncı keseri gibi "Hep bana, hep bana..." diye hep kendimiz için yapmayalım. Başka insanlara iyilik yapmaya çalışalım, bir.

Aziz ve muhterem kardeşlerim! İkincisi; mademki Allah-u Teâlâ hazretleri bazen böyle bir dikeni bile kenara atıvermek sureti ile bir güzelce iş yapan insanı bile cennete sokuyormuş, "Bu cenneti kazanamasak bize yazıklar olsun!" demek layık değil mi? "Yuf olsun!" demek layık değil mi?

"Yuf sana, yazıklar olsun sana ki bu kadar rahmeti bol olan Rabbinin cennetini kazanamadın! Estağfurullah desen affedecekti, küçük bir hayra birazcık bir gayret etseydin cennetini nasip edecekti, şöyle bir şey yapsaydın bağışlayıverecekti... Ne adamsın sen!"

Cehennemde cehennemin vazifelileri -hep Tebâreke'yi okuruz da mânasını bilmek lazım- diyecekler ki;

E lem ye'tiküm nezîrun? "Allah Allah... Siz ne biçim insanlarsınız; hiç bu cehennemin olduğunu, böyle tehlikelerin bulunduğunu, böyle azapların bulunduğunu size dünyada anlatan bir ihtarcı, bir ihbarcı, bir haberci, size bu tehlikeleri anlatan bir insan, bir peygamber size hiç gelmedi mi?"

Cehennemdekilere soracaklar:

"Ne biçim insansınız, nasıl düştünüz bu cehenneme yahu? Hiç size bunu söyleyen bir insan gelmedi mi?"

Kâlû: belâ. Onlar başlarını sallayacaklar, diyecekler ki; "Geldi ama..." Fe-kezzebnâ ve kulnâ mâ nezzela'llâhu min şey'. "Biz onları yalanladık, 'Yalan söylüyorsunuz!' dedik. 'Allah bir şey indirmemiştir! Peygamber göndermemiştir!' dedik." Ve kâlû lev künnâ nesmau ev na'kılü mâ künna fî ashâbi's-saîr. "Ah ah! Keşke kulağımıza girseydi de keşke o sözleri dinleseydik de akletseydik de şu cehennem ehlinden olmasaydık! Dinleseydik olmazdık!" diye esef edecekler.

Yani melekler, vazifeliler şaşırarak soracaklar; "Ya size hiç haberci gelmedi mi? Nasıl da düştünüz bu cezanın içine?" diye...

Bu kadar cenneti kazanmak kolayken, Rabbimizin lütfu bu kadar çokken yazıklar olsun!

Peygamber Efendimiz' in bir hadîs-i şerîfinde geçiyor ki:

"Annesi babası sağken ona yetişip de cenneti kazanamayanın burnu yere sürtsün, yazıklar olsun!"

Demek ki annesine bir hizmet ediverse, babasına bir hizmet ediverse cenneti kazanacak, bu kadar kolay. Tabii epeyce de zor...

Muhterem kardeşlerim! İslâm'ı öğrenmeniz lazım.

"Hocam, okumaya vaktim yok."

Hadi oradan! Her gün kaç tane gazeteyi devirirsin, okumaya vakti yokmuş! Herkesin okumaya vakti var, gönlü olsun yeter ki... Gönlü olsun. Talebe de okur, esnaf da okur, memur da okur; sabahtan akşama kadar okurlar, döner döner yine okurlar. Ama şeytan hayırlı şeyi okutturmuyor. Hayırlı kitabı önüne açtı mı bir uyku, bir baş ağrısı, hadi kapat. "Ben bunu anlayamıyorum ya..." Anlarsın, sabret biraz. İşte okutturmuyor.

Allah cümlemize hayırları öğrenmek ve yapmak nasip etsin.

Nezele Âdemu bi'l-hindi ve'stevhaşe fe-nezele Cibrîlu fe-nâdâ bi'l-ezâni: "Allahu ekber Allahu ekber eşhedü en lâ ilâhe illallah" merrateyni "eşhedü enne Muhammeden Resûlullâhi" merrateyni. Kâle Âdemu: Men Muhammedün? Kâle: Âhiru vüldike mine'l-enbiyâi.

Ebû Hüreyre radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş, İbn Asâkir'de bir hadîs-i şerîf.

Âdem aleyhisselam cennetten çıkarıldı, dünya üzerine diyâr-ı Hint tarafında bir yere indirildi. Hz. Âdem atamız aleyhisselam cennetteydi de şeytana uydu. Allah-u Teâlâ hazretleri; "Şu ağaca yaklaşmayın, şunun meyvesinden yemeyin." buyurdu. Şeytan geldi, vesvese verdi, dedi ki; "Ben sana hiç bitmeyecek bir ebedî mülk saltanatı öğreteyim mi? Şunu yaparsan hep cennette ebedî kalacaksın, hiç saltanatın [gitmeyecek], çok hayırları elde edeceksin." diye... "Evet, öğret." deyince; "Şu ağaçtan ye." dedi. O da cennette ebedî kalmanın tamahından dolayı, ona tamah ettiğinden, ayrılmak istemediğinden dolayı -Havva anamız ile- o ağaçtan yedi. Cennetten çıkartıldı, Hint'e indirildi. Bildiğiniz şeyler de... Tabii rumuzlu, esrarlı, nice incelikleri, nice hikmetleri olan hâdiseler.

Musa aleyhisselam demiş ki; -Âdem dedesi oluyor tabii, hepimizin dedesi Hz. Âdem-

"Sen değil misin o ağaçtan yiyip de bizi cennetten çıkartan?"

Musa aleyhisselam biraz asabî. Öyle deyince, hadîs-i şerîften öğreniyoruz, Hz. Âdem atamız da diyor ki:

"Yazının yazılıp da kalemin kuruduğu şeyden dolayı mı bana levmediyorsun yâ Musa?"

Allah'ın takdiri demek ki... O öyle olacak da insanoğulları yeryüzünde türeyecek de ondan olacak.

"Kader kaleminin yazıp da mürekkebinin kuruduğu şeyden dolayı mı levmediyorsun, beni kınıyorsun yâ Musa?" dedi. Ruhlar aleminde öyle konuşması hadîs-i şerîfte naklediliyor.

Hint'e indi.

Ve'stevhaşe. "Ve yalnızlık hissetmeye başladı."

Dünyada yapayalnız, hiç kimsesi yok, cennetin hasreti yüreğinde; cennetten çıktı diye ağladı ağladı ağladı, yalnızlığına yakındı.

Fe-nezele Cibrîlu. "Cebrail aleyhisselam indi." Fe-nâdâ bi'l-ezâni. "Ezanı nidâ etti, ezanı okudu."

Ne dedi? Allah-u Ekber, Allah-u Ekber. "Allah en büyüktür, Allah en büyüktür." Eşhedü en lâ ilâhe illallah. "Allah'tan gayri bir ilah olmadığına, mabut olmadığına şehadet ederim." diye iki defa eşhedü en lâ ilâhe illallah dedi. İki defa da eşhedü enne Muhammeden Resûlullah. "Yine şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın Resûlü'dür." deyince Hz. Âdem atamız sordu:

Men Muhammedün? "Muhammed kimdir, yâ Cebrail?" Dedi ki;

Âhiru vüldike mine'l-enbiyâi. "Peygamberlerden olup da en sonuncu gelecek olan evlâdın Hz. Muhammed, odur." dedi.

Eşhedü enne Muhammeden Resûlullah deyince Hz. Âdem atamız sordu, o da öyle cevap verdi.

Allah-u âlem orada da tabii Muhammed aleyhisselâm'ın faziletinden bahsedilmiştir. "İşte o öyle olsun diye bu işler böyle oldu." diye teselli olmuştur...

Allah'a hamd-ü senâlar olsun ki bizi o peygamberlerin en yükseğine, en şereflisine ümmet eyledi. Bu nimetin kadrini bilip de o Resûl-i Edîb'e en güzel tarzda ümmetlik etmeyi Allah nasip eylesin. İnsanların çoğunun dinini unutup da şaşırdığı şu zamanda, dünyanın zevklerine daldığı, paranın pulun peşine koştuğu, heves ettiği zamanda Rabbimiz bizi Hak yoldan bir kıl payı kadar uzaklaştırmasın, ayırmasın. Efendimiz' in sünnetini sımsıkı kendisine prensip edinip, tutunup ihya edenlerden eylesin. Öylece şehit sevapları almayı Rabbimiz cümlemize nasip eylesin. Aramızdaki sevgiyi, muhabbeti ziyade eylesin. Cümlemizi cennetiyle cemâliyle müşerref eylesin.

Bi-hürmeti esrâr-ı sûreti'l-Fâtiha.

Diğer Kayıtlar
Başlık Eklenme Tarihi Paylaş Oku Ekle Süre Beğen
playlist play 00.00.1987 - Berat Kandili, Berat Kandilini İdrak Etmek 06.03.2023 playlist oku playlist ekle 27 playlist like
playlist play 00.09.1984 - Başkalarını Dost Edinmek, Cennete Götürecek Beş Şey 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 16 playlist like
playlist play 00.09.1984 - Kibir, Peygamber Efendimiz 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 25 playlist like
playlist play 01.01.1989 - Defi Hacet, Mescide Girerken Okunacak Dualar 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 17 playlist like
playlist play 01.01.1989 - Peygamber Efendimizin Hutbedeki Hali, Evde Ailesine Davranışları 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 30 playlist like
playlist play 01.01.1993 - Musibetlere Sabır, Evlilikte Eş Seçimi, Temizlik 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 20 playlist like
playlist play 01.02.1990 - Yemek Adabı, Humma Hastalığı, Tüccarlık, Yemen 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 25 playlist like
playlist play 01.02.1990 - Yüceliği Allahtan İstemek, İmamın Sorumluluğu, Büyüklere Hürmet, Öğle Namazı 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 25 playlist like
playlist play 01.03.1981 - Yıldız, Fal, Fayda Vermeyen İlim, İlmi Tatbik Etmemek, Kuranın Üstünlüğü 25.10.2019 playlist oku playlist ekle 21 playlist like
playlist play 01.03.1985 - Zikir, Nafile Namaz, Recep Ayındayız 12.02.2021 playlist oku playlist ekle 19 playlist like
playlist play 01.03.1990 - İmamların Değeri, Ahir Zaman Musibet, Faiz, Kadının Erkeğe Bakması 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 16 playlist like
playlist play 01.03.1990 - Zekat 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 15 playlist like
playlist play 01.04.1984 - Görmeden İman Edenler, Ashaba Uymak, Müslümanların Birbirine Uyması 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 21 playlist like
playlist play 01.04.1984 - Müminin Vasıfları, Münafıklar, Arkadaş Seçimi, Temizlik 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 20 playlist like
playlist play 01.04.1990 - Cuma Günü, Elveda Ramazan 28.04.2020 playlist oku playlist ekle 14 playlist like
playlist play 01.04.1990 - Ramazan, Konusmak, Hesaba Çekilmek 28.04.2020 playlist oku playlist ekle 33 playlist like
playlist play 01.05.1982 - Namazı Şuurla Kılmak, Heraklius 05.11.2019 playlist oku playlist ekle 13 playlist like
playlist play 01.05.1986 - İçki, Geçim Sıkıntısı, Saadetin ve Mutluluğun Sebepleri, Yemekte İsraf, Hayrın ve Şerrin İnsanları 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 22 playlist like
playlist play 01.05.1986 - Miskinlere Yardım, Ölüm, Cemaatle Namaz 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 21 playlist like
playlist play 01.05.1994 - İçki Tüketimi, İslamı Yaşama, Hastalığa Sabır 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 25 playlist like
playlist play 01.07.1984 - Kibirli Elbise Giymek, Kuran Öğretmek İçin Para Almak, Halisane İbadet Etmek, Borç Almak 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 26 playlist like
playlist play 01.08.1982 - Kuran ve Sünnetin Hayatımızda Önemi 05.11.2019 playlist oku playlist ekle 21 playlist like
playlist play 01.08.1982 - Kurban Kesme, Duha Namazı, Mektup 21.07.2020 playlist oku playlist ekle 22 playlist like
playlist play 01.09.1996 - Günahlara Tevbe Etmek Ağlamak, Hastalığın Mükafatı, Beddua 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 22 playlist like
playlist play 01.09.1996 - Namaz Kılmak, Yalan Söylemek 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 17 playlist like
playlist play 01.10.1989 - Peygamber Efendimize Davranışlar, Gümüşü Tavsiye Etmesi 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 25 playlist like
playlist play 01.10.1989 - Peygamber Efendimizin Ahlakının Kuran Olması, Sancağı, Cuma Günü Gusül Almak 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 20 playlist like
playlist play 01.10.1989 - Peygamber Efendimizin Başının Ağrıması, Ailesine Davranışları, Kuvvetli Müslüman 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 23 playlist like
playlist play 01.10.1993 - Rükunun Fazileti, Allahın Rahmeti, Nimetin Şükrü 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 20 playlist like
playlist play 01.10.1995 - Fahiş 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 27 playlist like
playlist play 01.10.1995 - Kıyamet Alametleri 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 23 playlist like
playlist play 01.11.1987 - Allaha Zikretmek, Ana Babaya İtaat 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 20 playlist like
playlist play 01.11.1987 - Sıkıntı Duası, Yemek Yedirmek, Tatlı Kelam, Tevbe, Fatihanın Faziletleri 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 23 playlist like
playlist play 01.11.1990 - Hac, Arife Orucu 21.07.2020 playlist oku playlist ekle 15 playlist like
playlist play 01.12.1984 - Dilencilik, Allahın Yardımı 25.07.2000 playlist oku playlist ekle 18 playlist like
playlist play 01.12.1984 - İtikaf, Evlatlara Adaletli Olmak, Kuran-ı Kerimin Kısımlarını Anlamak, Kıyamet 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 24 playlist like
playlist play 01.12.1991 - Kulun Hayrı, Sabah İbadet, Komşu Hakkı 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 18 playlist like
playlist play 01.12.1991 - Vahiy, Allahın Murad Etmesi 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 21 playlist like
playlist play 01.12.1996 - Hudutta Nöbet Beklemenin Sevapları, Dilenmek, İstişare 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 17 playlist like
playlist play 01.19.1990 - Allahın Koruduğu Kullar 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 16 playlist like
playlist play 01.19.1990 - Bidat Sahibi 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 28 playlist like
playlist play 01.30.1984 - Allahın Rızası ve Gazabı, İnsanların Rızasını İsteyenler 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 21 playlist like
playlist play 02.01.1983 - Cemaat-İmam İlişkisi 06.12.2019 playlist oku playlist ekle 28 playlist like
playlist play 02.01.1983 - Kırklar, Deccal, Evlilik, Hz.Adem 06.12.2019 playlist oku playlist ekle 20 playlist like
playlist play 02.02.1986 - Hamam, Seferi Namaz, Dikkatli Dinleme 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 29 playlist like
playlist play 02.02.1986 - Sirke, Nimet, Üzüm 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 14 playlist like
playlist play 02.03.1986 - Cimrilik, Hayır 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 26 playlist like
playlist play 02.03.1986 - Yıldızlar, Sahih 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 23 playlist like
playlist play 02.05.1982 - Lokman Hekimin Oğluna Nasihati, Müşriklik Zulümdür 05.11.2019 playlist oku playlist ekle 34 playlist like
playlist play 02.05.1993 - Hapşırmak, Dünya Sevgisi 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 16 playlist like
playlist play 02.06.1985 - Cuma Günü Okunması Faziletli Dualar 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 23 playlist like
playlist play 02.06.1985 - Faziletli Dualar 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 17 playlist like
playlist play 02.06.1996 - İmtihanlara Sabır, Sıla-i Rahim 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 18 playlist like
playlist play 02.06.1996 - Kötü Söz, Başkalarını Güldürerek Günaha Girmek 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 23 playlist like
playlist play 02.08.1992 - Ahlâkı Güzel Bir Genci Evlendirmek 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 20 playlist like
playlist play 02.09.1990 - Büyüklere Hürmet, Öğle Namazı, Bereket, Ticaret 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 22 playlist like
playlist play 02.09.1992 - Hikmet 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 20 playlist like
playlist play 02.10.1994 - Doğru ve İyi Niyet, Şehitlik, Hicretin En Üstünü 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 17 playlist like
playlist play 02.10.1994 - Hasta Ziyareti, Ayetel Kürsi ve Bakara Sûresinin Önemi 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 20 playlist like
playlist play 02.12.1984 - Abdestin Fazileti 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 24 playlist like
playlist play 02.12.1984 - Abdestli Mümin Kardeşini Ziyaret, Gusül, Tevekkül 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 24 playlist like
playlist play 02.12.1990 - Fakirlere Yardım Etmek,Koyun,Şirk,Gizli Şehvet,Allah Rızası 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 22 playlist like
playlist play 02.12.1990 - Hz.İbrahim (a.s) 21.07.2020 playlist oku playlist ekle 31 playlist like
playlist play 03.01.1982 - Akika Kurbanı, Davete İcabet, Hasta Ziyareti, Allah Korkusu, Cumanın Fazileti 05.11.2019 playlist oku playlist ekle 33 playlist like
playlist play 03.02.1985 - Dünya Sevgisi,Güzel Davranış Yumuşaklık 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 18 playlist like
playlist play 03.02.1985 - Peygamber Efendimizi Rüyada Görmek, Rızık 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 23 playlist like
playlist play 03.02.1990 - Gönül Zenginliği 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 27 playlist like
playlist play 03.02.1990 - Kıskançlık ve Haset, Gariplik ve Fesatlık Önleyenler, Cuma Günü 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 32 playlist like
playlist play 03.03.1985 - Zulüm, Cemaat, Ezan, Müezzinin Sesi, İbadeti Yaymak 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 34 playlist like
playlist play 03.03.1990 - Fakirlik, Allaha İnanmayanlar, Kaza ve Kader 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 23 playlist like
playlist play 03.03.1996 - Hacamat, Kan Aldırmak, Humma Hastalığı, Haya ve İman, Münafıkların Alametleri 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 16 playlist like
playlist play 03.03.1996 - Tüccar, Tevbe, Zikir ve Allah Korkusu 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 22 playlist like
playlist play 03.04.1983 - Güzel Ahlak, Ana Babaya Hizmet 06.12.2019 playlist oku playlist ekle 19 playlist like
playlist play 03.04.1983 - Güzel Ahlak, Müminlerin Vasıfları 06.12.2019 playlist oku playlist ekle 27 playlist like
playlist play 03.04.1983 - Sözü Hak Olarak Söylemek, İslamı Bilmek 14.03.2023 playlist oku playlist ekle 7 playlist like
playlist play 03.05.1981 - İlmiyle Amel Eden Alim, İlim Ne İçin Öğrenilmez 25.10.2019 playlist oku playlist ekle 24 playlist like
playlist play 03.05.1981 - Peygamber Efendimiz ve Ashabının Üstünlüğü 25.10.2019 playlist oku playlist ekle 21 playlist like
playlist play 03.05.1990 - Şeytan Tek Kişiyle Uğraşır, Zikir Yapmayan, Şirk 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 26 playlist like
playlist play 03.06.1984 - İlim,Müslümanları Sevindirmek, Allah İçin Sevmek Buğz Etmek 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 16 playlist like
playlist play 03.06.1984 - Kahinlere Gitmek, İlmin Önemi, Hayra Vesile Olmak, Allah İçin Sevmek ve Kızmak 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 21 playlist like
playlist play 03.06.1984 - Kız Evlat Yetiştirmek, Hastalığa Sabır, Şükür, Kahinlere Gitme 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 23 playlist like
playlist play 03.06.1993 - Hacca Gitmenin Sevabı 21.07.2020 playlist oku playlist ekle 31 playlist like
playlist play 03.06.1993 - Hacca, Umreye Gidenler, İşrak Namazı 21.07.2020 playlist oku playlist ekle 29 playlist like
playlist play 03.07.1986 - Pazartesi, Perşembe Günlerinin Fazileti, Cumanın Fazileti 13.10.2020 playlist oku playlist ekle 22 playlist like
playlist play 03.07.1986 - Riya, Evliyaya Savaş Açmak 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 24 playlist like
playlist play 03.07.1988 - Allahın Merhametine Nail Olmak 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 30 playlist like
playlist play 03.07.1988 - Oruç Tutmak, Nafile Oruçlar 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 30 playlist like
playlist play 03.07.1994 - Dilenciyi Reddetmemek, Çalışana Para Vermek, Allahın Emrini Aziz Tutmak 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 18 playlist like
playlist play 03.07.1994 - Peygamberimize Verilen Özellikler, Teyemmüm Abdesti 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 18 playlist like
playlist play 03.08.1986 - Meyve Satışı, Ticaret Ahlakı, Düşmanlık Etmek, Kardeşlik, Selam 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 30 playlist like
playlist play 03.09.1989 - Evliliğin Önemi, Peygamberimizin Rüzgar Olunca Dua Etmesi 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 28 playlist like
playlist play 03.09.1989 - Peygamber Efendimiz Hilâli Gördüğünde Okuduğu Dua 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 26 playlist like
playlist play 03.10.1990 - Haccın Faziletleri, Tebliğ Etmek 21.07.2020 playlist oku playlist ekle 18 playlist like
playlist play 03.11.1985 - Niyetin Halis Olması 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 23 playlist like
playlist play 03.11.1985 - Uyku, Adak Adamak, İslam 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 25 playlist like
playlist play 03.12.1989 - Peygamber Efendimizin Güçsüzleri ve Cenazeleri Ziyaret Etmesi 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 15 playlist like
playlist play 03.12.1989 - Peygamber Efendimizin Hurmaya Bakması, Çocuklara Duası 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 37 playlist like
playlist play 04.01.1987 - Kıyametin Büyük Alametleri, Romanın Fethi, Yahudilerle Savaş 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 24 playlist like
playlist play 04.02.1990 - Ağız Temizliği, Öd Ağacı, Recep Ayı 17.02.2022 playlist oku playlist ekle 21 playlist like
playlist play 04.02.1990 - Peygamber Efendimizin Güzellikleri, Temizliğe Verdiği Önem 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 21 playlist like
playlist play 04.03.1990 - Şaban Ayı 28.11.2023 playlist oku playlist ekle 18 playlist like
playlist play 04.03.1990 - Şaban Ayı, Kurban 21.07.2020 playlist oku playlist ekle 24 playlist like
playlist play 04.04.1982 - Sabır, Takva Ehli Olmak, Nafile İbadetler 05.11.2019 playlist oku playlist ekle 22 playlist like
playlist play 04.04.1990 - Aşure Orucu, Salı, Pazartesi, Çarsamba Oruç Tutmak 21.07.2020 playlist oku playlist ekle 34 playlist like
playlist play 04.04.1996 - Arefe, Hac, Kurban 21.07.2020 playlist oku playlist ekle 15 playlist like
playlist play 04.05.1986 - Ashaba Hürmet, Dünyanın Kıymetsizliği, Roma, Bizans, Rum Diyarları Feth Olunacak 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 33 playlist like
playlist play 04.05.1997 - Akra, Alevilik, Vizyon, Ahlak 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 31 playlist like
playlist play 04.06.1995 - Hz.Hasan, Hz. Hüseyinin Üstünlüğü, Ehli Beyt 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 20 playlist like
playlist play 04.06.1995 - İslamın Genişlemesi 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 24 playlist like
playlist play 04.07.1982 - İlim, Halim, Söz Taşıyıcılık, Cennet Nimetleri, Kuranı Allahtan Dinlemek 28.04.2020 playlist oku playlist ekle 25 playlist like
playlist play 04.07.1982 - Peygamberimiz (SAS), Mülk Hukuku 06.12.2019 playlist oku playlist ekle 24 playlist like
playlist play 04.07.1985 - Ayet el Kursi, Vakıa, Kadir, İhlas 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 16 playlist like
playlist play 04.07.1985 - Kuran Okumanın, Ezberlemenin Fazileti 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 27 playlist like
playlist play 04.08.1985 - Menfaat İçin Kuran Okumak, Ayetel Kürsi, Vakıa, Kıyame, Kadir ve İhlas Sureleri 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 25 playlist like
playlist play 04.08.1989 - Zühd Sahibi Kişi 06.12.2019 playlist oku playlist ekle 31 playlist like
playlist play 04.08.1996 - Hastalık, Mahşer Günü, Mal Sevgisi, Dünya Tasası 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 28 playlist like
playlist play 04.08.1996 - Sadaka Vermek 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 32 playlist like
playlist play 04.11.1984 - Mescid Yaptırmak, İftira Atmak, Ölçülü Hareket Etmek, Cenazeye Vazifeler 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 18 playlist like
playlist play 04.11.1990 - Taun, Humma Hastalığı, Lailaheillallah Demek, Şifa Duası 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 26 playlist like
playlist play 04.12.1986 - Ashabın Mahşerdeki Durumu, Hicret, Tevbe 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 22 playlist like
playlist play 04.27.1986 - Müslüman Kardeşliği 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 26 playlist like
playlist play 05.01.1986 - Ashabın Önemi, Kurban Arifesinin Önemi, Öze Sahip Olmak 21.07.2020 playlist oku playlist ekle 17 playlist like
playlist play 05.01.1986 - Hayırlı Kadın, Evlilik, Evlat, Dua, Şehitlik 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 26 playlist like
playlist play 05.01.1992 - Avcılık, Kapı Çalma Adabı, İzin Almak Adabı 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 23 playlist like
playlist play 05.01.1996 - Allahın Emirlerine İtaat 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 14 playlist like
playlist play 05.02.1989 - Peygamber Efendimizin Evlilik Duası 28.09.2022 playlist oku playlist ekle 19 playlist like
playlist play 05.02.1989 - Sofra Duası, Namaz Adabı 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 24 playlist like
playlist play 05.04.1981 - Namaz Kılmadan Önce Misvak Kullanmak, Namaz, Allahı Bilmek 25.10.2019 playlist oku playlist ekle 29 playlist like
playlist play 05.04.1987 - Mala ve İlme Gıbta Etmek, Ramazan Geliyor, Şabanın Fazileti 28.11.2023 playlist oku playlist ekle 27 playlist like
playlist play 05.05.1985 - Evlilik, Aşık Olmak, Hapşırmak, Elhamdülillah 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 25 playlist like
playlist play 05.05.1985 - Taziye 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 15 playlist like
playlist play 05.06.1983 - İslam Kardeşliği 06.12.2019 playlist oku playlist ekle 31 playlist like
playlist play 05.06.1983 - Ölümü Temenni Etmek 06.12.2019 playlist oku playlist ekle 15 playlist like
playlist play 05.06.1988 - Hak Hukuk Sahibi Olmak, Abdesti Bozan Şeyler 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 29 playlist like
playlist play 05.06.1988 - Namazı Camide Kılmak 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 17 playlist like
playlist play 05.07.1981 - Emir ve İmamlar 25.10.2019 playlist oku playlist ekle 30 playlist like
playlist play 05.07.1981 - Hadis Rivayet Etmek, Mümin Olarak Sabahlayıp Akşama Kâfir Olacaklar 25.10.2019 playlist oku playlist ekle 17 playlist like
playlist play 05.07.1987 - Din Kardeşliği 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 23 playlist like
playlist play 05.07.1990 - Hac, Bayramın Dördüncü Günü, Dürüst ve Güvenilir Olmak 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 16 playlist like
playlist play 05.07.1992 - Abdest, Namaz, Abdest Duaları 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 22 playlist like
playlist play 05.07.1992 - Niyet, Abdestin Önemi, Müminin Feraseti, Namaz, Zikir 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 29 playlist like
playlist play 05.10.1986 - Beddua Etmek, İmamlara Beddua Etmeyin 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 26 playlist like
playlist play 05.10.1986 - Cüzzam Hastalığı, Ashaba Hürmet, Muaviye Hz. 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 15 playlist like
playlist play 05.12.1987 - Borç, Kevser Havuzu, Kan Aldırmak, Hac ve Umre 21.07.2020 playlist oku playlist ekle 24 playlist like
playlist play 05.12.1987 - Tefekkür, Nefis Muhasebesi, Asa Taşımak 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 33 playlist like
playlist play 05.12.1993 - Mescidin Temiz Tutulması, Temizlik, Cami Adabı 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 25 playlist like
playlist play 06.01.1985 - Hadis Nakletmek, Denizde Nöbet Beklemek 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 25 playlist like
playlist play 06.01.1985 - Rıfk, Yumuşak Huyluluk, Kabir Kazmak, 40 Hadis, Alim Abid Karşılaştırması, Kibir 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 20 playlist like
playlist play 06.02.1983 - Allahı Hakkıyla Bilmek 06.12.2019 playlist oku playlist ekle 24 playlist like
playlist play 06.02.1983 - Toprak Doyurur, Zekat, Dünyanın Değersizliği 06.12.2019 playlist oku playlist ekle 22 playlist like
playlist play 06.02.1988 - Alimler, Görüldüğü Zaman Allahı Hatırlatanlar 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 26 playlist like
playlist play 06.02.1988 - Beş Şey Fıtrattandır 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 22 playlist like
playlist play 06.04.1986 - Cennet ve Cehennemdekiler 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 14 playlist like
playlist play 06.04.1986 - Cennetlikler 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 18 playlist like
playlist play 06.04.1986 - Ümitsizliğe Düşmemek, Peygamber Efendimizin Şefaati 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 16 playlist like
playlist play 06.05.1984 - Emr-i Maruf Nehy-i Münker 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 20 playlist like
playlist play 06.05.1984 - Ölüm, Kıyamet Alametleri, Deccal, Allah Yolunda Nöbet 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 22 playlist like
playlist play 06.06.1982 - Kuran-ı Kerim Okumak, Peygamberlerin İbretlik Hikayeleri, Kureyş Kabilesi, Hz.Ali 06.12.2019 playlist oku playlist ekle 22 playlist like
playlist play 06.06.1982 - Nefisle Mücadele 06.12.2019 playlist oku playlist ekle 30 playlist like
playlist play 06.07.1986 - Zenginlik, Hayır Yapmak, Zulmü Kaldırmak, Hadis Nakletmek 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 20 playlist like
playlist play 06.09.1987 - Allaha İsyan Yolunda Yemin ve Adak, İhlas, Felak ve Nas Surelerinin Fazileti, İki Yüzlülük 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 22 playlist like
playlist play 06.09.1987 - Ashabın Başka Yerlerde Vefatı, Çocukları Ölenler, Allaha Hüsn-ü Zan Yapmak 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 25 playlist like
playlist play 06.11.1988 - Hacamat Yaptırmak, Dua Ederken İki Elin Kalkması, Göz Hastalığı, Zulme Karşı Dua 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 20 playlist like
playlist play 06.11.1988 - Hased, Şifa, Allaha Dayanmak, Çörek Otu 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 18 playlist like
playlist play 06.11.1994 - Gece İbadeti, Güzel Ahlak 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 18 playlist like
playlist play 06.11.1994 - Secdede Kul Allaha Yakınlaşır 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 16 playlist like
playlist play 06.12.1981 - Dilin Afeti, Selam 10.04.2020 playlist oku playlist ekle 28 playlist like
playlist play 06.12.1987 - Hapşırmak, Hz.Osman'ın Hilafeti ve Şehitliği 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 25 playlist like
playlist play 06.12.1987 - Takva, Hidayet, Vera, Salih Amel 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 35 playlist like
playlist play 06.14.1981 - Zikrullah, Allahı Anmak, Kötü Huylar 25.10.2019 playlist oku playlist ekle 24 playlist like
playlist play 07.01.1990 - Peygamber Efendimizin Oturuşu, Yemek Yemesi, Hutbe Okuması, Namazların Cemi, Kabağı Sevmesi 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 31 playlist like
playlist play 07.01.1990 - Peygamberimizin Oturuş Şekilleri 28.11.2023 playlist oku playlist ekle 19 playlist like
playlist play 07.02.1988 - Kıyamet Alametleri, Aile Yükü Az Olan Hafiftir 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 26 playlist like
playlist play 07.02.1988 - Öyle Bir Zaman Gelecek ki Altını Gümüşü Olmayan Rahat Yaşayamayacak, Kıyamet Alametleri 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 34 playlist like
playlist play 07.03.1982 - İnsanın Asıl Gayesi Kulluk 06.12.2019 playlist oku playlist ekle 34 playlist like
playlist play 07.03.1982 - Sabır, Allah İçin Birbirini Sevmek 06.12.2019 playlist oku playlist ekle 17 playlist like
playlist play 07.03.1993 - Hadis-i Şerifin Sahihliği, Kıyamet Alametleri 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 23 playlist like
playlist play 07.03.1993 - Muhammed İsmi, Namazda Vesvese, İçmenin Adabı, Temizlik, Cennet ve Cehennem Ehli 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 27 playlist like
playlist play 07.04.1985 - Hac, Kurban, Yetim, Kazanç, Çalışma 21.07.2020 playlist oku playlist ekle 34 playlist like
playlist play 07.04.1985 - Riya 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 17 playlist like
playlist play 07.04.1993 - Peygamber Efendimize İhvan Olmak 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 16 playlist like
playlist play 07.06.1981 - Kıyamet Alametleri, Yaz Gününde Oruç Tutmak, Sabretmek, Soğukta Abdest 25.10.2019 playlist oku playlist ekle 20 playlist like
playlist play 07.06.1981 - Makul Meclisler, Kıyamet Alametleri 25.10.2019 playlist oku playlist ekle 21 playlist like
playlist play 07.06.1987 - Ahlak 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 21 playlist like
playlist play 07.06.1987 - Deccal, Peygamber Ailesi, Ashab, Tabiin 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 16 playlist like
playlist play 07.06.1993 - Hacıların Şefaati, Hacdaki Sevaplar 21.07.2020 playlist oku playlist ekle 28 playlist like
playlist play 07.06.1993 - Hacının Duası 21.07.2020 playlist oku playlist ekle 25 playlist like
playlist play 07.07.1985 - Faziletli Dua ve Tesbihler A 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 21 playlist like
playlist play 07.07.1985 - Faziletli Dua ve Tesbihler B 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 21 playlist like
playlist play 07.07.1996 - Tevbe, Korku ve Ümit 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 19 playlist like
playlist play 07.08.1988 - İnsaf, Allahın Duaları Kabul Etmesi 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 15 playlist like
playlist play 07.09.1986 - Şahitliği Kabul Olmayanlar 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 33 playlist like
playlist play 07.09.1986 - Şahitliği Kabul Olmayanlar, Sınırdaki Askerler 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 15 playlist like
playlist play 07.10.1984 - Borcu Tehir Etmek, Rızkın Genişlemesi, Şükür 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 23 playlist like
playlist play 07.10.1984 - Emr-i Maruf, Evladını Red Etmek, Adalet 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 16 playlist like
playlist play 07.10.1990 - Nafile Oruç Tutmak, Halvet 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 27 playlist like
playlist play 07.11.1987 - Cünüp ve Hayız Hali, Kuran-ı Kerime El Sürmek, Anne Baba Hakkı 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 25 playlist like
playlist play 07.11.1987 - İyi Komşu, Yol Arkadaşı, Komşu Hakkı, Kulları Allaha Sevdirmek 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 20 playlist like
playlist play 07.12.1986 - Allahın Zatını Düşünmek, Çekirgelere Savaş Açmamak, Taun Hastalığı, İmamın Özellikleri, At Beslemek 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 23 playlist like
playlist play 07.12.1986 - Mekkeye Savaş Açılmaz, Peygamberimizin Kıyaslanması, Secdede Gözleri Kapamak 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 26 playlist like
playlist play 08.01.1989 - Peygamber Efendimizin Çarşıya Çıkarken Okuduğu Dua, Misvak Kullanması 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 27 playlist like
playlist play 08.01.1989 - Peygamber Efendimizin Mescide Girerken Okuduğu Dualar 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 27 playlist like
playlist play 08.01.2000 - Bayram Tebriği, Şevval Orucu 27.05.2020 playlist oku playlist ekle 21 playlist like
playlist play 08.04.1984 - Cumanın Önemi, Namazın Önemi, Hayır Yapmak, Zikir 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 17 playlist like
playlist play 08.04.1984 - Müslüman ve Münafığın Farkı, Kuran Okuyan ve Okumayanlar 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 18 playlist like
playlist play 08.05.1983 - Allaha Kavuşmayı İstemek, Belalara Katlanmak 06.12.2019 playlist oku playlist ekle 22 playlist like
playlist play 08.05.1983 - Dünya ve Ölüm Sevgisi, Kabir Hayatı, Cuma Gününün Fazileti 06.12.2019 playlist oku playlist ekle 17 playlist like
playlist play 08.05.1984 - Rüya, Suizan 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 15 playlist like
playlist play 08.05.1986 - Ticaret Ahlakı, Emire Yalan Söylemek, Aracı Olmak, Kıyamet Alametleri, Cennet 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 28 playlist like
playlist play 08.05.1994 - Sabah Görülen Rüyanın Sahihliği, Rüyayı İyi Yormak 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 16 playlist like
playlist play 08.07.1984 - Hadis Nakletmek, Zekat, Mümin Sevindirmek 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 20 playlist like
playlist play 08.08.1993 - Temizlik, Müslümanların Parası Olmalı, Borç Almak, Ekonomi, Yabancı Para 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 28 playlist like
playlist play 08.09.1991 - Camide Namaz, Setr-i Avret 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 22 playlist like
playlist play 08.09.1991 - Komşu Hakkı, Alim ve Abid 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 17 playlist like
playlist play 08.09.1991 - Konumuna Göre İkramda Bulunmak, Edeb 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 17 playlist like
playlist play 08.10.1989 - Peygamber Efendimizin Devesinin, Katırının, Atının, Kılıncının İsmi, Elbiseleri, Hz. Fatımaya Davranışı 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 16 playlist like
playlist play 08.11.1981 - Hastalığa Sabır, Cennetin Dereceleri, Şaşılacak Şeyler, Gaflet 25.10.2019 playlist oku playlist ekle 18 playlist like
playlist play 08.11.1981 - Yaramaz Çocuk, Günahların Peygamber Efendimize Bildirilmesi 10.04.2020 playlist oku playlist ekle 25 playlist like
playlist play 08.11.1987 - Az Konuşmak, İstemek, Helal Kazanç 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 20 playlist like
playlist play 08.11.1987 - Bedir Gazvesine Katılanlar, Felak ve Nas Sureleri, Şiir 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 23 playlist like
playlist play 08.11.1992 - Takva, Zikrullah, Kuran Okumak 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 36 playlist like
playlist play 08.12.1985 - Cefa, Müslümanı Sevindirmek, İnsanlara İyilik Yapmak 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 21 playlist like
playlist play 08.12.1985 - Kıyamet Alametleri 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 21 playlist like
playlist play 08.12.1995 - Mizah ve Şakanın Ölçüsü 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 21 playlist like
playlist play 09.01.1983 - Cehennemdeki Azap, Zakkum, Cehennemin Kıvılcımı, Derinliği, Korunma Duası, İbadete Mağrur Olmak 06.12.2019 playlist oku playlist ekle 27 playlist like
playlist play 09.01.1983 - Cennet Nimetleri, Elhamdulillahın Fazileti 06.12.2019 playlist oku playlist ekle 19 playlist like
playlist play 09.01.1986 - Cennet Ehli, Ezan 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 22 playlist like
playlist play 09.01.1986 - Müslümanların Cehenneme Girenleri, Peygamber Efendimiz 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 25 playlist like
playlist play 09.01.1992 - Recep Ayının Faziletleri, Üç Aylar, Recebin İlk Cuması 19.02.2021 playlist oku playlist ekle 34 playlist like
playlist play 09.02.1991 - Gam Ve Kederlenme Duaları, Allaha Teslim Olmak 22.03.2021 playlist oku playlist ekle 20 playlist like
playlist play 09.02.1991 - Müslümanı Öldürenlerin Durumu, Allaha Teslim Olmak 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 26 playlist like
playlist play 09.02.1992 - Hastalık 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 24 playlist like
playlist play 09.02.1997 - Bayram Tebriği, Şevval Orucu, Sadaka Vermek 27.05.2020 playlist oku playlist ekle 28 playlist like
playlist play 09.03.1986 - Ümmetin Helak Olması 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 32 playlist like
playlist play 09.05.1982 - Lokman (a.s) ın Oğluna Nasihatleri, Güzel Meclisler, İlim Sahibi Kimse, Takva, Hikmet 30.11.2020 playlist oku playlist ekle 25 playlist like
playlist play 09.05.1982 - Lokman (as) Oğluna Nasihatleri, Güzel Huy, Anlayış, Allah Korkusu, Alimler 28.11.2023 playlist oku playlist ekle 20 playlist like
playlist play 09.05.1993 - Alimlerin Mertebeleri, İlmiyle Amel Etmek ,Alimlerin Önemi 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 17 playlist like
playlist play 09.05.1993 - Yapılan İşi Güzel Yapmak, Hilalin Görünmesi 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 22 playlist like
playlist play 09.06.1985 - Faziletli Dualar A 22.01.2021 playlist oku playlist ekle 26 playlist like
playlist play 09.06.1985 - Faziletli Dualar B 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 20 playlist like
playlist play 09.06.1996 - Hacerul Esved, Makam-ı İbrahim, Kıyamet Alametleri 21.07.2020 playlist oku playlist ekle 20 playlist like
playlist play 09.06.1996 - Yumuşak Huyluluk ve Sertlik 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 27 playlist like
playlist play 09.07.1995 - Peygamberler, Allahın Rahmeti 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 20 playlist like
playlist play 09.11.1986 - Beyaz Horoz, Dünyalıklar, Zaman 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 20 playlist like
playlist play 09.12.1984 - Kibir, Hıyanetle Mal Almak, Borç, Peygamber Efendimizin Kabrini Ziyaret, İlim, Münakaşa, Sabır 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 29 playlist like
playlist play 09.12.1984 - Veli Edinmek, Suçluyken Başka Kavme Sığınmak 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 19 playlist like
playlist play 10.01.1988 - Zikir, Şükür, İbadette Allahtan Yardım İstemak, Kuran Okumak, Tebliğ ve İrşad 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 39 playlist like
playlist play 10.04.1983 - Kuran-ı Kerim Okumak 06.12.2019 playlist oku playlist ekle 21 playlist like
playlist play 10.04.1983 - Kuran-ı Kerim, Tevhid Ehli, Cömert, Zekat Mevsimi Yaklaşıyor 06.12.2019 playlist oku playlist ekle 29 playlist like
playlist play 10.04.1986 - Riyakar Alimler, Kalpler Allahın Elinde, Yanlış Sevgiler 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 20 playlist like
playlist play 10.05.1981 - Cennetin Kokusu, Babanın Duası, Rüzgarlar, İmama Uymanın Adabı, Kabir Ziyareti, Ahireti Düşünmek 10.04.2020 playlist oku playlist ekle 25 playlist like
playlist play 10.05.1992 - Azap ve Amel, Niyetlere Göre Sorgu 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 17 playlist like
playlist play 10.05.1992 - Temizlik, Rüya Yorumlamak 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 25 playlist like
playlist play 10.06.1984 - Allaha Kavuşmayı İstemek, Abdest Almak, Allahı Zikretmek 28.04.2020 playlist oku playlist ekle 21 playlist like
playlist play 10.07.1983 - Peygamber Sayısı, Kabir Dünya Hayatı, Alimler, Bildiğini Söylemek, Nimet, Haramla Tedavi, Nazar 06.12.2019 playlist oku playlist ekle 20 playlist like
playlist play 10.07.1983 - Zemzem, Hac 21.07.2020 playlist oku playlist ekle 19 playlist like
playlist play 10.07.1988 - Dindar Genç 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 29 playlist like
playlist play 10.07.1988 - La Havle Vela Kuvvete Demek, Sinirlenince Zikretmek 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 26 playlist like
playlist play 10.09.1989 - Peygamber Efendimizin Kadınlara Davranışı 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 17 playlist like
playlist play 10.10.1987 - Duanın Kabul Olunması Sadaka Verilmesi, Dünya Mutluluğunun Alameti, İyi Komşu, Geniş Ev, Binek 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 35 playlist like
playlist play 10.10.1987 - Şükrün Önemi ve Gerekliliği, Cennete Girmenin Yolları, Ahlakın Güzelliği 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 25 playlist like
playlist play 10.11.1985 - Aşure Gününde Yapılacaklar, Bidat Ehli, Yönetici Vebali, Hayırlı Yardımcı 21.07.2020 playlist oku playlist ekle 16 playlist like
playlist play 10.11.1985 - Harama Bakmamak, Ayıp Örtmek 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 19 playlist like
playlist play 11.03.1984 - Hz.Ömerin Üstünlügü, Hakkın Peşinden Gitmek, Sahabeler 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 25 playlist like
playlist play 11.03.1984 - Nimetlere Şükür, Sabır, La Havle, Sadakanın Önemi 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 18 playlist like
playlist play 11.03.1990 - Berat Kandili, İskenderpaşa 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 52 playlist like
playlist play 11.04.1993 - Kıyamet Alametleri, Allahın Azabı, Zina, Faiz 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 31 playlist like
playlist play 11.05.1986 - Hamd Duası, Kıyamet Alametleri 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 20 playlist like
playlist play 11.07.1982 - Anne-Babaya İtaat, Mağfiret 06.12.2019 playlist oku playlist ekle 20 playlist like
playlist play 11.07.1982 - Peygamberimiz ve İman 06.12.2019 playlist oku playlist ekle 21 playlist like
playlist play 11.07.1993 - İbadetlerden Evini de Nasiplendirmek, İmamet 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 27 playlist like
playlist play 11.09.1994 - Faziletli İşlerin En Üstünleri, Yardımcı Olmak, Duanın En Faziletlisi 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 17 playlist like
playlist play 11.09.1994 - Nefis 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 28 playlist like
playlist play 11.12.1994 - Allahı En Çok Zikreden En Çok Sevap Kazanandır 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 23 playlist like
playlist play 12.01.1986 - Cehennem, Cimrilik, Hayrı Erteleme 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 28 playlist like
playlist play 12.01.1992 - Kapı Çalma Adabı, Kadınların Mescide Gitmesi, Temizlik 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 22 playlist like
playlist play 12.01.1992 - Milletvekilleri, Yöneticiler 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 21 playlist like
playlist play 12.01.1997 - İskenderpaşa Vizyonu 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 35 playlist like
playlist play 12.02.1989 - Peygamberimizin Şimali, Günlük Duaları 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 20 playlist like
playlist play 12.04.1981 - Cennetin Kokusu, Babaya İtaat, Cennet Rüzgarı, Cami Adabı, Ahireti Düşünmek, Ölü Yıkamak 10.04.2020 playlist oku playlist ekle 23 playlist like
playlist play 12.04.1981 - Selam ve Ziyaret, Allah İçin Sevmek, Ölüm Anı 10.04.2020 playlist oku playlist ekle 17 playlist like
playlist play 12.04.1987 - Abdest, Peygamber Efendimiz, İmanı Esrarı Sevmek, Allaha İsyanda Kimseye İtaat Olmaz 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 25 playlist like
playlist play 12.04.1987 - Kerahat Vakitleri, Cemaatle Namaz, Namaz Kılma Adabı, Abdest 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 18 playlist like
playlist play 12.05.1982 - Anlaşma 06.12.2019 playlist oku playlist ekle 14 playlist like
playlist play 12.05.1982 - Vesvese, Hz.Musanın Duası, Cennet ve Cehennem 06.12.2019 playlist oku playlist ekle 35 playlist like
playlist play 12.05.1985 - Ecrin Kaybolması, İnfak Etmek 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 22 playlist like
playlist play 12.05.1985 - İlim Öğrenmek, Mescide Gitmek, Cuma 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 21 playlist like
playlist play 12.06.1981 - Dilin Afeti, Selam 28.11.2023 playlist oku playlist ekle 28 playlist like
playlist play 12.06.1983 - Namaz, İman, Ramazan Hürmetine 28.04.2020 playlist oku playlist ekle 29 playlist like
playlist play 12.06.1983 - Selam Vermek, Ramazanla İlgili Güzel Temenniler 28.04.2020 playlist oku playlist ekle 21 playlist like
playlist play 12.06.1988 - Şehidin Mükafatı, Cehennem Ehli, Akika Kurbanı, Şeytanın Oyalaması 21.07.2020 playlist oku playlist ekle 30 playlist like
playlist play 12.06.1994 - Allaha Kulluk, Ölümü Düşünmek 28.11.2023 playlist oku playlist ekle 16 playlist like
playlist play 12.06.1998 - Allaha Kulluk, Ölümü Düşünmek 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 16 playlist like
playlist play 12.09.1982 - Babanın Duası, Rüşvet, Sadaka 06.12.2019 playlist oku playlist ekle 23 playlist like
playlist play 12.09.1982 - Kuran-ı Kerime Bağlılık 06.12.2019 playlist oku playlist ekle 24 playlist like
playlist play 12.10.1986 - Akşam Ezandan Sonra Dışarı Çıkmamak, Tevhid, Gemi Yolcuğu 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 23 playlist like
playlist play 12.10.1986 - Cennete ve Cehenneme Gireceklerin Miktarı, Müslümanların Arasındaki Ayrılıklar 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 19 playlist like
playlist play 12.11.1989 - Peygamber Efendimizin Cuma Hutbesini Kısa Tutması, Kuran-ı Kerim Okuması 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 24 playlist like
playlist play 12.11.1989 - Peygamber Efendimizin Tedavide Kına Koyması, Gülümsemesi, Eve Erken Gelmesi 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 26 playlist like
playlist play 13.01.1985 - Alimin Ölümü, Hac, Umre, Davetsiz Gitmemek 21.07.2020 playlist oku playlist ekle 15 playlist like
playlist play 13.01.1985 - İlim Öğrenmek, Alimin Ölümü, Yolda Dua 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 24 playlist like
playlist play 13.01.1990 - İlim Öğrenen ve Öğretenler, Alim ve Amel 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 27 playlist like
playlist play 13.02.1983 - Cehennem, Göz Değmesi, Nazar, Şişmanlık 06.12.2019 playlist oku playlist ekle 26 playlist like
playlist play 13.02.1983 - Manifaturacılık, Ticaret, Hanımların Beylere Muamelesi 06.12.2019 playlist oku playlist ekle 23 playlist like
playlist play 13.02.1988 - İnsanların Hayırlı Olanları, Yetimin Önemi 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 23 playlist like
playlist play 13.02.1988 - Vefattan Sonra Geriye Bırakılan Hayırlı Şeyler, Sadaka, Hayırlı Evlat, Cumanın Fazileti 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 26 playlist like
playlist play 13.03.1983 - Kıyamet Alametleri, Faiz 06.12.2019 playlist oku playlist ekle 21 playlist like
playlist play 13.03.1989 - Kuran ve Sünnet, Namaz İçin Tekbir 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 14 playlist like
playlist play 13.03.1989 - Peygamberimizin Adeti Seniyyesi, Hal ve Hareketleri 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 27 playlist like
playlist play 13.04.1986 - Ehli Beyte Buğz Etmek 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 17 playlist like
playlist play 13.04.1986 - Peygamber Sevgisi 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 16 playlist like
playlist play 13.05.1984 - Allah Yolunda Ağaran Saç, Güzel Huylar 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 14 playlist like
playlist play 13.05.1984 - Güzel Huylar 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 32 playlist like
playlist play 13.05.1997 - Aile içi İlişkiler, Evlilik 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 13 playlist like
playlist play 13.06.1982 - Dua, Müslümanların Gönlü, Hikmet 06.12.2019 playlist oku playlist ekle 20 playlist like
playlist play 13.06.1982 - Vücud Temizliği, Bıyıkların Kısaltılması, İhlas, Felak, Nas Sûreleri 06.12.2019 playlist oku playlist ekle 20 playlist like
playlist play 13.06.1986 - İslamda Giyim 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 20 playlist like
playlist play 13.06.1986 - Kabir Ziyareti, Sadaka, İmamlık 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 21 playlist like
playlist play 13.07.1986 - Kıyafetin Ölçüsü, Duaların Tesiri 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 21 playlist like
playlist play 13.08.1989 - Peygamber Efendimizin Elbise Giymesi, İsimle Çağırması, Kuran Okuyucusu 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 27 playlist like
playlist play 13.08.1989 - Peygamber Efendimizin Tekbir Getirmesi, Hüzünlü Zamanlarda Duası, Hoşlanmadıklarında Susması 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 24 playlist like
playlist play 13.09.1987 - İlim ve Susmak, Emr-i Maruf Nehy-i Münker 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 25 playlist like
playlist play 13.09.1987 - Müslümanın İzzeti, Namaz, Vesvese, İhramlıyken Evlenmemek 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 19 playlist like
playlist play 13.10.1996 - Şifa, Zikir, Hoşgörü 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 29 playlist like
playlist play 13.11.1984 - Mehmed Zahid Kotku 28.11.2023 playlist oku playlist ekle 17 playlist like
playlist play 13.11.1988 - Peygamber Efendimizin Ahlak ve Şemaili 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 17 playlist like
playlist play 13.11.1988 - Peygamber Efendimizin Duaları 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 22 playlist like
playlist play 13.11.1992 - M.Zahid Kotku Hocaefendi ve Teslimiyet, Hatıralar 26.08.2022 playlist oku playlist ekle 45 playlist like
playlist play 13.12.1981 - Doğru Sözlülük, Oruç Tutmanın Önemi, Gece Namazı 10.04.2020 playlist oku playlist ekle 20 playlist like
playlist play 13.12.1981 - Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimizin Beyaz Giymesi 10.04.2020 playlist oku playlist ekle 14 playlist like
playlist play 13.12.1987 - Hz.Alinin Faziletleri 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 19 playlist like
playlist play 13.12.1987 - İstihare, Gece Yolculuğu, Vücut Temizliği, Salavat 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 34 playlist like
playlist play 14.03.1993 - Namaz Kılmak, Cenaze Adabı, Namazda Örtü 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 18 playlist like
playlist play 14.04.1984 - Gurur İçin, Alkış İçin, Allahtan Gayrısı İçin İlim Öğrenmek 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 21 playlist like
playlist play 14.04.1985 - İlim Öğrenmek, Dünyalık, Cömertlik 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 22 playlist like
playlist play 14.04.1985 - İlim Taleb Etmek 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 24 playlist like
playlist play 14.06.1981 - Ameli Heba Eden 6 Şey 10.04.2020 playlist oku playlist ekle 24 playlist like
playlist play 14.06.1987 - Deniz Yolculuğu, Garp Ehli 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 14 playlist like
playlist play 14.06.1987 - Dua ve Rızık 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 30 playlist like
playlist play 14.07.1985 - Peygamber Efendimizin Tavsiye Ettiği Tesbihler A 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 19 playlist like
playlist play 14.07.1985 - Peygamber Efendimizin Tavsiye Ettiği Tesbihler B 01.10.2021 playlist oku playlist ekle 23 playlist like
playlist play 14.07.1996 - Şeytanın Oyunları 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 16 playlist like
playlist play 14.07.1996 - Şeytanın Oyunları, Dini İnanç 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 20 playlist like
playlist play 14.08.1988 - Allah Zalimlerden İntikamını Muhakkak Alır 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 35 playlist like
playlist play 14.08.1988 - İki Gözün Karşılığı,Kuran Ve Zikir,Zayıf Kula Yardım Etmek 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 17 playlist like
playlist play 14.08.1994 - Öğreten Ya da Öğrenen Olmak, İlim 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 29 playlist like
playlist play 14.09.1986 - Cüzzam Hastalığı, Namaz Vakitleri, Küçük İyilikler, Gıybet, Yemin, Sadaka, Dargın Kalmak 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 24 playlist like
playlist play 14.10.1984 - Abdestli Yatmak, Ticaret, Kusurlu Mal Satmak 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 19 playlist like
playlist play 14.10.1984 - Allaha Yönelmek, Uzaklaşmak 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 19 playlist like
playlist play 14.11.1982 - Cennet, Dünya Sevgisi, Dini Bilmek 06.12.2019 playlist oku playlist ekle 30 playlist like
playlist play 14.11.1982 - Ölürken Telkin Duası 06.12.2019 playlist oku playlist ekle 22 playlist like
playlist play 14.11.1987 - Yumuşak Huyluluk, Cimrilik, Tevekkül 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 32 playlist like
playlist play 14.11.1987 - Zekat, Sadaka, Dua 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 21 playlist like
playlist play 14.11.1993 - Gece İbadeti, Çalımlı Yürümek 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 19 playlist like
playlist play 14.11.1996 - Mekke, Üç Ayların Başlangıcı 12.02.2021 playlist oku playlist ekle 20 playlist like
playlist play 14.12.1986 - Adaletle Hükmetmek, Marufu Söylemek, Yemek Yeme Adabı 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 25 playlist like
playlist play 14.12.1986 - Selam, Münafık, Ramazan, Kıyamet Alametleri 28.04.2020 playlist oku playlist ekle 18 playlist like
playlist play 15.01.1989 - Peygamber Efendimizin Mezarda Yatanlara ve Hastaya Sözleri 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 18 playlist like
playlist play 15.02.1981 - Allahın Nuru, Hz. Ömer 10.04.2020 playlist oku playlist ekle 19 playlist like
playlist play 15.03.1987 - Kusur Görmek, Methetmek, Saldırgan Olmak, Tembellik, Beddua Etmek, Hac 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 15 playlist like
playlist play 15.04.1990 - Peygamberimizin Yaşantısı, Sünneti, Bayramda Giyinmesi 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 14 playlist like
playlist play 15.05.1981 - Peygamber Efendimiz (SAS) in Miraçta Gördükleri (08.11.1981) 16.02.2023 playlist oku playlist ekle 15 playlist like
playlist play 15.05.1983 - Alimler, İlmin ve Ulemanın Kadrinin Bilinmesi 06.12.2019 playlist oku playlist ekle 22 playlist like
playlist play 15.05.1983 - Cuma Bayramdır, Ensar 06.12.2019 playlist oku playlist ekle 28 playlist like
playlist play 15.05.1983 - Miraç, Efendimizin Miraçta Gördükleri 25.02.2022 playlist oku playlist ekle 15 playlist like
playlist play 15.06.1985 - Kadir Gecesi, Halis Niyet 19.05.2020 playlist oku playlist ekle 38 playlist like
playlist play 15.07.1984 - Mağfiret, Günaha Ceza, Müezzin, Ezan 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 21 playlist like
playlist play 15.07.1984 - Mescitlerin Önemi, Nefis Terbiyesi 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 19 playlist like
playlist play 15.07.1990 - Şirk Koşmak, Tefrika, Yöneticilere İtaat, Dedikodu 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 16 playlist like
playlist play 15.07.1990 - Tevhid, Namaz, Zekat, Ramazan Orucu 28.04.2020 playlist oku playlist ekle 23 playlist like
playlist play 15.07.1990 - Zikir Etmek 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 18 playlist like
playlist play 15.08.1982 - Her Duyduğunu Söylemek, Misafire İkram 06.12.2019 playlist oku playlist ekle 20 playlist like
playlist play 15.09.1985 - Allahın Affı 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 26 playlist like
playlist play 15.09.1985 - Cehennem 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 15 playlist like
playlist play 15.09.1996 - Fitne, İman, İlim, Güzel Ahlak 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 25 playlist like
playlist play 15.10.1995 - Hakka Riayet, Emri Maruf, İhlaslı Amel, Bidat Sahibi 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 28 playlist like
playlist play 15.11.1981 - Sadaka, Ezberlenen Ayetin Unutulması, Cennet, Cehennem, Hac Adabı 21.07.2020 playlist oku playlist ekle 37 playlist like
playlist play 15.11.1987 - Hayır İşlemek, Müslümanlar Arasında İhtilaf, Temiz Suyun Hükmü 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 26 playlist like
playlist play 15.11.1987 - Secde Etmek, Hastanın Duası 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 20 playlist like
playlist play 15.12.1985 - Afiyet, Mağfiret, Kıyamet Alametleri, Huyun Güzel Olması 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 19 playlist like
playlist play 15.12.1985 - Kıyamet Alametleri 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 27 playlist like
playlist play 15.12.1991 - Allah Bir İdareciyi Mükafatlandırmayı veya Cezalandırmayı Dilerse 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 34 playlist like
playlist play 15.12.1991 - Allahın Bir Kavmin Bereketlenmesini veya Bereketsizliğini Murad Etmesi 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 19 playlist like
playlist play 16.01.1983 - Allah İçin Sevmek, Evlilik Duaları, Günahlar, Nafile Oruç, Orucun Hikmeti 06.12.2019 playlist oku playlist ekle 23 playlist like
playlist play 16.01.1983 - Ümitsizliğe Düşmek, Yaratılış, Hırsıza Karşı Dua, Kibir, Ramazan 28.04.2020 playlist oku playlist ekle 28 playlist like
playlist play 16.02.1986 - Açlık, Niyet 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 16 playlist like
playlist play 16.02.1986 - Ölüm, Emr-i Maruf 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 26 playlist like
playlist play 16.02.1997 - Peygamber Sıfatları 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 30 playlist like
playlist play 16.02.1997 - Peygamber Sıfatları 2 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 19 playlist like
playlist play 16.03.1986 - Birbirini Allah İçin Sevmek 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 21 playlist like
playlist play 16.03.1986 - Cimrilik, Allah Korkusu 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 32 playlist like
playlist play 16.04.1995 - Dünyanın Faniliği, Hayırlı Arkadaş Edinmek 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 35 playlist like
playlist play 16.04.1995 - Şeytanın Hz.Ömere Yaklaşamaması 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 24 playlist like
playlist play 16.06.1985 - Faziletli Dualar A 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 20 playlist like
playlist play 16.06.1985 - Faziletli Dualar B 28.06.2021 playlist oku playlist ekle 31 playlist like
playlist play 16.06.1996 - Sabah Namazından Sonra İbadet Etmek 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 17 playlist like
playlist play 16.06.1996 - Selam 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 30 playlist like
playlist play 16.08.1981 - Hastanın Mükafatları, Nimete Şükür 10.04.2020 playlist oku playlist ekle 26 playlist like
playlist play 16.08.1987 - Namaz Kılarken Üzerine Örtü, Nafile Oruç 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 26 playlist like
playlist play 16.09.1990 - Hicretin Fazileti, Alimlerin Önemi, Müslümanların Düşmanları 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 25 playlist like
playlist play 16.09.1990 - Mehdi, Dalkavukluk 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 20 playlist like
playlist play 16.10.1994 - Zehirli Hayvanlar, Yanlışa İkaz, Kuran Hatmi 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 15 playlist like
playlist play 16.10.1996 - Münafıklık Alameti, Yalan Peygamberler, Kıyamette Mücrimlerin Durumu 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 24 playlist like
playlist play 16.11.1986 - Ashaba Sövmek, Geceye, Gündüze, Güneşe, Aya, Rüzgara Sövmek, Rızık, Duvara Halı Asmak, İzinsiz Mektup Okumak 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 20 playlist like
playlist play 16.11.1986 - Rüzgara Sövmek, Sam Ehline Sövmeyin 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 31 playlist like
playlist play 16.11.1996 - Allahın Zikredilmediği Zamanlar, Allah İçin Şehveti Bırakan Genç, Güzel Huy 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 36 playlist like
playlist play 16.12.1984 - İşrak Namazı, Oturma Adabı, Mescide Erken Gelmek, Şükreden Kalp Zikreden Dil 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 22 playlist like
playlist play 16.12.1984 - Yaralanmanın Diyeti Affetmek, Dünyayı Dert Edinenler, Düşman İçin Nöbet Tutmak 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 25 playlist like
playlist play 17.01.1988 - Kuranı Kerim Nefis Yolundan Kurtarır, Hidayete Vesile Olmak, Zikir 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 27 playlist like
playlist play 17.01.1988 - Namazın Arkasından Okunacak Dua 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 28 playlist like
playlist play 17.02.1985 - Müslümanı Hoş Etmek, İnşikak, Tevekkül, Allah Sevgisi 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 18 playlist like
playlist play 17.02.1985 - Yaramaz Duası, Zina, İçki 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 26 playlist like
playlist play 17.03.1985 - Ramazan ve Ramazan Harici Oruç, Sabır 21.07.2020 playlist oku playlist ekle 25 playlist like
playlist play 17.03.1985 - Zilhiccenin On Günü, Arife Günü Oruç Tutmak 21.07.2020 playlist oku playlist ekle 14 playlist like
playlist play 17.03.1996 - Baldaki Şifalar 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 19 playlist like
playlist play 17.03.1996 - İçki, Kötü Huylar 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 27 playlist like
playlist play 17.03.1999 - Hacda Kötü Söz Söylemek, Kötülük Yapmak 21.07.2020 playlist oku playlist ekle 19 playlist like
playlist play 17.03.1999 - Helal Parayla Hac, Zilhiccenin İlk Günü, Bayrama 10 Gün Var 21.07.2020 playlist oku playlist ekle 25 playlist like
playlist play 17.05.1981 - Subhanallah, Dua Etmek 10.04.2020 playlist oku playlist ekle 15 playlist like
playlist play 17.05.1981 - Subhanallahi ve Elhamdülillahi 10.04.2020 playlist oku playlist ekle 30 playlist like
playlist play 17.06.1990 - Peygamber Efendimizin Son Sözleri, Kıyamet Günü 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 18 playlist like
playlist play 17.07.1996 - Şeytan 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 18 playlist like
playlist play 17.09.1989 - Arafatta Okunan Dua 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 26 playlist like
playlist play 17.09.1989 - Peygamber Efendimiz Dua, Kalp 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 32 playlist like
playlist play 17.09.1995 - Adaletli Olmak, Şeytana Uymak, Kuranı Anlamak 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 24 playlist like
playlist play 17.10.1982 - Hudutta Beklemek 06.12.2019 playlist oku playlist ekle 32 playlist like
playlist play 17.10.1982 - Sabah Akşam İbadet 06.12.2019 playlist oku playlist ekle 19 playlist like
playlist play 17.10.1987 - Muhabbeti Artıran Üç Şey, Selam Vermek, Yer Vermek, İsmiyle Hitap Etmek 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 22 playlist like
playlist play 17.10.1987 - Üç Şey İmanı Kemal Olur, Kınayana Aldırmamak, Riyakarlık Yapmamak, Ahireti Tercih Etmek 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 33 playlist like
playlist play 17.11.1984 - Güzel Söz, Sıla-i Rahim, Hamilelik, Afiyet İstemek 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 19 playlist like
playlist play 17.11.1984 - Rüya, Tokluk, İyilik Yapmak 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 19 playlist like
playlist play 17.11.1985 - İdareciler, Merhamet, Temizlik 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 41 playlist like
playlist play 17.12.1989 - Peygamber Efendimizin Orucu Açması, Sahur ve İftar 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 20 playlist like
playlist play 17.12.1995 - Allahın Mağfiret Etmesi, Emeli Uzun Olmak 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 18 playlist like
playlist play 17.12.1995 - Allahın Sevdiği Kullar 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 23 playlist like
playlist play 17.12.1995 - Sadaka Vermek 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 17 playlist like
playlist play 18.02.1990 - Peygamber Efendimizin Kokusu, Aç Kalması, Namazda İma 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 20 playlist like
playlist play 18.02.1990 - Secde Edilen Yer, Süt, Hurma, Ağız ve Diş Sağlığı, Vücut Temizliği 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 22 playlist like
playlist play 18.03.1984 - Sadaka Vermek, Sabır, Nazar 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 26 playlist like
playlist play 18.03.1984 - Sadaka, Affetmek, Tevazu, Peygamber Efendimiz Zamanında İncil ve Tevrat Ayetlerine İzin Verilmemesi 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 21 playlist like
playlist play 18.04.1982 - İslam Dini, İbadet Etmek, Kadere İman 14.08.2020 playlist oku playlist ekle 25 playlist like
playlist play 18.04.1982 - Kuran Okunma Çeşitleri, Kıraat 06.12.2019 playlist oku playlist ekle 26 playlist like
playlist play 18.04.1993 - İlmi Paylaşmak, Öğretmek, Hanımların Özür Durumları 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 17 playlist like
playlist play 18.04.1993 - Temizlik, Sabır, Tefekkür Etmek 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 22 playlist like
playlist play 18.05.1986 - Cennete Hesapsız Girenler, Gaza, Umre, Hac, İlim 21.07.2020 playlist oku playlist ekle 26 playlist like
playlist play 18.05.1986 - Vücuttaki Melekler, Güneşi Tutan Melekler, Hacerul Esved, Peygamberimiz 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 16 playlist like
playlist play 18.06.1995 - Resulullah ve Ashabı 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 19 playlist like
playlist play 18.06.1996 - Hasta Ziyareti, Misafir, Kabir Hayatı, Ramazanın Fazileti, Duada Israr 28.04.2020 playlist oku playlist ekle 29 playlist like
playlist play 18.06.1997 - Hasta Ziyareti, Misafir, Kabir Hayatı, Ramazan, Duada Israr, Amin Demek, Arkadaşa Dua 28.11.2023 playlist oku playlist ekle 28 playlist like
playlist play 18.07.1982 - Fatih Sultan Mehmed'in İstanbulu Alması, Borç Ödeme 28.11.2023 playlist oku playlist ekle 18 playlist like
playlist play 18.08.1996 - Namaz, Lakap Takmamak 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 17 playlist like
playlist play 18.08.1996 - Vitir Namazı, Kurban Kesmek 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 31 playlist like
playlist play 18.10.1981 - Deccal, Ağız Temizliği, Zekat 21.07.2020 playlist oku playlist ekle 37 playlist like
playlist play 18.10.1992 - Kötü Lakab, Müslüman Arasındaki Rekabet 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 17 playlist like
playlist play 18.10.1992 - Mescide Girmek, Temizlemek, Mescid Adabı 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 18 playlist like
playlist play 18.11.1984 - Haramdan Tedavi, İlim Öğrenmek, Allahın Affettiği Kimseler 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 22 playlist like
playlist play 18.11.1984 - Mal Biriktirmek, Cumayı Terkedenler, Allahtan Başkasından İstemek, Kibir 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 22 playlist like
playlist play 18.11.1990 - Fakirliğe Sabır, Sıhhat, Hastalık 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 33 playlist like
playlist play 18.11.1990 - İçki, Afiyet, Sabır, Rahmet, Ayetel Kursi, Melekler, Cebrail 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 31 playlist like
playlist play 19.01.1986 - Namaz, Ashabtan Sevilenler 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 27 playlist like
playlist play 19.01.1986 - Namaz, İçki, Kuran-ı Kerim 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 23 playlist like
playlist play 19.01.1992 - Abdest Alma, Uykudan Kalkınca Okunacak Dua 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 30 playlist like
playlist play 19.01.1992 - Doğan Çocuğun Hakları, Gece Namazı, Zikir 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 20 playlist like
playlist play 19.01.1993 - Miraç Kandili Sohbeti 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 52 playlist like
playlist play 19.01.1997 - Tvdekilere Cevap 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 48 playlist like
playlist play 19.03.1993 - İnsana En Faydalı Tedavi Hacamat ve Kustu Bahri Bitkisidir 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 16 playlist like
playlist play 19.03.1995 - Kan Aldırmak, İmrül Kaysın Cehennemlik Olması, Şiirin önemi 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 31 playlist like
playlist play 19.04.1987 - Allaha İtaat, Nikah, Yemin 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 21 playlist like
playlist play 19.04.1987 - Uğursuzluk, Hilal, Cennetin Kokusu, Bulaşıcı Hastalık 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 30 playlist like
playlist play 19.04.1992 - Musafaha Etmek, İki İnsan Karşılaştığında Yapılması Gerekenler 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 21 playlist like
playlist play 19.04.1992 - Ramazan Sonrası, Yemek Adabı, Şevval Ayı Orucu 28.04.2020 playlist oku playlist ekle 26 playlist like
playlist play 19.05.1985 - Cumaya Yetişmek 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 14 playlist like
playlist play 19.05.1985 - Kim Ölürse, Cemaat, Dilenmek 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 19 playlist like
playlist play 19.05.1985 - Peygamberimizin Sünnetine Uymak 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 19 playlist like
playlist play 19.05.1990 - Kuran-ı Kerim Okumak 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 18 playlist like
playlist play 19.06.1983 - Ana Babaya İtaat 06.12.2019 playlist oku playlist ekle 21 playlist like
playlist play 19.06.1988 - Müezzinlerin Faziletleri 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 27 playlist like
playlist play 19.06.1988 - Zikrin Önemi, Deccal, Kuran Ehline Müjde, Asi Evlat 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 30 playlist like
playlist play 19.07.1987 - Zina Eden Kimse Ederken Mümin Değildir, Nefis Terbiyesi 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 24 playlist like
playlist play 19.08.1987 - Günahlar, Ramazan 28.04.2020 playlist oku playlist ekle 23 playlist like
playlist play 19.08.1987 - İman, Kalp, Dil, Komşu İlişkileri, Yönetici, Yatma Adabı, Kuranı Dinlemek 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 24 playlist like
playlist play 19.09.1993 - Namazda Kolaylık, Haksızlık Yapmamak, Elbise Giymenin Duası, Müslüman Farklı Olmalı 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 29 playlist like
playlist play 19.09.1993 - Yemek Tabağını Sıyırmak, İlmini Saklamak, İslam Sağlam Dindir, İslam Hakikatini Her Zaman Söylemek 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 23 playlist like
playlist play 19.10.1986 - Sağlam Yola Sahip Olmak, Sağlam Fırka 28.11.2023 playlist oku playlist ekle 22 playlist like
playlist play 19.10.1986 - Sağlam Yola Sahip Olmak, Sağlam Fırka, Akşam ve Sabah Namazını Tehir Etmek, Lailaheillallah Sözü 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 19 playlist like
playlist play 19.11.1989 - Mescidden Kalkarken Okunacak Dua,Peygamber Efendimiz 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 27 playlist like
playlist play 19.12.1982 - Hz. Ömer, Müslüman 28.11.2023 playlist oku playlist ekle 18 playlist like
playlist play 19.12.1987 - Hamd, Haya, Acıma Duygusu, İlim Nerde Olursa Olsun Alınır 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 27 playlist like
playlist play 20.01.1985 - Çarsı Duası, Hidayete Çağırmak, İyi Çığır Açmak 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 34 playlist like
playlist play 20.02.1983 - Kendini Beğenme, Hz.Ömer, Hz.Adem 06.12.2019 playlist oku playlist ekle 25 playlist like
playlist play 20.02.1983 - Sıhhat, Afiyet 06.12.2019 playlist oku playlist ekle 21 playlist like
playlist play 20.02.1986 - Sadaka, Sıla-i Rahim, İyilik Yapmak, Dargınları Barıştırmak, Cennetin Dereceleri 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 20 playlist like
playlist play 20.02.1986 - Takva Üstünlügü, Peygamberimizin Şefaati 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 22 playlist like
playlist play 20.04.1986 - Cennette Huriler, Münafıklar, İyilik Yapmak 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 25 playlist like
playlist play 20.04.1986 - Komşu Hakkı 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 26 playlist like
playlist play 20.05.1984 - Allahın Adını Anarak İstemek, Yüzü Ve İsmi Güzel Olanlar 28.11.2023 playlist oku playlist ekle 18 playlist like
playlist play 20.05.1984 - Allahın Muhabbetini Nefsi Muhabbete Tercih Etmek 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 25 playlist like
playlist play 20.05.1990 - Konuşma, Yeme, Hapşırma Adabı, Kına 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 27 playlist like
playlist play 20.05.1990 - Peygamber Efendimizin (SAS) Diğer Dinlerde Haber Verilişi 19.10.2021 playlist oku playlist ekle 13 playlist like
playlist play 20.05.1990 - Savaşta Bağırmak, Peygamberimizin Hayası 09.12.2019 playlist oku playlist ekle 22 playlist like
playlist play 20.06.1982 - Dini Bilmek, Kendini Beğenmek 27.11.2020 playlist oku playlist ekle 18 playlist like
playlist play 20.06.1982 - Recep Ayının Önemi ve Faziletleri, Allahın Tevfiki 21.01.2022 playlist oku playlist ekle 26 playlist like
playlist play 20.06.1985 - Bayram Tebriği, Şevval Orucu, Ramazanda Sevaplı İşler 27.05.2020 playlist oku playlist ekle 31 playlist like
playlist play 20.07.1986 - Selam, Sabah Ezanı Vakti, Müslümanı Ezalandırmak