İlke ve Değerlerinden Ödün Vermeden
Özgür Yayın Platformu Olarak Kalsın Diye
Yatsı20:32 İmsak05:17 Güneş06:43 İşrak07:20 Öğle13:02 İkindi16:29 Akşam19:12
Hava - Açık 26°C Nem %65
Türkçe
14 Safer 1443 20 Eylül 2021 Pazartesi
Giriş Yap

Hikmetli Sözler

“Kelâm-ı kibâr, kibâr-ı kelâmest…” “Büyüklerin sözleri, sözlerin büyükleridir..” İlim, irfan ve hikmet sahibinin tavsiyeleri ve özlü sözleri Hikmetli Sözler programında.


Kayıtlar
Başlık Paylaş Oku Ekle Süre Beğen
Abdülhalık Gücdevani - 3 3
Ahmet B.Asım Antaki 4
Abdulkerim Cili 2
Abdulkadir Geylani - 5 2
Abdulkadir Geylani - 1 2
Zünnun Mısri 1
Zemahşeri, İmam Gazali, Zünnun-u Mısri, Yahya Bin Muaz 3
Yusuf Bin Hüseyin 3
Yusuf Bin Esbat 4
Yahya Bin Muaz 1
Vehb Bin Münebbi, Hatemi Esam, Halid Bin Saffan 2
Vasıti 1
Ubeydullah Ahrar - 2 2
Ubeydullah Ahrar - 1 2
Şeyh Şihabuddin Sühreverdi 2
Şeyh Sadi Şirazi - 3 3
Şakik Belhi - 2 2
Şakik Belhi - 1 4
Şah-ı Nakşibend 2
Şah Şuca Kirmani 4
Şeyh Şihabuddin Sühreverdi 2 4
Süfyan-ı Sevri 4
Süfyan Bin Uyeyne, Fudal Bin İyad, Şakik Ez Zahid, Ahmed Bin Harb 2
Somuncu Baba 0
Seriyy-i Sakati 1
Sehl Bin Tüsteri 2
Sehl Bin Abdullah 1
Muhyiddin-i Arabi - 3 4
Muhyiddin-i Arabi - 2 4
Muhyiddin-i Arabi - 1 3
Muhammed Seyfeddin 5
Muhammed Bin Ali Tirmizi 6
Molla Cami 3
Mevlana Halid-i Bağdadi - 4 1
Mevlana Halid-i Bağdadi - 3 4
Mevlana Celaleddin-i Rumi - 6 3
Mevlana Celaleddin-i Rumi - 5 1
Mevlana Celaleddin-i Rumi - 4 2
Mevlana Celaleddin-i Rumi - 3 2
Mevlana Celaleddin-i Rumi - 2 3
Mevlana Celaleddin-i Rumi - 1 2
Mehmed Zahid Kotku - 4 4
Mehmet Zahid Kotku - 3 3
Mehmed Zahid Kotku - 2 3
Mecmaul Adab 1
Mazharı Can-ı Canan 2
Maruf Kerhi 1
Mahmud Esad Coşan - 2 1
Mahmud Esad Coşan - 1 4
Lokman-ı Hakim, Kabul Abhar, Abdullah Bin Abbas, Hz. Ali 2
İsmail Hakkı Bursevi 2
İmam-ı Rabbani - Hz Masum 5
İmam Şibli 1
İmam Rabbani - 2 1
İmam Gazzali 1
İbrahim Hakkı Erzurumi - 2 2
İbrahim Hakkı Erzurumi - 1 4
İbrahim Burhaneddin Dussuki 5
İbn-i Ata - 2 2
İbn-i Ata - 1 5
Hz.Osman 1
Hz.Hüseyin - 3 3
Hz. Ömer 2
Hz. Muhammed (sav), Yahya Bin Muaz, İmam Şibli 2
Hz. Muhammed (sav), Süfyan-ı Sevri, Hz.Ebu Bekir 3
Hz. Muhammed (sav), Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali 2
Hz. Hüseyin - 2 2
Hz. Hüseyin - 1 2
Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali 2
Hz. Ebu Bekir - 4 1
Hz. Ebu Bekir - 3 2
Hz. Ebu Bekir - 2 3
Hz. Ebu Bekir - 1 2
Hz. Ali, İbrahim Ethem, Abdullah Bin Abbas, Hamid-i Leffafa 2
Hz. Ali, Askalani, Hatem-i Esam, Abdullah Bin Mesut, Salih El Markadi 3
Hatemi Esam, Süfyan-ı Sevri, Malik Bin Dinar 2
Hasan El Basri 2
Hasan Basri, Ebu Süleyman Darani, İbrahim Nehari, Yahya Bin Muaz 2
Hamdun Kassar 2 1
Hakim Tirmizi 3
Fudayl Bin İyaz, Yahya Bin Muaz, Abdurrahman Cami, Ebubekir Verrak 3
Fudayl Bin Iyaz 1
Emir Külal 3
Ebul Leys Semerkandi 1
Ebud Derda - 3 2
Ebud Derda - 2 3
Ebud Derda - 1 4
Ebu Yakup Nehrecori 4
Ebu Turab Nahşebi 1
Ebu Süleyman Darani 1
Ebu Said Harraz - 2 4
Ebu Said Harraz - 1 5
Ebu Osman Hiri 4
Ebu Hüseyin Nuri 5
Ebu Hasan El Harakani - 2 2
Ebu Hasan El Harakani - 1 4
Ebu Hafs 1
Ebu Hafs Haddad - 2 2
Ebu Bekr Kettani 4
Ebu Ali Dekkak 2
Ebu Ali Cürcani 2
Ebu Abdullah Cella 3
Cüneyd-i Bağdadi, İsmail Hakkı Bursevi, Lokman As. İmam Gazali 2
Cüneyd-i Bağdadi - 6 2
Cüneyd-i Bağdadi - 5 3
Cüneyd-i Bağdadi - 4 5
Cafer-i Sadık - 2 1
Cafer-i Sadık - 3 2
Beyazıd Bestami, Zünnun Mısri 2
Bahauddin Nakşibend 1
Aziz Mahmud Hüdayi - 2 3
Ataullah İskenderi 2
Aleaddin Attar - 3 2
Aleaddin Attar - 2 1
Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi - 1 5
Ahmet İbn Asım Antaki 1
Yakup Çerhi, Ubeydullah Ahrar 5
Muhammed Baba Semmasi, Şah-ı Nakşıbend 3
Hasan Basri 4
Hamdun Kassar 1 4
Ebu Hafs Haddad - 1 4
Çeşitli Sözlerden Derlemeler 08 3
Cüneyd-i Bağdadi - 3 3
Abdülkadir Geylani - 2 2
Abdülaziz Bekkine - 2 4
Yusuf Hemedani 3
Veysel Karani 5
Şeyh Sadi Şirazi - 1 5
Şeyh Sadi Şirazi - 2 3
Selman-ı Farisi - 2 4
Selman-ı Farisi - 3 4
Rabiatül Adeviye 4
Mevlana Halidi Bağdadi - 1 4
Mevlana Halidi Bağdadi - 2 4
Mehmed Zahid Kotku - 1 5
Lokman Hakim 6
Kasım Bin Muhammed 1
İmam Rabbani - 1 5
İmam Malik 2
Hz. Ebu Bekir - Hz. Ömer 4
Ebul Hasan el-Harakani - 3 4
Ebubekir Şibli 2
Cüneyd-i Bağdadi - 2 2
Cafer-i Sadık - 1 5
Bayezid-i Bestami 3
Aziz Mahmud Hüdayi - 1 4
Ali Ramiteni 4
Alaaddin Attar - 1 3
Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi - 2 4
Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi - 3 5
Ahmed Şami el-Ervadi 4
Abdülkadir Geylani - 4 5
Abdülhalik Gücdevani - 1 5
Abdülhalik Gücdevani - 2 2
Abdülaziz Bekkine - 1 3
Abdullah İbn-i Mübarek 4
Abdullah Dehlevi, Mevlana Halidi Bağdadi 4
Selman-ı Farisi - 1 4
Hz. Ebubekir 4
Cüneyd-i Bağdadi - 1 3
Abdülkadir Geylani - 3 2
Canlı Yayın
Son Peygamber Ve İslamiyet
AKRA CANLI
 / 
AKRA CANLI
Son Peygamber Ve İslamiyet
 / 
Canlı Yayın
Playlist
Bu özelliği kullanabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir
  
Fikrini Paylaş
TAAHHÜTNAME

Hazırlamış olduğum ve sitenize gönderdiğim/ teslim ettiğim, tamamen orjinal ve bana ait olan, projemin/görüntü veya kaydımın, AKRA MEDİA tarafından kendisine ait kablolu/karasal/uydu, şifreli/şifresiz, free/paralı TV, video, DVD, VCD,VHS ,radyo, kaset, sinema ve sair mevcut yada ortaya çıkacak her türlü İşaret, ses ve /veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkı ve tüm internet siteleri ve sosyal medya platformlarında yayınlamasına, çoğaltma hakkı, yayma hakkı, işleme hakkı ve temsil hakkının kullanılmasına süresiz olarak müsaade ediyorum.

Projemin/görüntü veya kaydımın, bant, CD, VCD, DVD, GSM, MP3 Player, dijital kayıt vb. tüm yollarla kayıt, çoğaltma ve dağıtım haklarını, bilişim veya iletişim ortamında görüntülenmesini, iletilmesini, okunmasını, izlenmesini, dinlenmesini vb. interaktif veya normal CD, VCD, DVD, GSM, MP3 Player vb. şekilde basılarak veya ses kayıtlarının metin haline getirilip kitap olarak piyasaya sunulmasını sağlayacak her türlü materyal üzerine kaydı ile çoğaltılması, kullanılması, işlenmesi, yeniden ve genişletilmiş şekilde sesli, yazılı ya da görüntülü yayın haklarını, bu suretle de çoğaltılarak kullanılması, dağıtılması, pazarlanması vb. fikri, mali ve manevi haklarımın tamamını, programda gerekli görülen değişiklikleri yapma haklarımı bila bedel olacak şekilde, AKRA.MEDİA sitesine ve bu site'nin yetkilisi ve sahiplerine devir ve temlik ettiğimi, beyan, kabul ve taahhüt ederim.

Şehir Seçin